User Tools

Site Tools


vdi:win10:start

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vdi:win10:start [2020/02/07 14:59]
mif28585
vdi:win10:start [2020/09/14 10:32] (esamas)
mif28585
Linija 12: Linija 12:
       * **Hardware info:** 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network       * **Hardware info:** 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network
       * **OS Type:** Windows       * **OS Type:** Windows
-      * **Version:​** Microsoft Windows ​(or newer)+      * **Version:​** Microsoft Windows ​10 (or newer)
       * **Prepend machine name:** **win10-N**,​ kur N -- hypervisor numeris       * **Prepend machine name:** **win10-N**,​ kur N -- hypervisor numeris
       * **Number of machines to create:** 1       * **Number of machines to create:** 1
Linija 21: Linija 21:
     * **VU MIF Network Boot** meniu pasirenkame **Windows PE**     * **VU MIF Network Boot** meniu pasirenkame **Windows PE**
     * **Windows Boot Manager** pasirenkame **WinPE 10.0 amd64**     * **Windows Boot Manager** pasirenkame **WinPE 10.0 amd64**
-    * Pasirenkame **- Install Windows 10 (64-bit) 1 disk 1 partition**+    * Pasirenkame **10 - Install Windows 10 (64-bit) 1 disk 1 partition**
     * Po to kai baigia pradinį instaliavimo etapą VM išsijungia     * Po to kai baigia pradinį instaliavimo etapą VM išsijungia
     * Ją reikia vėl įjungti, kad pratęsti instaliavimą     * Ją reikia vėl įjungti, kad pratęsti instaliavimą
     * **cmd** lange vykdome ''​\\ntinstall\win\vdi10\setup1.cmd''​     * **cmd** lange vykdome ''​\\ntinstall\win\vdi10\setup1.cmd''​
     * **cmd** lange vykdome ''​\\ntinstall\win\vdi10\setup2.cmd''​     * **cmd** lange vykdome ''​\\ntinstall\win\vdi10\setup2.cmd''​
-    * Įrašome papildomai garso kortos draiverį, atsidarote **Device Manager** pasirenkate vienintelį įrenginį su šauktuku, tada update driver ir pasirenkate browse my computer for driver software pasirenkate draiverį kuris randasi ''​\\ntinstall\vdi\6171_Vista_Beta''​ ir suinstaliuojate.+    * Įrašome papildomai garso kortos draiverį, atsidarote **Device Manager** pasirenkate vienintelį įrenginį su šauktuku, tada update driver ir pasirenkate browse my computer for driver software pasirenkate draiverį kuris randasi ''​\\ntinstall\win\vdi\6171_Vista_Beta''​ ir suinstaliuojate.
     * **Settings** -> **Update & Security** -> **Check for updates**     * **Settings** -> **Update & Security** -> **Check for updates**
       * Laukiam (ilgai)       * Laukiam (ilgai)
Linija 56: Linija 56:
       * **Hardware info:** 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network       * **Hardware info:** 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network
       * **OS Type:** Windows       * **OS Type:** Windows
-      * **Version:​** Windows ​(or newer)+      * **Version:​** Windows ​10 (or newer)
       * **Prepend machine name:** **win10a-N**,​ kur N -- hypervisor numeris       * **Prepend machine name:** **win10a-N**,​ kur N -- hypervisor numeris
       * **Number of machines to create:** 1       * **Number of machines to create:** 1
Linija 80: Linija 80:
       * **Hardware info:** 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network       * **Hardware info:** 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network
       * **OS Type:** Windows       * **OS Type:** Windows
-      * **Version:​** Windows ​(or newer)+      * **Version:​** Windows ​10 (or newer)
       * **Prepend machine name:** win10-M-, kur M -- būsimų IP adresų priešpaskutinis segmentas       * **Prepend machine name:** win10-M-, kur M -- būsimų IP adresų priešpaskutinis segmentas
       * **Number of machines to create:** 10       * **Number of machines to create:** 10
       * Spaudžiame **Create VMs**       * Spaudžiame **Create VMs**
     * Jei buvo pakeistas pagrindinės VM **win10a** diskas reikia **VDI control** -> **Populate machines**     * Jei buvo pakeistas pagrindinės VM **win10a** diskas reikia **VDI control** -> **Populate machines**
-      * Kai visos VDI išsijungia,​ tada **VDI control** -> **Turn on snapshots**+      * Kai visos VDI išsijungia,​ tada **VDI control** -> **Mass Power ON** ir laukiam kol dar karta išsijungs. 
 +      * **VDI control** -> **Turn on snapshots**
       * Patikrinime vieną iš jų, jei viskas gerai tada **VDI control** -> **Turn maintenance off**       * Patikrinime vieną iš jų, jei viskas gerai tada **VDI control** -> **Turn maintenance off**
  
vdi/win10/start.1581080396.txt.gz · Keista: 2020/02/07 14:59 vartotojo mif28585