Finansų ir draudimo matematika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (1,5 metų)

Studijų apimtis: 90 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Metinis studijų mokestis: 2546 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų magistras


Programos tikslas yra suteikti gilesnių matematikos žinių ir parengti aukščiausios kvalifikacijos finansų ir draudimo matematikos specialistus, galinčius konkuruoti ne tik Lietuvos bet ir Europos Sąjungos darbo rinkoje. Išmokyti studentus savarankiškai mokytis pasirinktoje profesinėje srityje, sugebėti dirbti komandoje su kitų sričių specialistais, mokėti formuluoti ir spręsti naujus uždavinius.

Studijuoti verta, nes:

Karjeros galimybės:

Finansų ir draudimo matematikos magistrai gali dirbti aktuarais, finansų specialistais ar konsultantais, įvairių sričių rizikos vertintojais ir pan. Studijų metu įgytos žinios suteiks galimybę absolventams dirbti bankuose, kitose finansinėse įstaigose, draudimo įmonėse, pensijų ir investiciniuose fonduose, konsultacinėse įmonėse, valstybinėse įstaigose ir daryti karjerą kitose srityse, kur gali būti panaudojamos įgytos žinios ir kūrybiško mąstymo įgūdžiai. Absolventai, įgiję Finansų ir draudimo matematikos magistro laipsnį, gali tęsti studijas finansų ir draudimo matematikos doktorantūroje tiek Vilniaus universitete, tiek kituose pasaulio universitetuose.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

Stojantiesiems

Reikalavimai stojantiesiems

Minimalus išsilavinimas – baigtas pagrindinės universitetinės studijos ir įgytas bakalauro laipsnis (finansų ir draudimo matematikos, statistikos, matematikos, fizikos, ekonomikos). Programą gali rinktis kiekvienas finansų ir draudimo matematikos bakalauras, o taip pat matematikos, statistikos, ekonomikos, fizikos bakalaurai, siekiantys įsisavinti šiuolaikinę finansų ir draudimo matematiką ir turintys reikalingą bazinį išsilavinimą. Bazinį išsilavinimą sudaro žinios iš mikroekonomikos, makroekonomikos, tikimybių teorijos ir statistikos, informatikos, finansų ir draudimo matematikos. Stojimas. Stojantieji privalo pateikti turimus dokumentus, liudijančius jų išsilavinimą ir įgytus gebėjimus (pagal VU nustatytus reikalavimus stojantiesiems):

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Stojamojo egzamino programa

Finansų ir draudimo matematika

 

Studijų turinys

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Rinktiniai analizės skyriai 6.0
Tikimybių teorija ir matematinė statistika 7.0
Negyvybės draudimas 5.0
Laiko eilučių analizė 6.0
Stochastinė analizė 6.0
2 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Gyvybės draudimas.Sveikatos draudimas 8.0
Finansų matematika 6.0
Rizikos teorija 6.0
Pasirenkamieji dalykai  
Dinaminiai išgyvenamumo teorijos aspektai
5.0
Finansiniai išvestiniai instrumentai 5.0
Stohastiniai finansų matematikos modeliai
5.0
Rizikos valdymas 5.0
Pensijų fondai  
3 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Magistro baigiamasis darbas 30.0

Studijų programos aprašas: LT / EN

Numatomi programos rezultatai

Baigus Finansų ir draudimo matematikos magistrantūros studijų programą absolventai turėtų pasižymėti loginiu mąstymu, kūrybišku požiūriu į savo profesinę veiklą, mokėti praktinėje veikloje pritaikyti įgytas teorines žinias.

Studentams

Informacija ruošiama.

Bendradarbiavimas

Informacija ruošiama.

Alumni

 Informacija ruošiama.

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

Studijų programos komitetas

 

prof. Vigirdas Mackevičius - komiteto pirmininkas

Atsakingas padalinys

Matematinės analizės katedra