Modeliavimas ir duomenų analizė

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (1,5 metų) ir ištęstinė ( 2,5 metų)

Studijų apimtis: 90 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Studijų programos šakos: Ekonometrija ir Duomenų mokslas

Metinis studijų mokestis: 2546 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų magistras


Ekonometrijos programos tikslas rengti tarptautinio lygio ekonometrijos bei duomenų analizės profesionalus, kurie naudodami šiuolaikines ekonomikos ir duomenų mokslo žinias geba kurti ir taikyti matematinius (statistinius) modelius reikalingus verslui ir viešosioms institucijoms valdant, prognozuojant, vertinant bei planuojant veiklas.

Studijuoti verta, nes:

Karjeros galimybės

Baigusiems šią studijų programą atsiveria puikios karjeros galimybės. Magistrai, baigę ekonometrijos studijų programą, gali dirbti

Be to, galima tolesnė mokslinė karjera - doktorantūros studijos ekonomikos, ekonometrijos ar statistikos kryptyse bet kuriame Europos universitete.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

Stojantiesiems

Reikalavimai stojantiesiems

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Stojantieji į šią studijų programą turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Stojamojo egzamino programa

Ekonometrija

Studijų turinys

Studijų programos planas

ŠAKA: EKONOMETRIJA ŠAKA: DUOMENŲ MOKSLAS
Dalyko pavadinimas Kreditai Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0 1 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai   Privalomieji dalykai  
Daugiamatė statistika 5.0 Daugiamatė statistika 5.0
Mikroekonominė analizė 5.0 Duomenų gavyba 5.0
Parametrinė ir neparametrinė ekonometrija 10.0 Parametrinė ir neparametrinė statistika 10.0
Pasirenkamieji dalykai   Pasirenkamieji dalykai  
Aukšto dažnio ir funkcinių duomenų analizė 5.0 Aukšto dažnio ir funkcinių duomenų analizė 5.0
Panelinių duomenų ekonometrija 5.0 Panelinių duomenų ekonometrija 5.0
Imitaciniai metodai ekonometrijoje 5.0 Erdvinės duomenų bazės 5.0
Šiuolaikinė matematinė ekonomika 5.0 Daugiamatės duomenų struktūros 5.0
2 SEMESTRAS 30.0 2 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai   Privalomieji dalykai  
Asimptotinė statistika 10.0 Asimptotinė statistika 10.0
Finansų ekonometrija 10.0 Didžiųjų duomenų analizė 10.0
Pasirenkamieji dalykai   Pasirenkamieji dalykai  
Ekonometrinė rinkos struktūrų analizė 5.0 Ekonometrinė rinkos struktūrų analizė 5.0
Bajeso statistika 5.0 Bajeso statistika 5.0
Lošimų teorija 5.0 Lošimų teorija 5.0
Prognostinė analizė 5.0 Prognostinė analizė 5.0
Makroekonomikos teorija 5.0 Daugiamačių duomenų vizualizavimas 5.0
3 SEMESTRAS 30.0 3 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai   Privalomieji dalykai  
Magistro baigiamojo darbo seminaras 5.0 Magistro baigiamojo darbo seminaras 5.0
Magistro baigiamasis darbas 25.0 Magistro baigiamasis darbas 25.0

Ištęstinės formos planas

Studijų programos ir dalykų aprašai:

Ekonometrija

Numatomi programos rezultatai

Baigę šią programą magistrai geba:

Studentams

Informacija ruošiama.

Bendradarbiavimas

Informacija ruošiama.

Alumni

Informacija ruošiama.

 

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

Studijų programos komitetas

prof. habil. dr. Remigijus Leipus - komiteto pirmininkas

Atsakingas padalinys

Ekonometrinės analizės katedra