Informacija studijuojantiems magistro studijas

Studijų kalendorius, svarbiausios studijų datos ir studijų porgramų komitetai:

Finansų ir draudimo matematika

Bendra informacija

Egzaminų perlaikymai

Dėstytojas Dalykas Laikas Vieta
Leipus R. Laiko eilučių analizė vasario 13 d. 14.00 val. Naugarduko g. 24, 116 aud.
Mackevičius V. Visi dalykai vasario 14 d. 12.00 val. Naugarduko g. 24, 101 aud. 
Šiaulys J. Ne gyvybės draudimas
Tikimybių teorija ir matematinė statistika
vasario 11 d. 15.00 val. Naugarduko g. 24, 303 aud.

 

Praktika

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*

 

 

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Baigiamieji darbai

Rašto darbas

Pateikti į katedrą iki:

Gynimas

Magistranto baigiamasis darbas

   

SPK nutarimai

Informacija ruošiama.

Informatika

Bendra informacija

2019-09-18 I METŲ MAGISTRANTŲ DĖMESIUI

Jau paskelbtas magistro baigiamųjų darbų temų sąrašas. Pasirinkę temą, turite kreiptis į temą pasiūliusį dėstytoją ir suderinti su juo, ar jis sutinka būti Jūsų magistro baigiamojo darbo vadovu. Dėstytojų el. paštą, jei lentelėje nenurodytas, tikrinkite VU telefonų knygoje.

Suderinę su būsimo darbo vadovu, apie temos pasirinkimą turite pranešti studijų administratorei el. paštu , pridedant baigiamojo darbo vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (CC).
Baigiamojo darbo vadovui el. paštu atsiuntus sutikimą, temos bus registruojamos VU IS, apie tai būsite informuoti el. paštu. Laiške nurodykite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Savo studijų programą, kursą ir grupę.

SVARBU:

Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas bus paskirtas (atsitiktine tvarka).
Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.

Egzaminų perlaikymai

Dėstytojas Dalykas Laikas Vieta
  Rašto darbai* Pristatyti iki vasario 10 d. 16:00 val. Didlaukio g. 47, 210 kab.
  Mokslo tiriamieji darbai, III dalis vasario 17 d. nuo 16:00 val. Didlaukio g. 47, 419 aud.
  Mokslo tiriamieji darbai, I dalis vasario 17 d. nuo 16:00 val. Didlaukio g. 47, 419 aud.
  Praktikos ataskaitos vasario 17 d. nuo 16:00 val. Didlaukio g. 47, 419 aud.
Kurasova O. Dirbtiniai neuroniniai tinklai vasario 13 d. 12.00 val.
būtinai iki vasario 10 d. informuoti adresu (), kad atvyks į perlaikymą.
Didlaukio g. 47, 321 k.k.
Mačiulis A. Duomenų tyrimas vasario 17 d. 17.30 val. Didlaukio g. 47, 410 aud.
Stakėnas V. Kriptografijos metodai  vasario 13 d. 16.00 val.  Didlaukio g. 47, 419 aud. 

 

Rašto darbų perlaikymas vasario 17 d. nuo 16:00 val. Didlaukio g. 47, 101 aud. ir 102 aud.

*Rašto darbai - tai yra praktikos ataskaitos, kursiniai darbai, kursinių darbų projektiniai ir mokslo tiriamieji darbai. 

Praktika / Gynimas

Rašto darbas

Pateikti į Studijų skyrių iki:

Gynimas

 

   
Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*

 Nuo 2019-09-02 iki 2019-11-22

 13 savaičių po 33 valandas per savaitę

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Rašto darbai

BENDRIEJI DOKUMENTAI

DĖMESIO: Kol bus atnaujintos magistro baigiamojo darbo (toliau MBD) rengimo nuostatos, radus skirtingus terminus dokumentuose ir nurodytus MIF internetinės svetainės puslapyje (MBD rengimo, pristatymo ir kitus) vadovaukitės terminais, nurodytais svetainėje arba atsiųstais el. paštu iš studijų administratorės. 

 

Baigiamieji darbai /Gynimai

Rašto darbas

Pateikti į Studijų skyrių iki:

Gynimas

Mokslo tiriamasis darbas I/III d. 1-as semestras

Iki sausio 15 d. iki 16:00 val. į 210 kab. Didlaukio g. 47  2020 m. sausio 23 d. nuo 16:00 val.
Auditorijos (Didlaukio g. 47):
421 aud.
213 aud. 
Mokslo tiriamasis darbas III/III d. 3-as semestras Iki sausio 15 d. iki 16:00 val. į 210 kab. Didlaukio g. 47 2020 m. sausio 21 d. nuo 15:00 val.
Auditorijos (Didlaukio g. 47):
421 aud.
213 aud.

SPK posėdžiai

2019-10-22 svarstyta:

VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-47.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę

Kompiuterinis modeliavimas

Bendra informacija

Išskleidę įvykį matysite iki kurio laiko ir kur privaloma pristatyti darbą.

Paaiškinimas: KM2 - tai kompiuterinio modeliavimo studijų programos 2 kurso studentams skirta informacija. Analogiškai ir su kitais programos kursais.

Egzaminų perlaikymai

Dėstytojas Dalykas Laikas Vieta
  Rašto darbai* Pristatyti iki vasario 10 d. 16:00 val. Didlaukio g. 47, 210 kab.
  Rašto darbų perlaikymas vasario 17 d. 16.00 val. Didlaukio g. 47, 213 aud.
Čivilis A. Erdvinės duomenų bazės vasario 11 d. 14.00 val. Didlaukio g. 47, 418 aud.
Meškauskas T. Netiesinio modeliavimo metodai vasario 14 d. 17.30 val. Didlaukio g. 47, 308 k.k.
Stakėnas V. Kriptografijos metodai  vasario 13 d. 16.00 val.  Didlaukio g. 47, 419 aud.

 

*Rašto darbai - tai yra praktikos ataskaitos, kursiniai darbai, kursinių darbų projektiniai ir mokslo tiriamieji darbai.

Rašto darbai

Skelbiamas mokslo tiriamųjų darbų temų sąrašas. Kursinio darbo temą privalote užregistruoti iki sausio 26 d.

Temų registracijos tvarka:

1. pasirinkite dominančią mokslo tiriamojo darbo (toliau MTD) temą;
2. kreipkitės į MTD temą pasiūliusį dėstytoją (el. paštu, susitikite gyvai) ir suderinkite su juo, ar jis sutinka būti jūsų MTD vadovu;
3. praneškite studijų administratorei el. paštu   pasirinktą ir vadovo patvirtintą MTD temą. Laiško pavadinimas turi vadintis MTD registracija, laiške nurodykite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Savo studijų programą ir kursą.

4. pridėkite MTD vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (angl. CC).

Kursinio darbo vadovui el. paštu atsiuntus sutikimą, temos bus registruojamos VU IS, apie sėkmingą registraciją būsite informuoti el. paštu asmeniškai.

SVARBU:

 • Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas bus paskirtas (atsitiktine tvarka).
 • Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.
 • Dėstytojų el. paštą tikrinkite VU telefonų knygoje

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

Rašto darbų reikalavimai:
Rašto darbų šablonai ir metodinė medžiaga magistrams: 

VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Kita informacija:

 • Katedros siūlomos temos talpinamos VUSIS.
 • Studentai taip pat gali siūlyti savas temas.
 • Renkantis temą, pirmiausia būtina suderinti šį sprendimą su galimu vadovu.
 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.
 • Kiekviename iš (dviejų) atspausdintų ir įrištų darbų egzempliorių privalo būti laikmena (CD arba DVD diskas, arba USB laikmena, arba SD kortelė) su įrašyta galutine elektronine darbo versija. Elektroninės versijos turinys:
  • SKAITYK.txt – tekstinė byla, kurioje nurodytas darbo autorius ir trumpas darbo elektroninės versijos turinys;
  • doc/ – katalogas su darbo tekstu PDF formatu, vienu iš originalių formatų (pavyzdžiui, TEX, ODT arba DOCX) ir visų darbe naudojamų iliustracijų grafinėmis bylomis (konversijai į PDF formatą galima naudoti pvz. LibreOffice arba nemokamą atviro kodo PDFCreator);
  • bin/ – katalogas su veikiančiu prototipu, sukompiliuotu numatomai platformai (jei tai taikoma darbui) ir minimalia instrukcija prototipui paleisti. Jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti nuotolinių resursų aprašą, prisijungimo galimybes. Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.
  • src/ – katalogas su išeities kodais (jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti reikiamus script'us/išeities kodus jų diegimui) ir galimybe recenzentui sukompiliuoti ir/arba įvertinti darbą, struktūrą ir jo apimtis. Privalo būti pateiktos detalios instrukcijos kaip darbas turėtų būti kompiliuojamas (pavyzdžiui, Matematikos ir informatikos fakulteto potinklio įrankiais arba kitais darbo recenzentui prieinamais įrankiais). Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.

Baigiamieji darbai

Rašto darbas

Pateikti į Sudijų skyrių iki:

Gynimas

Magistrantų baigiamieji darbai

Iki 2020 sausio 6 d. 16:00 val.
į 210B kab. Didlaukio g. 47
2020 sausio 16 d. (ketvirtadienis) nuo 9:00 val. 421 aud.

 

SPK posėdžiai

 

2019-10-16 svarstyta:

VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Kompiterinio modeliavimo magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-46.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę

Matematika

Egzaminų perlaikymai

Dėstytojas Dalykas Laikas Vieta
Kačėnas A. Visi dalykai vasario 14 d. 14.00 val. Naugarduko g. 24, 307 aud.
Šiaulys J. Tikimybių teorija ir matematinė statistika vasario 11 d. 15.00 val. Naugarduko g. 24, 303 aud.

 

Praktika

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*
   

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Naudingos nuorodos:

Baigiamieji darbai

Rašto darbas

Pateikti į katedrą iki:

Gynimas

Magistranto baigiamasis darbas

   

SPK nutarimai

Informacija ruošiama.

Modeliavimas ir duomenų analizė

Egzaminų perlaikymai

Dėstytojas Dalykas Laikas Vieta
Bagdonavičius V. Parametrinė ir neparametrinė statistika vasario 12 d. 16.00 val. Naugarduko g. 24, 101 aud.
Čekanavičius V. Daugiamatė statistika vasario 12 d. 14.00 val. Šaltinių g. 1A, S-206 k.k.
Čivilis A. Erdvinės duomenų bazės vasario 11 d. 14.00 val. Didlaukio g. 47, 418 aud.
Levulienė R. Daugiamatė statistika vasario 12 d. 14.00 val. Šaltinių g. 1A, S-206 k.k.
Murauskas G. Panelinių duomenų ekonometrija  vasario 12 d. 14.00 val.  Naugarduko g. 24, 201 aud. 

 

Praktika

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*

 

 

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Naudingos nuorodos:

Baigiamieji darbai

Rašto darbas

Pateikti į katedrą iki:

Gynimas

Magistranto baigiamasis darbas

   

SPK nutarimai

Informacija ruošiama.

Programų sistemos

Egzaminų perlaikymai

Dėstytojas Dalykas Laikas Vieta
  Mokslo tiriamųjų darbų gynimai 2020 m. vasario 18 d. nuo 16 val.
Vadovų pasirašyti darbai pristatomi į 210 kab. Didlaukio g. 47 iki 2020-02-11 16:00
414, 418, 419 aud. (Didlaukio g. 47)
Vaicekauskas R. Lygiagretūs ir išskirstyti skaičiavimai vasario 14 d. 14.00 val. - pakeista data! Didlaukio g. 47, 308 k.k.

 

Praktika

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*

 

 

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Naudingos nuorodos:

Rašto darbai

II k. Programų sistemų magistrantų dėmesiui

2020 m. sausio 23 d. nuo 16 val. vyks principinių magistro darbų sprendimų gynimai (418 aud. Ir 419 aud.)

Iki  sausio 16 d. 14 val. prašome pristatyti tinkamai įformintą darbą su vadovo parašu į 210B kab. ir pasirūpinti, kad darbas elektroniniu paštu būtų nusiųstas vienu laišku 3 adresatams:

 • vadovui
 • recenzentui
 • administratorei ()

2020 m. sausio 6 d.

I k. Programų sistemų magistrantų dėmesiui

Iki sausio 23 d. 14 val.
prašau magistrantų, kuriems gynimų komisijos sprendimu, reikia taisyti MTD, pataisytus darbus su vadovo ir recenzento parašais pristatyti į 210 kab. (Didlaukio g. 47).

Darbo pdf versiją prašau įkelti į VU IS.

Atkreipiu jūsų dėmesį į tai, kad tituliniame lape vietoje katedros pavadinimo rašomas studijų programos pavadinimas (titulinio lapo pavyzdį žr. apačioje).

Pastaba: Magistrantai, laiku nepristatę darbo, tampa skolininkais.


BENDRI DOMUMENTAI

MAGISTRANTAMS

Baigiamieji darbai

Rašto darbas

Pateikti į katedrą iki:

Gynimas

Magistranto baigiamasis darbas

   

SPK posėdžiai

2019-10-07 svarstyta:

VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Programų sistemų magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-42.

2019-04-15 svarstyta:

 • 2018 metų stojimo programos pakeitimai ir dalykų aprašų tvirtinimas.
 • 2019 metų stojimo programos pakeitimai ir modulių aprašų tvirtinimas. 

Programų sistemų magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-18.

2018-12-11 svarstyta:

 • Pakeista Programų sistemų magistrantūros programa (nuolatinė studijų forma).
 • Programų sistemos magistrantūros ištęstinės studijų formos įvedimas. 

Programų sistemų magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-39.