User Tools

Site Tools


paslaugos:magic_draw

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
paslaugos:magic_draw [2020/09/03 15:46]
eduardas
paslaugos:magic_draw [2022/02/24 12:33]
mif28585
Linija 1: Linija 1:
 ==== MagicDraw laikina licencija asmeniniam naudojimui ==== ==== MagicDraw laikina licencija asmeniniam naudojimui ====
  
-Fakulteto darbuotojai ir studentai gali nemokamai pasinaudoti laikina MagicDraw licencija, kuri galioja iki  2021 m. rugsėjo.+MIF bendruomenės nariai (darbuotojai ir studentaigali nemokamai pasinaudoti laikina //MagicDraw// licencija, kuri galioja iki 2022 m. rugsėjo.
  
-  * [[https://k007.mif.vu.lt/mif_share/MagicDraw_19_0_Enterprise_Evaluation_key.txt|MagicDraw]] licencija  +MagicDraw galite atsisiųsti prieš tai užsiregistravus iš https://www.magicdraw.com/download. 
-  *  [[https://k007.mif.vu.lt/mif_share/MagicDraw_UAF_19_0_Evaluation_key.txt|UAF plugin]] licencija  +Licenzijų failai **MagicDraw 19.0** versijai, todėl reikia atsiųsti būtent MagicDraw 19.0. 
-  *  [[https://k007.mif.vu.lt/mif_share/MagicDraw_SYSML_19_0_Evaluation_key.txt|SysML plugin]] licencija + 
 +Paspauskite reikiamos licencijos nuorodą ir atsivėrusiame lange suveskite MIF naudotojo vardą bei slaptažodį: 
 + 
 +  * [[https://k007.mif.vu.lt/mif_share/MagicDraw_19_0_Enterprise_Standalone_Evaluation_key.txt|MagicDraw]] licencija 
 +  * [[https://k007.mif.vu.lt/mif_share/MagicDraw_UAF_19_0_Evaluation_key.txt|UAF plugin]] licencija 
 +  * [[https://k007.mif.vu.lt/mif_share/MagicDraw_SYSML_19_0_Evaluation_key.txt|SysML plugin]] licencija 
 + 
 +Išsisaugokite tekstinius failus savo kompiuteryje prieš keldami. Kaip pridėti (panaudoti) licenzijos failus rasite [[https://docs.nomagic.com/display/NMDOC/Adding+the+license+key|čia.]] 
 + 
 +**PASTABA:** licencija gaunama vieniems mokslo metams.
paslaugos/magic_draw.txt · Keista: 2022/02/24 13:23 vartotojo grikiete