Bendra informacija

Mokymosi medžiaga: www.statistika.mif.vu.lt

Duomenų mokslo magistro studijų programa:

Rašto darbai

 • Darbo vadovų siūlomos temos talpinamos VU IS (arba VMA).
 • Pasirinkimas vykdomas per VU IS (arba VMA).
 • Studentai taip pat gali siūlyti savo temas.
 • Jei tema yra suderinta su konkrečiu vadovu, būtina informuoti apie tai studijų administratorę.
 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.

Rekomendacijos baigiamiesiems darbams. 

Latex šablonas

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VUSIS iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

SPK posėdžiai

2022-01-13 svarstyta:

 • Magistrantūros studijų programos „Duomenų mokslas“ pasirenkamojo dalyko „Finansų ekonometrija“ pavadinimo keitimas į „Daugiamatės laiko eilutės ir finansų ekonometrija“ (dalyko dėstytojas prof. habil. dr. Remigijus Leipus).

Jungtinio bakalauro studijų programų Ekonometrija, Duomenų mokslas ir magistrantūros Modeliavimo ir duomenų analizės komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-2.

2021-12-21 svarstyta:

 • Priėmimo reikalavimų keitimas stojantiesiems į magistrantūros studijų programą „Duomenų mokslas“. Nuspręsta pakoreguoti esamus stojimo į magistrantūros studijų programą reikalavimus formuluojant juos taip (sukonkretinant, kokių dalykų žinios yra reikalingos): „Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines studijas, ir turintys bazines matematinės analizės, matricų algebros, tikimybių teorijos, statistikos bei informatikos (R, Python ar pan.) žinias, kurios gali būti tikrinamos motyvacinio pokalbio metu. Dalyvavimas motyvaciniame pokalbyje privalomas.“

Jungtinio bakalauro studijų programų Ekonometrija, Duomenų mokslas ir magistrantūros Modeliavimo ir duomenų analizės komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-1.

2021-09-28 svarstyta:

 • Patvirtinti atnaujintus metodinius baigiamųjų darbų rengimo nurodymus magistrantūros studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ studentams anglų kalba.

Jungtinio bakalauro studijų programų Ekonometrija, Duomenų mokslas ir magistrantūros Modeliavimo ir duomenų analizės komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-110.

2021-09-21 svarstyta:

 • Patvirtinti naują Baigiamųjų darbų vertinimo strategiją, pakeičiant darbo vadovo, recenzento ir gynimo komisijos suteikiamus svorius galutiniame baigiamojo darbo įvertinime.

Jungtinio bakalauro studijų programų Ekonometrija, Duomenų mokslas ir magistrantūros Modeliavimo ir duomenų analizės komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-94.

2021-09-07 svarstyta:

 • Keisti magistrantūros studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ pavadinimą į „Duomenų mokslas“ naikinant Ekonometrijos šaką, ekonometrinius dalykus paverčiant pasirenkamaisiais.

Jungtinio bakalauro studijų programų Ekonometrija, Duomenų mokslas ir magistrantūros Modeliavimo ir duomenų analizės komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-89.

2020-10-26 svarstyta:

 • Magistrantūros studijų programoje „Modeliavimas ir duomenų analizė“ pasirenkamojo dalyko „Šiuolaikinė matematinė ekonomika“ siūlymas ir Duomenų mokslo šakoje.

Jungtinio bakalauro studijų programų Ekonometrija, Duomenų mokslas ir magistrantūros Modeliavimo ir duomenų analizės komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-82.

2020-01-14 svarstyta:

 • Atlikti šiuos pakeitimus magistrantūros studijų programoje „Modeliavimas ir duomenų analizė“: pirmame semestre: a) naikinami „Erdvinių duomenų bazių“ ir „Daugiamatės duomenų struktūros“ pasirenkamieji kursai (Duomenų mokslo šaka); b) Iš antro semestro perkeliamas pasirenkamasis dalykas (Duomenų mokslo ir Ekonometrijos šaka) - „Lošimų teorija“; c) naikinamas pasirenkamasis dalykas „Imitaciniai modeliai ekonometrijoje“ (Ekonometrijos šaka); d) Atsiranda naujas pasirenkamasis dalykas (Duomenų mokslo šaka) „Vaizdo signalų apdorojimas“ (Digital Image Processing). Antrame semestre: a) naikinamas pasirenkamas dalykas „Lošimų teorija“ (nes perkeliamas į pirmą semestrą); b) atsiranda naujas pasirenkamas dalykas abejoms šakoms „Imčių tyrimai“ (Sample Survey's); c) atsiranda naujas dalykas „Giliojo mokymosi metodai“ (Deep Learning) (abejoms šakoms).

Jungtinio bakalauro studijų programų Ekonometrija, Duomenų mokslas ir magistrantūros Modeliavimo ir duomenų analizės komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-10.

2019-10-09 svarstyta:

 • Remiantis VU Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos 2019-09-27 protokolu Nr. (1.5)110000-TPN-37, sumažinti kontaktinių (auditorinių) valandų skaičių bakalaurų studijų programose „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros studijų programoje „Modeliavimas ir duomenų analizė“.

Jungtinio bakalauro studijų programų Ekonometrija, Duomenų mokslas ir magistrantūros Modeliavimo ir duomenų analizės komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 5.

2019-09-02 svarstyta:

 • Įtraukti DMSTI vyresniąją mokslo darbuotoją Jolitą Bernatavičienę į Jungtinį bakalauro studijų programų Ekonometrija, Duomenų mokslas ir magistrantūros Modeliavimo ir duomenų analizės komitetą.

Jungtinio bakalauro studijų programų Ekonometrija, Duomenų mokslas ir magistrantūros Modeliavimo ir duomenų analizės komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 4.

2019-05-08 svarstyta:

 • Įtraukti doc. Rūtą Levulienę į Jungtinį bakalauro studijų programų Ekonometrija, Duomenų mokslas ir magistrantūros Modeliavimo ir duomenų analizės komitetą.

Jungtinio bakalauro studijų programų Ekonometrija, Duomenų mokslas ir magistrantūros Modeliavimo ir duomenų analizės komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 3.

2019-03-19 svarstyta:

 • Pakoreguoti magistrantūros studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ Funkcinių duomenų analizės kursą.

Jungtinio bakalauro studijų programų Ekonometrija, Duomenų mokslas ir magistrantūros Modeliavimo ir duomenų analizės komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 2.

2019-01-18 svarstyta:

 • Atsisakyti pasirenkamųjų dalykų „Ekonometrinė rinkų struktūrų analizė“ ir „Makroekonomikos teorija“ (šaka: Ekonometrija) magistrantūros studijų programoje „Modeliavimas ir duomenų analizė“..

Jungtinio bakalauro studijų programų Ekonometrija, Duomenų mokslas ir magistrantūros Modeliavimo ir duomenų analizės komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 1.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu