Sidebar

Alfonso Raudeliūno netekus

Alfonsas Raudeliūnas

1929-10-29 – 2018-07-04

2018 m. liepos 4 d. po sunkios ligos mirė ilgametis fakulteto darbuotojas docentas Alfonsas Raudeliūnas.

Alfonsas Raudeliūnas gimė 1929 m. spalio 29 d. Kaišiadorių rajono Padalių kaime. 1954 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Fizikos - matematikos fakultetą.  1962-1963 m. dirbo Fizikos - matematikos fakulteto prodekanu, o 1965-1974 buvo Matematikos ir mechanikos fakulteto dekanu. 1965 m. jam suteiktas docento mokslinis vardas

Daugiau kaip dešimtmetį Alfonsas Raudeliūnas buvo fakulteto mokslinės tarybos pirmininkas, Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys, aktyvus matematikos mokslų propaguotojas.

Didelį darbą nuveikė būdamas Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejinio štabo viršininkas. 1979 metais jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio dėstytojo vardas.

Buvo puikus, studentų mylimas ir gerbiamas pedagogas, populiarų vadovėlių autorius. Rūpestingas ir labai mylimas šeimos tėvas ir senelis.

Šviesus Alfonso Raudeliūno atminimas išliks Lietuvos matematikų bendruomenės atmintyje. Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir liūdime kartu su jais.

Vilniaus universiteto

 Matematikos ir informatikos fakulteto bendruomenė

***

Velionis bus kremuotas.

Urna pašarvota laidojimo rūmuose „Ritualas“ (Olandų g. 22).

Atsisveikinti galima liepos 5 d. (ketvirtadienį)  9-13 val. 7-oje šarvojimo salėje. Urna išnešama liepos 5 d. (ketvirtadienį) 13.00 val.

Laidotuvės – Liepynės kapinėse.