Turinys

Taisyklės

Esant VU MIF bendruomenės nariu bei naudojantis VU MIF resursais svarbu žinoti, kokia yra nustatyta fakulteto tvarka ir taisyklės. Dėl šios priežasties pateikiame VU MIF naudotojui darbo tvarkos kompiuterių klasėse bei VU MIF kompiuterių tinklo naudojimo taisykles.


Darbo tvarka kompiuterių klasėse

Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimo center (STSC) yra įrengtos kompiuterių klasės, kurios naudojamos mokymo procese ir moksliniuose studentų/dėstytojų tyrimuose.


VU MIF kompiuterių tinklo naudojimo taisyklės

Bendros nuostatos

Klasių kompiuteriai, serverių kompiuteriai, įdiegtos (instaliuotos) programos, informacinės sistemos, vietinis kompiuterių tinklas ir Internet’o tinklas yra resursai, skirti studentų mokymuisi ir moksliniam darbui studijų VU MIF metu.

Naudotojų teisės

Studentas gauna savo nudotojo vardą ir slaptažodį, kurie suteikia teisę naudotis:

Naudotojų pareigos

Darbo tvarka

Draudžiama

Atsakomybė

Studentas atsako už visus veiksmus atliekamus jo naudotojo vardu. Priklausomai nuo pažeidimo aplinkybių, pažeidęs naudojimo taisykles, studentas baudžiamas įspėjimu, dalies ar visų resursų atėmimu, finansinės žalos atlyginimu ir kitomis administracinėmis nuobaudomis iki pašalinimo iš universiteto.