Apie

VU MIF ALUMNI draugija, įkurta 2005 m., yra viena seniausių universitete veikiančių Alumni draugijų. Šiuo metu ji vienija apie 50 aktyvių narių. Draugija prisideda prie matematikų ir informatikų dienų MIDI organizavimo, nuolat rengia įvairias išvykas ir susitikimus savo nariams, juose neretai dalyvauja ir gerai visuomenėje žinomi asmenys. Draugija yra įsteigusi ir vieno iš savo steigėjų, buvusio VU rektoriaus J. Kubiliaus vardinę stipendiją. Draugijos vykdančioji direktorė yra Ineta Krisiūnaitė.

Draugijos Valdyba: 

 • Valdybos pirmininkas – Rimantas Morkvėnas
 • Agnė Čeponkutė
 • Domicelė Jacikevičienė
 • Gediminas Stepanauskas
 • Giedrius Brazdauskas
 • Irmantas Mikulėnas
 • Ričardas Kudžma

VU MIF ALUMNI Įstatai.

Kaip tapti Draugijos nariu?

Draugijos nariais gali būti visi VU MIF absolventai, esantys ar buvę darbuotojai, VU MIF rėmėjai ar bičiuliai, raštu pareiškę Draugijos valdybai norą stoti į Draugiją, nurodę stojimo į Draugiją motyvus, pranešę savo kontaktinius duomenis bei visuotinio Draugijos narių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję stojamąjį mokestį, kurio dydį nustato visuotinis narių susirinkimas. Sprendimą dėl priėmimo į Draugijos narius priima Valdyba.

Prašymas tapti VU MIF ALUMNI nariu.

Naujausi įrašai

Stipendijų įteikimas

Šiandien buvo įteiktos prof. Jono Kubiliaus vardo stipendijos aktyviausiems studentams:
2020 metų stipendijos laimėtojui Povilui Zarembai ir 2021 metų stipendijos laimėtojai Ritai Žilinskaitei.

Ilgamečio Vilniaus universiteto rektoriaus Jono Kubiliaus vardinę stipendiją  2014 m. įsteigė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas ir Asociacija „Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto absolventų draugija Alumni“. Stipendijos tikslas – paskatinti gabius ir aktyvius VU MIF studentus. 

Šiais metais stipendijų įteikimo proga ypatinga, nes liepos 27 d. bus minimos 100-tosios profesoriaus gimimo metinės.

Sveikiname laimėtojus Povilą ir Ritą!

Draugijos valdybos nariai kartu su laimėtojais.
 1. Pasveikinkime savo Alma Mater! Parašykite komentarą
 2. Virtualus VU Alumni bendruomenės maratonas Parašykite komentarą
 3. Visuotinio susirinkimo rezultatai Parašykite komentarą
 4. Keičiama visuotinio susirinkimo data į gruodžio 16 d. 18:30 val. Parašykite komentarą
 5. Visuotinis susirinkimas Parašykite komentarą
 6. Sveikinimas Parašykite komentarą
 7. Tradicinė ekskursija Parašykite komentarą
 8. Alumnų platforma Parašykite komentarą
 9. Metinis MIF absolventų susitikimas Parašykite komentarą