Informacinių sistemų inžinerija

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybės: nėra

Kaina: 2248 EUR


Informacinių sistemų inžinerija yra matematikos, verslo, programų sistemų, duomenų bazių, duomenų analitikos kartu su šiuolaikinėmis technologijomis, tokiomis kaip virtualizacija, debesų kompiuterija, socialiniai tinklai ir saugumas, kompetencijų rinkinys. Informacinių sistemų inžinerija – tai ne tik skambus trijų žodžių rinkinys, tai galimybė valdyti pasaulį. Sistema pasižymi savybėmis, kurių atskiri ją sudarantys elementai neturi. Inžinerija – tai disciplina, praktiškai pritaikanti fizikos, chemijos, matematikos, medžiagos mokslo, matematinio modeliavimo, ekonomikos bei praktinės veiklos žinias įvairiose technikos sferose – įrengimų, mašinų ir kitokių įtaisų, technologinių sistemų ir procesų projektavime, kūrime ir jų derinime. Informacinių sistemų inžinerija – tai platesni žinių, gebėjimų ir tyrimų horizontai mėgstantiems informatiką ir norintiems aktyviai dalyvauti pasauliniuose technologijų pažangos procesuose.

Šios programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų inžinerijos specialistus, gebančius nustatyti informacinių sistemų kūrimo ir atnaujinimo tikslus, projektuoti ir kurti šiuolaikines informacines sistemas, taikyti įgytas sprendimų analizės, inovatyvių technologijų panaudojimo, integracijos, tyrimų vykdymo ir duomenų analitikos kompetencijas. Įgytos žinios, gebėjimai ir kompetencijos leis lengvai prisitaikyti prie nuolatinės technologijų pažangos, sėkmingai įsidarbinti ir siekti profesinės karjeros arba tęsti studijas magistrantūroje.

Karjeros galimybės:

Baigusiems šią studijų programą atsiveria puikios karjeros galimybės. Absolventai, baigę studijų programą, gali dirbti:

Studijuoti verta, nes:

Informacija stojantiesiems

 Egzaminai  Koeficientas
 Matematika  0,4
 Lietuvių k. ir literatūra  0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Informacinės technologijos arba fizika 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

Studijų turinys

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 30,0
Anglų kalba I 5,0
Informacinės ir grupinio darbo sistemos 5,0
Kompiuterių architektūra 5,0
Matematika informacinėms sistemoms 10,0
Procedūrinis programavimas 5,0
Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 25,0
Algoritmai ir duomenų struktūros 5,0
Anglų kalba II 5,0
Duomenų bazių valdymo sistemos 5,0
Objektinis programavimas 10,0
Bendrojo universiteto lavinimo moduliai 5,0
Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 20,0
Naudotojo sąsajos kūrimas 10,0
Reikalavimų inžinerijos pagrindai 5,0
Verslo procesų modeliavimas 5,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė B) 10,0
Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 15,0
Operacinės sistemos 5,0
Optimizavimo metodai 5,0
Statistiniai duomenų analizės metodai 5,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė A) 10,0
Bendrojo universiteto lavinimo moduliai 5,0
Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 15,0
Architektūriniai programų sistemų stiliai 5,0

Informacinių sistemų kūrimo projektų valdymo
metodikos

5,0
Kompiuterių tinklai ir našieji skaičiavimai 5,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė C) 10,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė D) 5,0
Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 10,0
Informacinių sistemų testavimas ir priežiūra 5,0
Virtualizacija ir debesų kompiuterija 5,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė D) 10,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė C) 5,0
Bendrojo universiteto lavinimo moduliai 5,0
Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 20,0
Informacinės saugos pagrindai 5,0
Programų sistemų kokybė 5,0
Mokomoji praktika 10,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė C) 5,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė D) 5,0
Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 30,0
Profesinė praktika 15,0
Bakalauro baigiamasis darbas 15,0
Grupė A (Verslas)
Vadybos pagrindai 5,0
Verslo analitika 5,0
Verslo procesų automatizavimas 5,0
Projektų valdymas 5,0
Žinių ir inovacijų vadyba 5,0
Grupė B (Duomenų bazės)
Nereliacinės duomenų bazės 5,0
Duomenų bazių projektavimas 5,0
Duomenų bazių užklausų kalbos 5,0
Grupė C (Duomenų analitika)
Didžiųjų duomenų analitika 5,0
Duomenų tyryba ir vizualizavimas 5,0
Garso signalų apdorojimas 5,0
Natūralios kalbos apdorojimas 5,0
Dirbtinio intelekto pagrindai 5,0
Vaizdo signalų apdorojimas 5,0
Grupė D (Sistemų kūrimas, programavimas)
Projektavimo šablonai 5,0
Įterptinių sistemų programavimas 5,0
.NET platforma informacinėms sistemoms 5,0
Skriptinis programavimas 5,0
Išmaniųjų įrenginių programavimas 5,0
Reaktyvusis programavimas 5,0

Bendrojo universiteto lavinimo modulių sąrašą galima rasti čia

Studijų programos aprašas:

Informacinių sistemų inžinerija

Numatomi programos rezultatai:

Žinios ir jų taikymas

Gebėjimai vykdyti tyrimus

Specialieji gebėjimai

Socialiniai gebėjimai

Asmeniniai gebėjimai

Praktikos galimybės studijų metu:

Mokomoji praktika – tai pirmosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų praktika, kurios metu praktikantas susipažįsta su specialybės praktine veikla praktikos institucijoje ar kitoje praktikos atlikimo vietoje, formuoja gebėjimus, gilina teorines žinias.

Profesinė praktika – tai studijų programos dalis, kurios metu praktikantas įtvirtina ir tobulina bendrąsias Studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo kompetencijas praktinėje profesinėje veikloje. Studento praktikos atlikimo tam tikroje įstaigoje ar įmonėje juridinis pagrindas – VU, praktikos institucijos ir studento trišalė praktinio mokymo sutartis. Studentams bus sudarytos sąlygos praktiką atlikti Lietuvos lyderiaujančiose IT įmonėse, kurių veikla susijusi su informacinių sistemų kūrimu, diegimu ir priežiūra. Taip pat studentai bus skatinami dalyvauti ir Instituto vykdomoje mokslinėje veikloje.

Bendradarbiavimas

Dėl studijų turinio ir reikiamų kompetencijų ugdymo jau dabar yra užmegzti kontaktai su įmonėmis „Visma“, „Tieto“, „Adform“, vyksta glaudus bendradarbiavimas su „Western Union“ ir „BAIP“ grupės įmonių atstovais. Studijų metu įmonių atstovai (socialiniai partneriai) bus aktyviai įtraukiami į aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo procesą, o VU dėstytojų kompetencija ir turima techninė bazė užtikrins reikalingą sinergiją Studijų programos tikslams pasiekti.

Studentai galės dalį savo studijų praleisti užsienio universitetuose, jei užsienio universitete studijuojami dalykai dera su studijuojamos programos tikslais ir gali būti į ją integruoti. Studentams bus sudaromos galimybės naudotis tokiomis judumo programomis kaip Erasmus+ bei VU dvišalių sutarčių siūlomomis galimybėmis. Taip pat bus skatinama laisvai judančių studentų iniciatyva, kai studentai patys susiranda dalinėms studijoms priimantį universitetą bei reikiamą finansavimą. Visi dalykai, kuriuos studentas planuos studijuoti užsienyje, turės būti suderinti su Instituto Erasmus studijų koordinatoriumi. Informacija apie galimybes dalyvauti judumo programose bus pateikta Instituto (http://www.mii.lt) bei VU tarptautinių programų ir ryšių skyriaus (http://www.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/) svetainėse.

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

Studijų programos komitetas

PovilasTreigys

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atsakinga katedra

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas