Linas Petkevičius apsigynė disertaciją

Birželio 22 d. MIF dėstytojas Linas Petkevičius apsigynė daktaro disertaciją tema „Skaitinis ir simbolinis reakcijos-difuzijos procesų bioreaktoriuose modeliavimas“. Darbo mokslinis vadovas – prof. Romas Baronas.

2020 07 03 Linas Petkevicius Romas Baronas380x250„Linas Petkevičius pasižymi dideliu aktyvumu ir mokslinių interesų platumu – savarankiškai bendradarbiauja su įvairių sričių mokslininkais – matematikais, fizikais, biochemikais, medikais, yra aktyvus Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos narys. Jo disertacijoje sprendžiami mikrobioreaktorių cheminės kinetikos matematinio ir kompiuterinio modeliavimo uždaviniai“, – sako prof. Romas Baronas.

Kompiuterinis modeliavimas įgalina pažvelgti į nagrinėjamus procesus giliau, atlikti procesų simuliavimus prie įvairių parametrų reikšmių, bei sužinoti, kaip įvairūs sistemos parametrai lemia nagrinėjamą sistemą. Disertacijoje nagrinėjamas ir pasiūlomas matematinis ir kompiuterinis modelis sudėtingam bioreaktoriui, grįstam mikrobioreaktorių dalelėmis, kuriame vyksta dirbtinai sukurti cheminiai procesai.

„VU Gyvybės mokslų centre biochemikai atlieka įvairius cheminius procesus. Vienas iš jų – sukuriant specifinius mikrobioreaktorius --  mažytes daleles, su jose patalpintais dviem fermentais, įgalinančius įvairių rūgščių skaidymą į paprastesnius cheminius darinius. Fermentai pradeda chemines reakcijas ir įgalina du skirtingus cheminius procesus laisvųjų elektronų pernaša. Biochemikai atlikę eksperimentus bei turėdami tyrimų duomenis, aiškinosi, koks matematinis modelis galėtų aprašyti, šią sistemą. Taip buvo suformuluotas vienas iš doktorantūros uždavinių – sukurti tokios sistemos matematinį ir kompiuterinį modelį“, – sako Linas Petkevičius.

Doktorantūros metu atlikta didelio mąsto kompiuterinė simuliacija tiriant, kaip matematikos ir kompiuterinio modelio sistemas lemia įvairūs sistemos parametrai: dalelės dydis, reakcijos greičiai, ir pan. „Disertacijoje pasiūlomas matematinis modelis, aprašantis sudėtingų cheminių procesų mikrobioreaktoriuse, grįstais anglies nano-vamzdeliais, veikimą. Gauti rezultatai leidžia efektyviau kurti bioreaktorius, grįstus mikrobioreaktorių dalelėmis, jau projektavimo stadijoje“, – sako jaunasis  mokslininkas Linas.