Visuotinis 2022 metų VU MIF ALUMNI narių susirinkimas

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir po kurio laiko susitikti visuotiniame VU MIF ALUMNI narių susirinkime. Jo metu aptarsime praėjusį laikotarpį, tvirtinsime ataskaitas ir rinksime VU MIF ALUMNI valdybą ateinančiai 3-jų metų kadencijai.

2022 m. lapkričio 21 d., 18:30 val., VU MIF, Naugarduko g. 24
(auditorija bus patikslinta vėliau).

Visuotinio susirinkimo rezultatai

Gruodžio 16 d. įvyko VU MIF ALUMNI draugijos visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo organizuojami valdybos narių, valdybos pirmininko ir draugijos direktoriaus rinkimai.

Rinkimų rezultatai parodė, kad valdybos nariais išrinkti:

  • Agnė Čeponkutė
  • Domicelė Jacikevičienė
  • Gediminas Stepanauskas
  • Giedrius Brazdauskas
  • Irmantas Mikulėnas
  • Ričardas Kudžma
  • Rimantas Morkvėnas

Valdybos pirmininku vienbalsiai išrinktas Rimantas Morkvėnas, kuris ir iki šiol sėkmingai ėjo šias pareigas.  

Taip pat buvo organizuojami direktoriaus rinkimai.  Buvo iškelta Odilijos Brazdauskienės kandidatūra, kuriai visuotinio narių susirinkimo dalyviai vienbalsiai pritarė. Tad iki šiol direktoriavusią Inetą Krisiūnaitę nuo sausio mėn. pakeis Odilija.

Rinkimus paįvairino labai įdomus Gedimino Stepanausko pasakojimas apie keliones į Himalajus ir Bavariją.

Sveikiname naujus valdybos narius ir naująją direktorę, o buvusiems dėkojame už atliktus darbus ir prasmingas iniciatyvas!

Išrinkti VU MIF ALUMNI draugijos valdybos nariai.

Tradicinis VU MIF ALUMNI išvažiavimas

Sveiki sugrįžę į darbus, mokslus ir kitus rudens rūpesčius po vasaros malonumų!

Kaip jau esame įpratę, šiais metais ir vėl turime galimybę pastovyklauti ir šauniai pabendrauti prie Ungurinio ežero. Šiemet siūloma data – spalio 14 d. 

Norinčius ir galinčius dalyvauti kviečiu užsirašyti iki spalio 1 d. el. paštu rimorkvenas@hotmail.com.

Visuotinis susirinkimas

Balandžio 24 d. įvyko  VU MIF absolventų draugijos ALUMNI visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo patvirtintos metų veiklos ir finansinės ataskaitos bei aptarti kiti organizaciniai klausimai apie artėjantį tradicinį VU MIF absolventų susitikimą (daugiau informacijos čia).

O po visuotinio susirinkimo ALUMNI komanda dalyvavo MIDI protmūšyje.

VU MIF ALUMNI visuotinis susirinkimas ir valdybos rinkimai 2016-10-01

Mieli kolegos,

Sveiki sugrįžę po atostogų ir kitų vasaros malonumų.
Skubu pranešti, kad mūsų tradicinis rudens susitikimas VTEX bazėje prie Ungurinio ežero įvyks spalio 1-2 dienomis.
Be įprastų atrakcijų – grybavimo, pirties, suneštinių vaišių – šįkart turėsime ir pareigą išrinkti naują MIF Alumni valdybą.
Norinčius ir galinčius dalyvauti kviečiu registruotis iki rugsėjo 23 dienos. Nurodykite, keliese žadate atvykti (su antrąja puse,
vaikais, artimais draugais) ir ar pasiliksite nakvoti.
Daugiau detalių – artėjant renginiui.

Sėkmės,
Rimantas Morkvėnas