Akademinės etikos komisiją sudaro:

  • pirmininkas – doc. dr. Algirdas Mačiulis;
  • mokslo darbuotoja dr. Jolita Bernatavičienė;
  • doc. dr. Rūta Levulienė;
  • lekt. dr. Vytautas Stepas;
  • Agnė Butkutė (studentų atstovė);
  • Austėja Gervickaitė (studentų atstovė).

Akademinės etikos komisijos nuostatus rasite VU puslapyje.