User Tools

Site Tools


prod_ansible

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
prod_ansible [2021/01/21 18:19]
mif70585
— (esamas)
Linija 1: Linija 1:
-====== MIF produkcinio serviso VM paleidimas su ansible ====== 
- 
-  * Surasti laisvą IP vidiniame ITC tinkle [[https://mif.vu.lt/ldap/hosts.php?dn=ou%3Dprivate%2Cou%3Dhosts%2Cdc%3Dmif%2Cdc%3Dvu%2Cdc%3Dlt|https://mif.vu.lt/ldap]]. 
-  * Pridėti IP adresą į OpenNebula ITC2 tinklą http://mif.vu.lt/one. (Infrastructure -> Virtual Networks -> ITC2 -> Adresses -> Add) 
-  * Sukurti kompiuterio įrašą http://mif.vu.lt/ldap/new_host.php. 
-  * Patvirtinti kompiuterio įrašą - Rolandas arba Eduardas. 
-  * Sukurti VM iš atitinkamo šablono, priskirti užregistruotą ip 
-  * Perkelti VM į prod grupę 
-  * Startuoti VM 
-  * Įsitikinkite, kad galite prisijungti prie VM su ssh. Jei jungimuisi norite naudoti kitą naudotoją, nusistatykite ansible_user reikšmę. Jei naudosite ne ssh raktą, o slaptažodį, nusistatykite ansible_ssh_pass. Reikšmes galima nusistatyti inventoryje prie kompiuterio vardo arba grupės, ansible projekte host_vars/kompiuterio_vardas arba group_vars/grupes_vardas. 
-  * Pridėti kompiuterio vardą į ansible inventory 
-  * Laukti kol DNS įrašas atsinaujins (~15min po kompiuterio įrašo patvirtinimo). 
-  * Paleisti ansible playbook: 
-<code> 
-ansible-playbook main.yml 
-</code> 
  
prod_ansible.1611245961.txt.gz · Keista: 2021/01/21 18:19 vartotojo mif70585