Vilniaus universitete visos studijų veiklos nuotoliniu būdu vyks iki semestro pabaigos

2020 11 18 VU380x250Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje, visos studijų veiklos Vilniaus universitete (VU) iki šio rudens semestro pabaigos bus vykdomos nuotoliniu būdu.

Išimtis, VU rektoriaus Rimvydo Petrausko teigimu, būtų taikoma tik laboratoriniams ir kitiems praktiniams užsiėmimams, kuriems reikalinga VU esanti įranga, taip pat veikloms, būtinoms studijuojančiųjų baigiamiesiems darbams rengti.

VU Bibliotekų (VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro (MKIC), Centrinės bibliotekos ir kamieninių akademinių padalinių bibliotekų) teikiamos paslaugos taip pat keisis – bus aptarnaujami tik Universiteto bendruomenės nariai, pateikę galiojančius pažymėjimus. Išimties tvarka gali būti aptarnaujami iš anksto užsiregistravę išorės lankytojai, norintys naudotis Centrinės bibliotekos Retų spaudinių ir Rankraščių skyriuose saugomais kultūros paveldo dokumentais. Naudotis bibliotekų skaityklomis ir jose esančiomis darbo vietomis galimybės nebus.

Visa svarbiausia informacija ir toliau nuolat atnaujinama specialioje VU tinklalapio skiltyje https://www.vu.lt/covid-19.