Turinys

Noriu naujos programinės įrangos, ką daryti?

Studentai norintys naudotis atnaujintomis programos versijomis ar kitokia programine įranga negu yra įdiegta kompiuteriuose, gali:

  1. Susikurti savo virtualią mašiną superkompiuteryje ir įsidiegti norimą programinę įrangą ar jos versiją.
  2. Paprašyti dėstytojaus, kad pateiktų paraišką dėl techninės ar programinės įrangos įdiegimo ar atnaujinimo ( paraiška ).

Kaip prisijungti prie windows serverių iš namų

Studentai iš namų gali prisijungti prie Windows serverių:

  1. Linux grafinėje aplinkoje suvedę šias komandas: ssh -X vartotojo_vardas@uosis.mif.vu.lt ir xfreerdp serverio_vardas.
  2. Windows aplinkoje tas pačias komandas reikia suvesti MobaXterm lange.

Prieiga prie VU MIF failų serverio atsarginių kopijų

VU MIF vartotojų namų kataloge U: diske esančių duomenų atsarginės kopijos yra daromos kiekvieną dieną (viena kopija per dieną apie vidurnaktį) ir saugomos mėnesio senumo kopijos. Jas pasiekti gali tiek studentai tiek darbuotojai.

1 būdas

1 Būdas. File/Directory → Properties → Previous Versions

500 100

2 būdas

Paspaudę Win+R ir suvedę kelią:

\\samba3\old\users3\<data>\username

Kur <data> – diena, kada daryta kopija (formatas: 20150615), o username – naudotojo vardas.

Studentams

\\samba3\old\stud3\<data>\<stojimo metai>\username

500


Kaip susikurti SSH raktą Windows naudotojams?

SSH yra protokolas, skirtas saugiam prisijungimui prie nutolusio kompiuterio (serverio) ir komandų vykdymui jame. Prie serverio galima prisijungti įprastu būdu – nurodant vartotojo vardą bei slaptažodį, arba naudojant SSH raktus. SSH raktą sudaro 2 failų pora – privataus ir viešojo. Privatus raktas yra saugojamas vartotojo kompiuteryje, o viešas raktas yra patalpinamas serveryje.

Norėdami susikurti SSH raktą:

  1. Parsisiųskite ir pasileiskite puttygen.exe (http://www.chiark.greenend.org.uk).
  2. Pasirinkite norimą SSH tipą: RSA (rekomenduojama), DSA ir paspauskite „Generate“. Generavimo metu judinkite pelytę programos pagrindiniame lange.
  3. Įveskite rakto komentarą (pvz. savo vartotojo vardą) ir nurodykite rakto apsaugos slaptažodį (angl. passphrase).
  4. Išsaugokite public ir private raktus savo kompiuteryje. SSH public dalį įkelkite į serverį, prie kurio norite prisijungti.
  5. Prisijungimui prie serverio galite naudoti Putty agentą. Pagrindiniame Session lange įveskite serverio IP adresą, prievadą, o programos nustatymuose (Connection → SSH → Auth) nurodykite savo private key (.ppk) failą. Atsidariusiame lange surinkite prisijungimo vardą – root ir SSH rakto apsaugos slaptažodį (angl. passphrase).

Literatūra:


Windows terminalinių serverių vardai: scorpions*, queen*, kiss*, nirvana*, dinozauras1, dinozauras2.

Programinė įranga serveriuose*: 7Zip, Alkonas, Axure RP Pro, Boost, Cisco Packet tracer, CodeBlocks, Dev-C++ (wxDev), DOSBox, Foxit Reader, Google Chrome, Gretl, Java (JDK, JRE), Lazarus, LibreOffice, Magic Draw UML 18.0, Matlab, Maxima, MS Office 2013, MS Visio, MS Visual Studio, NetBeans, Notepad++, Orange, Python 2.7, Prolog, Putty, QGIS, R, Rstudio, Sharp Develop, Visulab, Weka, WinSCP, XmdvTool.


MYSQL@uosis duomenų bazės sukūrimas ir tvarkymas

MYSQL@uosis duomenų bazės sukūrimas ir tvarkymas.


Windows klasių programų sąrašai

1, 2, 3, 4, 6, 7 klasės

Standartinės programos instaliuojamos visuose kompiuteriuose:
7Zip, Alkonas, Cortona 3d viewer, DevC++ (wxDev), Foxit Reader(PDF reader), Ghostscript, Git, Java, LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, MS Office, Notepad++, Putty, Python (2.7), VLC(Audio/Video Player), Google Chrome, SumatraPDF

Programos, instaliuotos tik tam tikrose klasėse:
1 klasė - R, RStudio
2 klasė -
3 klasė - R, RStudio, SAS, SPSS, BlueJ, Blender, CLUViz, JCreator LE, Unity
4 klasė - R, RStudio, SAS, SPSS, Windows Phone Emulator
6 klasė - NetBeans, R, RStudio, Unity, WireShark
7 klasė - R, RStudio, MiKTeX, WireShark
303 Balt. klasė - Cisco Packet Tracer, Flash player plugin, GNS3, SWI-Prolog, Unity, VistaTN3270, VMware vSphere client 4.1, Xming, WinSCP, NetBeans IDE, CodeBlocks, XPS Viewer

Dėmesio! Jeigu semestro metu nerasite šiame sąraše esančių programų, prašome rašyti į pagalba@mif.vu.lt

Terminal serveriai

Serverių vardai: queen*, kiss*, nirvana*, dinozauras1, dinozauras2.
PyCharm, PhpStorm, DataGrip, CLion, RubyMine, WebStorm, IntelliJ IDEA, 7Zip, Alkonas, Axure RP Pro, Cisco Packet tracer, CodeBlocks, Dev-C++ (wxDev), DOSBox, Foxit Reader, Google Chrome, Java (JDK, JRE), Lazarus, LibreOffice, Magic Draw UML 18.0, Matlab, Maxima, MS Office 2016, MS Visio, MS Visual Studio, NetBeans, Notepad++, Orange, Python 2.7, Prolog, R, Rstudio, Weka
* – programų sąrašas galioja šiems serveriams