User Tools

Site Tools


taisykles

Taisyklės

Esant VU MIF bendruomenės nariu bei naudojantis VU MIF resursais svarbu žinoti, kokia yra nustatyta fakulteto tvarka ir taisyklės. Dėl šios priežasties pateikiame VU MIF naudotojui darbo tvarkos kompiuterių klasėse bei VU MIF kompiuterių tinklo naudojimo taisykles.


Darbo tvarka kompiuterių klasėse

Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimų centre (STSC) yra įrengtos kompiuterių klasės, kurios naudojamos mokymo procese ir moksliniuose studentų/dėstytojų tyrimuose.

 • STSC teritorija, pastatas, patalpos (ir jų vidus) yra stebimos vaizdo kameromis.
 • Pašaliniams įėjimas į STSC griežtai draudžiamas.
 • Pirmo kurso studentai supažindinami su saugaus darbo taisyklėmis, specialaus instruktažo metu. Tokį instruktažą organizuoja kuratoriai, instruktažo tvarką suderinę su budėtoja.
 • Kompiuterių klasės Didlaukio g. ir Šaltinių g. yra rakinamos. Dėstytojai (arba jų įgalioti asmenys), turintys užsiėmimus šiose klasėse, paima klasių raktus budėtojų kambaryje, o po užsiėmimų juos grąžina atgal, apie tai pasirašydami specialiame žurnale.
 • Studentai savo prisijungimo prie kompiuterių tinklo naudotojų vardus gali rasti adresu: mif.vu.lt/user/, grupių sąrašuose arba pasinaudodami paieška.
 • Studentams, kaip kompiuterių tinklo naudotojams, suteikiami darbui ir studijoms reikalingi resursai. Resursai, jų pobūdis ir naudojimo tvarka aprašyti kompiuterių tinklo naudotojo atmintinėje.
 • Kompiuterių tinklo naudotojams: būtina laikytis kompiuterių tinklo naudojimo ir vidaus tvarkos taisyklių, negalima žaisti žaidimų, negalima patiems išjungti kompiuterių, negalima nešioti kėdžių iš vienos auditorijos į kitą.
 • Kompiuterių tinklo operacinę aplinką sudaro Linux, Unix ir Windows operacinės sistemos.
 • Esant neaiškumams, arba visais kitais klausimams reikia kreiptis į STSC (Didlaukio g. 304, Šaltinių g.1A 2 aukštas ), kurioje dirba tinklo administratoriai ir sisteminiai programuotojai.

VU MIF kompiuterių tinklo naudojimo taisyklės

Bendros nuostatos

Klasių kompiuteriai, serverių kompiuteriai, įdiegtos (instaliuotos) programos, informacinės sistemos, vietinis kompiuterių tinklas ir Internet’o tinklas yra resursai, skirti studentų mokymuisi ir moksliniam darbui studijų VU MIF metu.

Naudotojų teisės

Studentas gauna savo naudotojo vardą ir slaptažodį, kurie suteikia teisę naudotis:

 • Vieta failų serveriuose.
 • Procesoriaus laiku serveriuose .
 • Internet’o tinkle.

Naudotojų pareigos

 • Naudoti resursus pagal paskirtį;
 • Taupyti vietą diskuose (archyvuojant);
 • Taupyti darbo laiką (netrukdant kitiems);
 • Taupyti ryšį su Internet’o tinkle (ieškant kuo arčiau);
 • Laikytis darbo Internet’o tinkle etikos.

Darbo tvarka

 • Darbo dienomis studentas gali naudotis klasių kompiuteriais nuo 8:00 val. iki 20:00 val. švenčių dienomis ir per atostogas bei kitu laiku studentas gali dirbti dekanui leidus.
 • Paskaitos metu studentas privalo vykdyti dėstytojo nurodymus, o ne paskaitos metu – kompiuterių laboratorijos darbuotojų nurodymus.
 • Studentas gali iš anksto užsirašyti dirbti prie kurio nors kompiuterio ne paskaitų metu ir užsirašęs turi pirmenybę juo pasinaudoti.
 • Papildoma informacija teikiama kompiuterių laboratorijoje bei kompiuterių laboratorijos interneto puslapiuose.

Draudžiama

 • Išjungti kompiuterius arba atjungti juos iš kompiuterių tinklo;
 • Prijungti savo atsineštus kompiuterius be išankstinės registracijos ir į jiems neskirtas vietas;
 • Keisti kompiuterių konfigūraciją, instaliuoti bei šalinti programas, be STSC leidimo;
 • Kopijuoti, laikyti, žaisti žaidimus;
 • Naudotis svetimais MIF naudotojo vardais ir slaptažodžiais;
 • Perduoti savo MIF naudotojo vardus ir slaptažodžius kitiems asmenims;
 • Spėlioti, “nužiūrėti” ir kitais būtais pretenduoti į kitų studentų/darbuotojų/Dėstytojų MIF slaptažodžius;
 • Naudotis neskirtais resursais;
 • Brautis į kompiuterius (ne tik į vietinius), kuriuose resursai nėra paskirti;
 • Kopijuoti instaliuotas (įdiegtas) programas;
 • Kitais būdais pažeidinėti saugumą, privatumą, tvarką, rimtį ir kitų naudotojų teises.

Atsakomybė

Studentas atsako už visus veiksmus atliekamus jo naudotojo vardu. Priklausomai nuo pažeidimo aplinkybių, pažeidęs naudojimo taisykles, studentas baudžiamas įspėjimu, dalies ar visų resursų atėmimu, finansinės žalos atlyginimu ir kitomis administracinėmis nuobaudomis iki pašalinimo iš universiteto.

taisykles.txt · Keista: 2019/07/03 14:28 vartotojo eduardas