Visuotinio susirinkimo rezultatai

Gruodžio 16 d. įvyko VU MIF ALUMNI draugijos visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo organizuojami valdybos narių, valdybos pirmininko ir draugijos direktoriaus rinkimai.

Rinkimų rezultatai parodė, kad valdybos nariais išrinkti:

  • Agnė Čeponkutė
  • Domicelė Jacikevičienė
  • Gediminas Stepanauskas
  • Giedrius Brazdauskas
  • Irmantas Mikulėnas
  • Ričardas Kudžma
  • Rimantas Morkvėnas

Valdybos pirmininku vienbalsiai išrinktas Rimantas Morkvėnas, kuris ir iki šiol sėkmingai ėjo šias pareigas.  

Taip pat buvo organizuojami direktoriaus rinkimai.  Buvo iškelta Odilijos Brazdauskienės kandidatūra, kuriai visuotinio narių susirinkimo dalyviai vienbalsiai pritarė. Tad iki šiol direktoriavusią Inetą Krisiūnaitę nuo sausio mėn. pakeis Odilija.

Rinkimus paįvairino labai įdomus Gedimino Stepanausko pasakojimas apie keliones į Himalajus ir Bavariją.

Sveikiname naujus valdybos narius ir naująją direktorę, o buvusiems dėkojame už atliktus darbus ir prasmingas iniciatyvas!

Išrinkti VU MIF ALUMNI draugijos valdybos nariai.