User Tools

Site Tools


administratoriams

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
administratoriams [2018/03/15 12:37] rolnasadministratoriams [2018/08/07 06:50] rolnas
Linija 1: Linija 1:
 Informacija adminstratoriams Informacija adminstratoriams
  
 +  * [[vdi:linux|VDI Linux paruošimas]]
   * [[vdi:win7:start|VDI Windows 7 paruošimas]]   * [[vdi:win7:start|VDI Windows 7 paruošimas]]
   * [[vdi:win7:profile|VDI Windows 7 naudotojų profilis]]   * [[vdi:win7:profile|VDI Windows 7 naudotojų profilis]]
   * [[vdi:win10:start|VDI Windows 10 paruošimas]]   * [[vdi:win10:start|VDI Windows 10 paruošimas]]
-  * [[win7:profile|Windows 7 Default User profile]] +  * [[win7:default|Windows 7 Default User profile]] 
-  * [[win10:profile|Windows 10 Default User profile]]+  * [[win10:default|Windows 10 Default User profile]] 
 +  * [[nuc:start|Intel NUC paruošimas]]
administratoriams.txt · Keista: 2023/10/02 09:12 vartotojo mif71647

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki