Prof. Jono Kubiliaus vardinės stipendijos konkursas

Ilgamečio Vilniaus universiteto rektoriaus Jono Kubiliaus vardinę stipendiją  2014 m. įsteigė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas (VU MIF) ir Asociacija „Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto absolventų draugija Alumni“ (VU MIF ALUMNI). Stipendijos tikslas – paskatinti gabius ir aktyvius VU MIF studentus. Ne mažiau kaip 150 EUR stipendija skiriama pavasario semestrą bent dviem studentams.

Kviečiame teikti (savo) kandidatūras prof. J. Kubiliaus vardinei stipendijai gauti.  Prašymų lauksime MIF Studijų skyriuje (106 kab.) ne vėliau kaip iki š.m. kovo 29 darbo dienos pabaigos

Studentas, norintis gauti Stipendiją, iki kovo 30 d. VU MIF Studijų skyriui turi pateikti: 

  • prašymą skirti J. Kubiliaus (Geriausiai besimokančio studento arba Aktyviausio studento) Stipendiją (čia galite rasti prašymo šabloną);
  • vykdytos veiklos aprašymą; 
  • rekomendacijas (neprivaloma); 
  • kitą faktinę informaciją.

Informacija apie atrankos kriterijus bei kita informacija stipendijos nuostatuose.

Daugiau informacijos čia https://mif.vu.lt/alumni/stipendija/.

Jei kiltų klausimų – rašykite VU MIF Alumni draugijos valdybos nariui Irmantui Mikulėnui ().