MIF Tarybos rinkimų pakartotinio turo rezultatai

Pasibaigus Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos rinkimų pakartotiniam turui, vadovaudamasis Padalinio rinkimų komisijos pateiktu balsų skaičiavimo protokolu, informuoju, kad į Matematikos ir informatikos fakulteto tarybą yra išrinktas

                Martynas Manstavičius.

Rinkimuose dalyvavo 61 iš į padalinio rinkėjų sąrašą įtrauktų 122 rinkėjų.

Išduotas 61 balsavimo biuletenis, iš jų 61 galiojantis, 0 negaliojančių, nepanaudota biuletenių - 61.

Pakartotinio balsavimo į laisvą Fakulteto tarybos nario vietą rezultatai:

   Andrius Grigutis: UŽ - 9 balsai, PRIEŠ - 52 balsai,

   Martynas Manstavičius: UŽ - 52 balsai, PRIEŠ - 9 balsai.

 

Dekanas

Prof. Paulius Drungilas

2018-11-22