Lietuvos statistikos naudotojams Europos Komisijoje atstovaus MIF vyriausioji mokslo darbuotoja

2019 03 25 AJakaitiene640x410

Europos Komisija, atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus, 2019 m. vasario 14 d. atnaujino Europos patariamosios statistikos komiteto (European Statistical Advisory Committee) sudėtį. Nuo šių metų gegužės 9 d. penkerių metų kadencijai šio komiteto nare paskirta Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja ir Medicinos fakulteto docentė dr. Audronė Jakaitienė. Europos Komisijoje ji atstovaus Lietuvos statistikos naudotojams. Dr. A. Jakaitienės darbinė veikla yra susijusi su matematika ir statistikos modelių taikymu medicinoje.

Europos statistikos patariamojo komiteto (ESAC) tikslas – užtikrinti, kad strateginiai statistikos tikslai Europos statistikos sistemoje atitiktų jos naudotojų reikalavimus. ESAC teikia ataskaitas apie komisijos daugiamečių ir metinių statistikos programų strateginius prioritetus statistikos rengimo ir platinimo srityje, taip pat nagrinėja statistikos šaltinių, jų migracijos ir komunikacijos iššūkius. ESAC kas dvejus metus rengia konferenciją aktualiausiems įvairių Europos šalių statistikos klausimams aptarti.

ESAC yra 24 nariai, atstovaujantys Europos statistikos naudotojams, respondentams ir sudarytojams. Nariai skiriami penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta iki vienuolikos metų.

Dr. A. Jakaitienės asmeninio archyvo nuotr.