VU gerina pozicijas dalykiniame šalies universitetų reitinge

Septintą kartą žurnalo „Reitingai“ skelbiamuose dalykiniuose reitinguose Vilniaus universitetas (VU) išlaiko lyderio pozicijas. Dalykiniame bakalauro ir vientisųjų studijų reitinge VU pirmas yra 30, o magistrantūros – net 35 vertintose studijų kryptyse. Palyginti su praėjusiais metais, VU pagerino pozicijas 2 bakalauro ir 1 magistrantūros studijų kryptyje.

2020 11 18 VU380x250Bakalauro ir vientisosiose studijose VU pirmauja genetikos, biologijos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, visuomenės sveikatos, taikomosios matematikos, statistikos, fizikos, chemijos, geologijos, gamtinės geografijos, teisės, politikos mokslų, psichologijos, sociologijos, socialinio darbo, komunikacijos, žurnalistikos, finansų, pedagogikos, filosofijos, istorijos, archeologijos, regiono studijų, kultūros studijų, lingvistikos, filologijos, vertimų, farmacijos kryptyse.

VU pirmauja ir beveik pusėje visų vertintų magistrantūros studijų krypčių: 35 iš vertintų 78. Magistrantūros studijose VU geriausias biologijos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, genetikos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos, medicinos technologijos, matematikos, statistikos, informatikos, programų sistemų, informacijos sistemų, fizikos, chemijos, geologijos, gamtinės geografijos, politikos mokslų, psichologijos, sociologijos, socialinio darbo, komunikacijos, žurnalistikos, ekonomikos, finansų, rinkodaros, žmonių išteklių vadybos, edukologijos, filologijos, istorijos, archeologijos, regionų studijų, paveldo studijų, lengvistikos, filosofijos, vertimų kryptyse.

Žurnalas „Reitingai“ vertindamas bakalauro studijų kryptis ir sudarydamas 2020 m. aukštųjų mokyklų reitingą rėmėsi apklausos rezultatais. Iš viso buvo apklausti 2202 darbdaviai, jų buvo prašoma įvertinti alumnų parengimą ir darbo kokybę. Į vertinimą taip pat įtraukti absolventų įsidarbinamumo duomenys ir gaunami atlyginimai, bendras 2020 m. priimtų studentų skaičius ir jų balo vidurkis, 2020 m. priimtų geriausių abiturientų procentinė dalis, 2020 m. priimtų pirmakursių žemiausias balas, Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) studijų krypties įvertinimas. Šiais metais vertinant bakalaurų rengimą buvo įtrauktas naujas parametras – studentų nubyrėjimo rodiklis (studijas nutraukusių studentų pokytis 2018–2020 m.).

Vertinant antrosios pakopos rengimą buvo analizuojama darbdavių nuomonė apie alumnus, absolventų įsidarbinamumo duomenys ir gaunami atlyginimai, 2016 m. ir 2017 m. universitetų moksliškumas, kiek kiekviena aukštoji mokykla kiekvienoje kryptyje turi valstybės finansuojamų doktorantūros vietų. Šiais metais vertinant magistrantų rengimą kaip ir bakalaurų atveju buvo įtrauktas studentų nubyrėjimo rodiklis. Šalia taip pat pateikiami SKVC atlikti kiekvienos konkrečios krypties studijų programų vertinimai.