User Tools

Site Tools


prod

MIF produkcinio serviso VM paleidimas

 • Surasti laisvą IP vidiniame ITC tinkle https://mif.vu.lt/ldap.
 • Įsitikinkite, kad OpenNebula sistemoje esate įsijungę administratoriaus vartotojo sąsają. (Settings → View → „Admin“)
 • Pridėti IP adresą į OpenNebula ITC2 tinklą http://mif.vu.lt/one. (Infrastructure → Virtual Networks → ITC2 → Adresses → Add)
 • Sukurti kompiuterio įrašą http://mif.vu.lt/ldap/new_host.php.
 • Patvirtinti kompiuterio įrašą - Rolandas arba Eduardas.
 • root@k007# puppet cert generate hostname.mif - Rolandas
 • Sukurti VM šabloną (galima iš esamo prod VM šablono)
 • k007:/home/puppet/ssl/private_keys/hostname.mif.pem - nukopijuoti į VM šablono PUPPET_PRIVATE_KEY.
 • k007:/home/puppet/etc/manifests/hostname.pp - sukurti node įrašą.
 • k007:/home/puppet/etc/modules/mif/manifests/service.pp - sukurti serviso konfigūraciją.
 • k007$ /home/puppet/etc/refresh.sh
 • Sukurti VM iš šablono (hold būsenos).
 • Sukurtą VM perkelti į prod grupę.
 • Laukti kol DNS įrašas atsinaujins (~15min po kompiuterio įrašo patvirtinimo).
 • Startuoti VM (Release).
prod.txt · Keista: 2019/08/27 11:25 vartotojo mif04031