Matematika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (2 metai)

Studijų apimtis: 120 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Metinis studijų mokestis: 2546 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų magistras


Matematikos programos tikslas rengti kvalifikuotus specialistus, kurie turi gilias grynosios ir taikomosios matematikos žinias, taip pat stiprius matematinių uždavinių sprendimo įgūdžius, kad galėtų sėkmingai spręsti sudėtingus mokslo, pramonės, ekonomikos šiuolaikinius uždavinius.

Studijuoti verta, nes:

Karjeros galimybės:

Absolventas gali dirbti mokslo institucijose, aukštųjų technologijų pramonėje, socialinių tyrimų ir informacijos analizės įmonėse, valdymo institucijose, švietimo institucijose bei daryti karjerą kitose srityse, kur reikalingas matematikos suvokimas, analitiniai gebėjimai bei darbo su specializuota programine įranga įgūdžiai.Taip pat studijas galima tęsti matematikos, informatikos ir gretimų fizinių mokslo sričių doktorantūroje.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

Stojantiesiems

Reikalavimai stojantiesiems

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Stojamojo egzamino programa

Matematika

Studijų turinys

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Funkcijų erdvės 6.0
Papildomi funkcinės analizės skyriai 6.0
Aukštesnio lygio matematinis raštingumas 6.0
Pasirenkamieji dalykai  
Tikimybinė kombinatorika 6.0
Analizinė skaičių teorija 6.0
Integralinės lygtys 6.0
Modernių finansų matematika 6.0
2 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Dalinių išvestinių diferencialinės lygtys 6.0
Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6.0
Lygiagretūs skaičiavimai 6.0
Pasirenkamieji dalykai  
Dinaminės sistemos 6.0
Atsitiktinių procesų teorija 6.0
Stohastinės diferencialinės lygtys
6.0
Diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai 6.0
3 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Statistikos paketai 6.0
Abstrakčioji algebra 6.0
Pasirenkamieji dalykai  
Mokslinio tyrimo pagrindai (tikimybių teorija ir skaičių teorija) 6.0
Mokslinio tyrimo pagrindai (matematinės fizikos modeliai) 6.0
Draudos tikimybiniai rizikos modeliai 6.0
Silpnasis mato kovergavimas 6.0
Grafų teorija 6.0
Matematinė Navjė-Stakso lygčių teorija 6.0
Variaciniai metodai netiesiniams reiškiniams 6.0
Dalinių išvestinių diferencialinių lygčių asimptotiniai metodai 6.0
4 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Magistro baigiamasis darbas 25.0
Magistro darbo tyrimo seminaras (tikimybių teorija ir skaičių teorija) 5.0
Magistro darbo tyrimo seminaras (diferencialinės lygtys) 5.0

Studijų programos aprašas ir dalykų aprašai: LT / EN

Numatomi programos rezultatai:

Baigę šią programą magistrai geba:

Studentams

Pateikiame studijų dalykų konspektus:

Magistrams

Bendradarbiavimas

Informacija ruošiama.

Alumni

 Informacija ruošiama.

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

Studijų programos komitetas

Prof. dr. Artūras Štikonas - komiteto pirmininkas

Atsakingi padaliniai

Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra

Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra