Apie

VU MIF ALUMNI draugija, įkurta 2005 m., yra viena seniausių universitete veikiančių Alumni draugijų. Šiuo metu ji vienija apie 50 aktyvių narių. Draugija prisideda prie matematikų ir informatikų dienų MIDI organizavimo, nuolat rengia įvairias išvykas ir susitikimus savo nariams, juose neretai dalyvauja ir gerai visuomenėje žinomi asmenys. Draugija yra įsteigusi ir vieno iš savo steigėjų, buvusio VU rektoriaus J. Kubiliaus vardinę stipendiją. Draugijos vykdančioji direktorė yra Ineta Krisiūnaitė.

Draugijos Valdyba: 

 • Valdybos pirmininkas – Rimantas Morkvėnas
 • Paulius Drungilas
 • Ričardas Kudžma
 • Elmundas Žalys
 • Giedrius Brazdauskas
 • Virginija Kikienė
 • Irmantas Mikulėnas

VU MIF ALUMNI Įstatai.

Kaip tapti Draugijos nariu?

Draugijos nariais gali būti visi VU MIF absolventai, esantys ar buvę darbuotojai, VU MIF rėmėjai ar bičiuliai, raštu pareiškę Draugijos valdybai norą stoti į Draugiją, nurodę stojimo į Draugiją motyvus, pranešę savo kontaktinius duomenis bei visuotinio Draugijos narių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję stojamąjį mokestį, kurio dydį nustato visuotinis narių susirinkimas. Sprendimą dėl priėmimo į Draugijos narius priima Valdyba.

Prašymas tapti VU MIF ALUMNI nariu.

Naujausi įrašai

 1. Visuotinis susirinkimas Parašykite komentarą
 2. Sveikinimas Parašykite komentarą
 3. Tradicinė ekskursija Parašykite komentarą
 4. Alumnų platforma Parašykite komentarą
 5. Metinis MIF absolventų susitikimas Parašykite komentarą
 6. Kviečiame VU MIF studentus teikti paraiškas! Parašykite komentarą
 7. Susitikimas su arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu Parašykite komentarą
 8. Metinis absolventų susitikimas 2018-taisiais Parašykite komentarą
 9. VU 439-tasis gimtadienis! Parašykite komentarą