Studijų programos komitetas

2022 01 10 Ruta Levuliene

Doc. dr. Rūta Levulienė komiteto pirmininkė;

 • Vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė;
 • Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius;
 • Prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 • Doc. dr. Rūta Levulienė;
 • Doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 • Asist. dr. Tomas Plankis;
 • Prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 • Doc. dr. Viktor Skorniakov;
 • Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, „Telia");
 • Dominykas Venclovas, studentų atstovas;
 • Mija Aneta Stasiulionytė, studentų atstovė.