Statistika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (1,5 metai)

Studijų apimtis: 90 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Metinis studijų mokestis: 2546 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų magistras


Statistikos programos tikslai: suteikti šiuolaikinės teorinės ir taikomosios statistikos žinias. Išmokyti jas taikyti analizuojant statistinius duomenis iš įvairių žmogaus veiklos sričių. Paruošti praktiniam statistiko darbui, dalį studentų - tolesnėms doktorantūros studijoms.

Studijuoti verta, nes:

Karjeros galimybės:

Absolventai gali dirbti:

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

Stojantiesiems

Reikalavimai stojantiesiems

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Stojantieji į šią studijų programą turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Stojamojo egzamino programa

Statistika

Studijų turinys

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Duomenų tyrimas 5.0
Daugiamatė statistika 5.0
Markovo grandinės 5.0
Kokybės kontrolės grandinės 5.0
Magistro baigiamasis darbas I 10.0
2 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Statistiniai mokymo algoritmai 5.0
Testų teorija statistiniuose tyrimuose 5.0
Bajeso statistika 5.0
Išgyvenamumo statistika 5.0
Magistro baigiamasis darbas II
10.0
3 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Funkcinių duomenų analizė 5.0
Stochastiniai patikimumo modeliai 5.0
Daugiaparametrinė statistika 5.0
Laikinės sekos 5.0
Magistro baigiamasis darbas II 10.0

Studijų programos aprašas: LT

Numatomi programos rezultatai

Baigęs studijų programą studentas:

 

Studentams

Informacija ruošiama.

 

Bendradarbiavimas

Informacija ruošiama.

 

Alumni

Informacija ruošiama.

 

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

Studijų programos komitetas

pirmininkas - prof. habil. dr. Vilijandas Bagdonavičius

Atsakingas padalinys

Matematinės statistikos katedra