Šimtojo gimtadienio proga apdovanota Zigmo Žemaičio gimnazija

2019 01 22 Žemaičio gimnazija1Žymaus Lietuvos matematiko ir švietėjo vardu pavadinta Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija paminėjo įspūdingą sukaktį – šimtąjį gimtadienį. Matematikos ir informatikos fakultetas (MIF) jau daug metų palaiko glaudžius ryšius su šia gimnazija, tad praėjusį šeštadienį, sausio 19 dieną, vyko į Švenčionis pasveikinti bendruomenės narių.

Iškilmingo minėjimo metu MIF kartu su Lietuvos matematikų draugija (LMD) gimnazijai įteikė aukščiausią LMD apdovanojimą – Z. Žemaičio medalį. Lietuvos švietėjo, matematikų patriarcho Z. Žemaičio (1884-1969) medalis sukurtas minint jo 100 metų gimimo sukaktį. Apdovanojamas skiriamas už nuopelnus Lietuvos švietimui, mokslui, dvasinei nacionalinei kultūrai.2019 01 22 Žemaičio gimnazija2

Iškilmingame šimtmečio minėjime dalyvavo prof. Remigijus Leipus, prof. Vygantas Paulauskas, prof. Feliksas Ivanauskas, doc. Edmundas Mazėtis, prof. Eugenijus Stankus, Henriko Jasiūno vardo Lietuvos matematikų muziejaus koordinatorė Vitolda Verikaitė. Profesoriai savo vaizdingomis kalbomis sveikino Z. Žemaičio gimnaziją, linkėdami ir toliau puoselėti gimnazijos – lietuvybės židinio – mentalitetą ir tradicijas, ruošti stiprius matematikus, garsinant Z. Žemaičio vardą.

2019 01 22 Žemaičio gimnazija3XX a. pradžioje švenčioniškiai turėjo svajonę – įkurti gimnaziją, kurioje pamokos vyktų gimtąja kalba ir gyventojų vaikai galėtų siekti žinių. 1919 m. sausio 9 dieną gimnazija atvėrė duris moksleiviams.  Direktoriumi tapo gimnazijos įkūrėjas prof. Z. Žemaitis. 1969 metais mokykla paminėjo savo veiklos 50-metį. Šventėje dalyvavo ir jos įkūrėjas, pirmasis direktorius prof. Zigmas Žemaitis. Po metų, 1970-aisiais, mokyklai suteiktas Zigmo Žemaičio vardas.

Nuotraukų autorius Virgilijus Cicėnas

2019 01 22 Žemaičio gimnazija4