Kompiuterinis modeliavimas

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (1,5 metai)

Studijų apimtis: 90 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Metinis studijų mokestis: 3242 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų magistras


Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos informatikos ir informacinių technologijų modeliavimo specialistus, gebančius būti lyderiais pramonėje, versle, moksle, užimti analitikų, projektuotojų, projektų vadovų, programuotojų dideliuose IT projektuose, virtualiose įmonėse pozicijas, tęsti studijas doktorantūroje. Kompiuterinio modeliavimo programa sudaryta atsižvelgiant ypač į tai, kad Lietuvoje trūksta ir ateityje dar labiau truks skaitmeninių tyrimų, vaizdų ir signalų analizės, informacijos saugos ir duomenų apsaugos, saugių ir sudėtingų kompiuterinių tinklų, kompiuterinės infrastruktūros (apimant grid skaičiavimus ir debesų kompiuteriją) specialistų.

Studijuoti verta, nes:

 

Karjeros galimybės:

Absolventas gali dirbti mokslo institucijose, aukštųjų technologijų pramonėje, socialinių tyrimų ir informacijos analizės įmonėse, valdymo institucijose, švietimo institucijose bei daryti karjerą kitose srityse, kur reikalingas matematikos suvokimas, analitiniai gebėjimai bei darbo su specializuota programine įranga įgūdžiai. Taip pat galima studijuoti matematikos, informatikos ir gretimų fizinių mokslo sričių doktorantūroje.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

Stojantiesiems

Reikalavimai stojantiesiems

Į programą priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines šių sričių (visų krypčių) studijas: biomedicinos, humanitarinių, socialinių, fizinių ir technologijos mokslų. Taip pat baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Informatikos papildomąsias studijas Vilniaus universitete.

Stojantieji į šią studijų programą turi rašyti motyvacinį esė ir dalyvauti motyvaciniame pokalbyje (jei jis reikalingas).

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Priėmimo į programą tvarka

Motyvacinio laiško formatas

Studijų turinys

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Erdvinės duomenų bazės 6.0
Kriptografijos metodai 6.0
Netiesinio modeliavimo metodai 6.0
Saugios interneto technologijos 6.0
Pasirenkamieji dalykai  
Programavimas debesų kompiuterijoje 6.0
Daugiamatės duomenų struktūros 6.0
Saugios operacinės sistemos 6.0
Skaičiuojamos geometrijos algoritmai 6.0
Saugūs tinklai  
2 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Duomenų analizė 5.0
JAVA technologijos 5.0
Mokslo tiriamojo darbo projektas 9.0
Vaizdų ir signalų analizė ir apdorojimas 6.0
Pasirenkamieji dalykai  
Duomenų vizualizavimas 5.0
Kompiuterinis kreivių ir paviršių modeliavimas 5.0
Informacijos saugos valdymas
5.0
Optimizavimo algoritmai ygiagrečių skaičiavimų aplinkoje 5.0
Saugus dinaminis internetas 5.0
Sistemų saugumo auditas 5.0
Web servisai 5.0
3 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Magistro baigiamasis darbas 30.0

Studijų programos aprašas: LT 

Numatomi programos rezultatai:

Kompiuterinio modeliavimo magistras moka naudotis informacinėmis ir kompiuterinio modeliavimo technologijomis, dalyvauti jų kūrime, gerai moka užsienio kalbas, moka bendrauti ir pristatyti atliktų darbų rezultatus. Jis gali savarankiškai generuoti idėjas, kelti hipotezes, jas analizuoti, tirti ir taikyti. Jis gali dalyvauti mokslinio, empirinio, taikomojo pobūdžio tyrimuose, moka interpretuoti gaunamus duomenis, rengti ataskaitas ir straipsnius. Jis geba praktiškai apibendrinti atliktą darbą ar tyrimus, visa tai daro naudodamasis profesinės etikos principais.

Studentams

 

2017-05-16 Mieli KM1 studentai, informuojame, jog:

Bendradarbiavimas

Informacija ruošiama.

Alumni

Informacija ruošiama.

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

Studijų programos komitetas

doc. dr. Severinas Zubė - komiteto pirmininkas

Atsakingas padalinys

Kompiuterijos katedra