Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimo centras

Prodekanas – dr. Povilas Treigys ()

Tel. (8 5) 219 5008, (8 5) 210 9328

Darbuotojų sąrašas

Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimo centro (STSC) paskirtis – efektyviai valdyti ir plėsti kompiuterinius fakulteto resursus, skirtus studijų bei mokslinei veiklai vykdyti.

STSC atsako už:
  • fakulteto studijų proceso aptarnavimą (IT srityje);
  • skaičiuojamųjų resursų teikimą moksliniams tyrimams;
  • duomenų saugojimo resursų teikimą studijoms ir moksliniams tyrimams atlikti;
  • debesų kompiuterijos technologijų projektavimą ir eksploataciją užtikrinant fakulteto veikas;
  • skaičiuojamųjų ir duomenų saugojimo resursų mokslo projektams ar kitoms programoms teikimą.