LJMM užduočių archyvas

LJMM knygelės (1998-2016 m. užduotys):   I    II    III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   XIII   XIV   XV   XVI   XVII

1998-2000 m., …, 2013-2015 mokslo metų programos (I-XVI knygelės)

LJMM 2014–2016 mokslo metų programa (XVII knygelė): 1) sveikųjų skaičių savybės; 2) funkcijos ir jų grafikai; 3) lygčių ir nelygybių sudarymo uždaviniai; 4) posūkiai, ašinės ir centrinės simetrijos; 5) metrinės priklausomybės trikampyje; 6) rodiklinės ir logaritminės nelygybės; 7) vektorių taikymo uždaviniai; 8) matematikos taikymai ekonomikoje.

LJMM 2015-2017 mokslo metų užduotys. Programa: 1) procentai; 2) Čevos ir Menelajaus teoremos; 3) Farėjaus sekos; 4) algebrinės lygtys; 5) erdviniai kūnai; 6) judėjimo uždaviniai; 7) trigonometrinės lygtys; 8) tikimybių skaičiavimas.

LJMM 2016–2018 mokslo metų užduotys. Programa: 1) darbo uždaviniai; 2) apskritimas; 3) lyginiai; 4) lygčių sistemos; 5) kompleksiniai skaičiai; 6) kompleksiniai skaičiai geometrijoje; 7) laipsniai, logaritmai, rodiklinės ir logaritminės lygtys; 8) funkcijos išvestinė.

LJMM 2017–2019 mokslo metų užduotys. Programa: 1) istoriniai tekstiniai uždaviniai; 2) trikampio čevianos; 3) kvadratinės liekanos; 4) matematiniai žaidimai; 5) keturkampiai; 6) teiginių algebra; 7) paprasčiausios diferencialinės lygtys; 8) nelygybių sistemos.

LJMM 2018–2020 mokslo metų užduotys. Programa: 1) procentai tekstiniuose uždaviniuose; 2) daugianarių dalyba su liekana; 3) plokščiųjų figūrų plotai; 4) trigonometrijos uždaviniai; 5) įbrėžtiniai ir apibrėžtiniai daugiakampiai; 6) rodiklinė funkcija ir jos taikymas; 7) progresijos; 8) lošimai, loterijos, laimėjimų tikimybės.

LJMM 2019–2021 mokslo metų užduotys. Programa: 1) kelionių uždaviniai; 2) tiesinių lygčių sistemos; 3) taisyklingieji daugiakampiai; 4) netiesinių lygčių sistemos; 5) stereometrijos uždaviniai; 6) logaritmai; 7) kombinatorika ir tikimybės; 8) skaičiai, lygtys, langeliai bei lentelės.