ERASMUS+ studijos

ERASMUS+ programos konkursas skelbiamas du kartus per metus:

 • vasario mėnesį – rudens semestrui arba kitiems mokslo metams;
 • rugsėjo mėnesį – pavasario semestrui.

Kvietimas teikti paraiškas atrankai ir tikslios atrankos konkurso datos skelbiamos fakulteto naujenose ir VU Tarptautinių ryšių skyriaus naujienose.

ERASMUS+ studjų programoje gali dalyvauti studentai, kurie:

 • neturi skolų;
 • paskutinių dviejų sesijų rezultatų svertinis vidurkis ne mažesnis už 7;
 • iki planuojamų studijų užsienyje pradžios yra baigę 2 pirmosios studijų pakopos kursus arba 1 antrosios studijų pakopos semestrą;
 • studijos užsienyje nesutaps su paskutiniu studijų semestru MIF;
 • dabartinėje studijų pakopoje nėra išnaudoję 12 mėn. ERASMUS+  mobilumo limito studijoms ar praktikai.

Išimtiniais atvejais į užsienį studijuoti pagal ERASMUS+ programą gali vykti antro kurso studentai. Tokiu atveju viskas priklauso nuo paskutinių dviejų sesijų rezultatų vidurkio (turi būti didesnis už 9) ir motyvacijos.

ERASMUS+ atranka fakultete

Partnerių universitetų pasirinkimas

Konkurse norintys dalyvauti studentai turi pasirinkti užsienio universitetus. Parnerių universitetus rasite šioje svetainėje. Galima pasirinkti 2 institucijas, kuriuose nori studijuoti.

Svarbu! Prieš renkantis universitetą reikėtų atkreipti dėmesį:

 • Ar universitete vykdomi dalykai dėstomi Jums suprantama užsienio kalba.
 • Į dalyvavusiųjų mainuose studentų atsiliepimus.
 • Ar jūsų pasirinkimuis pritaria jūsų studijų programos pirmininkas. Pasirinkimą turite suderinti su programos komiteto pirmininku (žr. pagal studijų programą čia).

ERASMUS+ paraiškos pateikimas

Programos konkursas skelbiamas du kartus per metus:

 • vasario mėnesį – rudens semestrui arba kitiems mokslo metams;
 • rugsėjo mėnesį – pavasario semestrui.

Kvietimas teikti paraiškas atrankai ir tikslios atrankos konkurso datos skelbiamos fakulteto naujenose ir VU Tarptautinių ryšių skyriaus naujienose.

ERASMUS+ paraiškos teikiamos per VU informacinę sistemą

Atrankos rezultų skelbimas

Pasibaigus elektroninei registracijai, fakulteto atrankos komisija vertina studentų motyvaciją, studijų rezultatus, vykdo atrankos pokalbius (jei reikia) ir ne vėliau kaip po dviejų savaičių skelbia konkurso rezultatus el. paštu ir/arba atrankos svetainėje.

Praėjusiems ERASMUS+ atranką

Prieš išvykstant

Sėkmingai praėjus atranką ERASMUS+ studijoms, būtina užpildyti šiuos dokumentus:

Studijų sutartis (angl. Learning Agreement):

 • Priimančios užsienio institucijos internetiniame puslapyje reikia susirasti dalykus mainų semestrui ir juos suderinti su studijų programos komiteto pirmininku (žr. pagal studijų programą čia);
 • Gauti studijų programos komiteto pirmininko pritarimą dėl ERASMUS+ studijų. Pritarimą atsiųsti el. paštu:
 • Užpildyti studijų sutartį (angl. Learning Agreement arba angl. Online Learning Agreement):
  • doc doc formatu (pildyti reikia tik 1puslapį. Jūsų ir studijų programos komiteto pirmininko (žr. pagal studijų programą čia) pasirašytos sutarties skanuotą vientisą pdf failą atsiųsti el. paštu:
  • arba internete.

Gavus priėmimo laišką (angl. Letter of Acceptance) iš priimančios institucijos (reikia paprašyti pas priimančios institucijos koordinatorių):

 • Užpildyti prašymą dėl siuntimo dalinėms studijoms užsienyje*. Pateikiame pildymo instrukciją;
 • Jūsų ir studijų programos komiteto pirmininko (žr. pagal studijų programą čia) pasirašyto prašymo skanuotą vientisą pdf failą atsiųsti el. paštu:
 • Savo Estudentas paskyroje (Studijos->Įsakymų raštai) atsiradus dekano įsakymo išrašui dėl ERASMUS+ komandiruotės galite toliau tvarkytis kelionės dokumentus

*Pageidaujant vykti į kalbos kursus (nebūtina) prieš ERASMUS+ studijas, reikia užpildyti prašymą dėl siuntimo į kalbos kursus:

 • Užpildyti prašymą dėl siuntimo į kalbos kursus Pateikiame pildymo instrukciją.
 • Jūsų ir studijų programos komiteto pirmininko (žr. pagal studijų programą čia) pasirašyto prašymo skanuotą vientisą pdf failą atsiųsti el. paštu:

Sutarties pakeitimai (išvykus)

Jei dėl kokių nors priežasčių (atšauktas kursas, tvarkaraščio nesuderinamumas, nesusirinko grupė ir pan.) reikia keisti studijų sutartyje nurodytą dalykų planą, studentas turi:

 • Pakeitimus suderinti su savo studijų programos komiteto pirmininku (žr. pagal studijų programą čia);
 • Užpildyti studijų sutarties pakeitimų dalį „During the mobility“
 • Jūsų ir studijų programos komiteto pirmininko (žr. pagal studijų programą čia) pasirašytą dokumentą pateikti priimančios užsienio institucijos koordinatoriui, kuris pasirašęs šį dokumentą turi jį grąžinti jums.
 • Pasirašytą skanuotą vientisą pdf failą atsiųsti el. paštu:

Grįžus po studijų

Tam, kad būtų užskaityti ERASMUS+ studijų metu išklausyti dalykai, reikia:

 • Atlikti antrąjį užsienio kalbos testą.
 • Užpildyti elektroninę apklausos anketą, kurią gausite į savo el. pašto dėžutę.
 • Gauti patvirtinimą apie ERASMUS+ studijų laikotarpį (angl. Confirmation of Erasmus study period). Patvirtinimo teirautis priimančios užsienio institucijos koordinatoriaus. Gautą dokumentą reikia pateikti VU Tarptautinių ryšių skyriui.
 • Pažymą apie studijų rezultatus (angl. Transcript of Records). Teirautis priimančios užsienio institucijos koordinatoriaus. Šią pažymą reikia atsiųsti el. paštu
 • Užpildytą ir pasirašytą prašymą dėl dalykų įskaitymo pateikti el. paštu
 • Pateikus prašymą, Jums bus atsiųsta studijų rezultatų įskaitymo lentelė, kurią turėtumėte pateikti Studijų programos komiteto primininkui pasirašyti (žr. pagal studijų programą čia) pasirašytą lentelę reikia atsiųsti el. paštu

Turite klausimų? Susisiekite:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3053
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 122B