Apie

VU MIF ALUMNI draugija, įkurta 2005 m., yra viena seniausių universitete veikiančių Alumni draugijų. Šiuo metu ji vienija apie 50 aktyvių narių. Draugija prisideda prie matematikų ir informatikų dienų MIDI organizavimo, rengia įvairias išvykas ir susitikimus savo nariams, juose neretai dalyvauja ir gerai visuomenėje žinomi asmenys. Draugija yra įsteigusi ir vieno iš savo steigėjų, buvusio VU rektoriaus proc. Jono Kubiliaus vardinę stipendiją.

Draugijos valdyba: 

 • Laikinas valdybos pirmininkas – Gediminas Stepanauskas
 • Agnė Čeponkutė
 • Domicelė Jacikevičienė
 • Giedrius Brazdauskas
 • Irmantas Mikulėnas
 • Ričardas Kudžma

Draugijos vykdančioji direktorė – Odilija Brazdauskienė. 

VU MIF ALUMNI Įstatai.

Kaip tapti Draugijos nariu?

Draugijos nariais gali būti visi VU MIF absolventai, esantys ar buvę darbuotojai, VU MIF rėmėjai ar bičiuliai, raštu pareiškę Draugijos valdybai norą stoti į Draugiją, nurodę stojimo į Draugiją motyvus, pranešę savo kontaktinius duomenis bei visuotinio Draugijos narių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję stojamąjį mokestį, kurio dydį nustato visuotinis narių susirinkimas. Sprendimą dėl priėmimo į Draugijos narius priima Valdyba.

Prašymas tapti VU MIF ALUMNI nariu.

Naujausi įrašai

Visuotinis 2022 metų VU MIF ALUMNI narių susirinkimas

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir po kurio laiko susitikti visuotiniame VU MIF ALUMNI narių susirinkime. Jo metu aptarsime praėjusį laikotarpį, tvirtinsime ataskaitas ir rinksime VU MIF ALUMNI valdybą ateinančiai 3-jų metų kadencijai.

2022 m. lapkričio 21 d., 18:30 val., VU MIF, Naugarduko g. 24
(auditorija bus patikslinta vėliau).

 1. Stipendijų įteikimas Parašykite komentarą
 2. Pasveikinkime savo Alma Mater! Parašykite komentarą
 3. Virtualus VU Alumni bendruomenės maratonas Parašykite komentarą
 4. Visuotinio susirinkimo rezultatai Parašykite komentarą
 5. Keičiama visuotinio susirinkimo data į gruodžio 16 d. 18:30 val. Parašykite komentarą
 6. Visuotinis susirinkimas Parašykite komentarą
 7. Sveikinimas Parašykite komentarą
 8. Tradicinė ekskursija Parašykite komentarą
 9. Alumnų platforma Parašykite komentarą