Apie

VU MIF ALUMNI draugija, įkurta 2005 m., yra viena seniausių universitete veikiančių Alumni draugijų. Šiuo metu ji vienija apie 50 aktyvių narių. Draugija prisideda prie matematikų ir informatikų dienų MIDI organizavimo, nuolat rengia įvairias išvykas ir susitikimus savo nariams, juose neretai dalyvauja ir gerai visuomenėje žinomi asmenys. Draugija yra įsteigusi ir vieno iš savo steigėjų, buvusio VU rektoriaus J. Kubiliaus vardinę stipendiją. Draugijos vykdančioji direktorė yra Ineta Krisiūnaitė.

Draugijos Valdyba: 

 • Valdybos pirmininkas – Rimantas Morkvėnas
 • Paulius Drungilas
 • Ričardas Kudžma
 • Elmundas Žalys
 • Giedrius Brazdauskas
 • Virginija Kikienė
 • Irmantas Mikulėnas

VU MIF ALUMNI Įstatai.

Kaip tapti Draugijos nariu?

Draugijos nariais gali būti visi VU MIF absolventai, esantys ar buvę darbuotojai, VU MIF rėmėjai ar bičiuliai, raštu pareiškę Draugijos valdybai norą stoti į Draugiją, nurodę stojimo į Draugiją motyvus, pranešę savo kontaktinius duomenis bei visuotinio Draugijos narių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję stojamąjį mokestį, kurio dydį nustato visuotinis narių susirinkimas. Sprendimą dėl priėmimo į Draugijos narius priima Valdyba.

Prašymas tapti VU MIF ALUMNI nariu.

Naujausi įrašai

Metinis absolventų susitikimas 2018-taisiais

2018 m. balandžio 21 d. įvyko VU MIF ALUMNI absolventų susitikimas – paskaita.
Susitikimo pradžioje VU MIF studentams buvo įteiktos profesoriaus Jono Kubiliaus vardinės stipendijos, kurių steigėjai yra VU MIF ALUMNI draugija ir VU MIF.

2018 metais J.Kubiliaus vardines stipendijas gavo: Jonas Brusokas ir Ugnė Linkytė – už labai gerus mokymosi rezultatus, Paulius Taujanskas ir Dominykas Stankevičius – už aktyvią visuomeninę veiklą.

Šįkart įdomią paskaitą apie KGB veiklą Lietuvoje skaitė VU istorikas, Seimo narys Arvydas Anušauskas.

Skaitykite toliau

 1. VU 439-tasis gimtadienis! Parašykite komentarą
 2. Susitikimas su VU SA MIF ir paskaita apie investavimą Parašykite komentarą
 3. Prof. J. Kubiliaus vardinė stipendija Parašykite komentarą
 4. Vasario susitikimas. Pasiruošimas artėjančioms veikloms. Parašykite komentarą
 5. 17’Metraštis arba ką nuveikė VU MIF ALUMNI? Parašykite komentarą
 6. Tradicinis VU MIF ALUMNI išvažiavimas Parašykite komentarą
 7. Alumni ekskursija po Lietuvą Parašykite komentarą
 8. VU MIF absolventų susitikimas Parašykite komentarą
 9. Visuotinis susirinkimas Parašykite komentarą