Visuotinis 2022 metų VU MIF ALUMNI narių susirinkimas

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir po kurio laiko susitikti visuotiniame VU MIF ALUMNI narių susirinkime.

Preliminari susirinkimo dienotvarkė:

  1. Prof. J. Kubiliaus 2022 m. stipendijos įteikimas aktyviausiam studentui;
  2. Laikinai einančio VU MIF ALUMNI valdybos pirmininko pareigas Gedimino Stepanausko veiklos ataskaita už 2021 metus;
  3. 2021 metų draugijos finansinės ataskaitos tvirtinimas;
  4. Nario mokesčio svarstymas;
  5. VU MIF ALUMNI valdybos narių rinkimai;
  6. Einamieji klausimai.

2022 m. lapkričio 21 d., 18:30 val., VU MIF, Naugarduko g. 24, 203 auditorijoje.