Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro:

  • asist. dr. Adomas Birštunas – komisijos pirmininkas;
  • doc. dr. Gintautas Bareikis;
  • doc. dr. Kristina Kaulakytė;
  • Agnė Butkutė (studentų atstovė);
  • Gabija Burokaitė (studentų atstovė);
  • Laima Volungevičiūtė (studentų atstovė).

Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatus rasite VU puslapyje.