Bendra informacija

Rašto darbai – Magistro baigiamojo darbo nuostatos ir Magistro baigiamojo darbo struktūra

Reikalavimai ataskaitai ir VU MIF praktikos nuostatai.

Egzaminų perlaikymai

Dėstytojas Dalykas Laikas Vieta
  Mokslo tiriamųjų darbų gynimai 2020 m. vasario 18 d. nuo 16 val.
Vadovų pasirašyti darbai pristatomi į 210 kab. Didlaukio g. 47 iki 2020-02-11 16:00
414, 418, 419 aud. (Didlaukio g. 47)
Vaicekauskas R. Lygiagretūs ir išskirstyti skaičiavimai vasario 14 d. 14.00 val. - pakeista data! Didlaukio g. 47, 308 k.k.

 

Praktika

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*

 

 

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

  • El. paštu:
  • Telefonu: (8 5) 219 3055
  • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Naudingos nuorodos:

Rašto darbai

II k. Programų sistemų magistrantų dėmesiui

2020 m. sausio 23 d. nuo 16 val. vyks principinių magistro darbų sprendimų gynimai (418 aud. Ir 419 aud.)

Iki  sausio 16 d. 14 val. prašome pristatyti tinkamai įformintą darbą su vadovo parašu į 210B kab. ir pasirūpinti, kad darbas elektroniniu paštu būtų nusiųstas vienu laišku 3 adresatams:

  • vadovui
  • recenzentui
  • administratorei ()

2020 m. sausio 6 d.

I k. Programų sistemų magistrantų dėmesiui

Iki sausio 23 d. 14 val.
prašau magistrantų, kuriems gynimų komisijos sprendimu, reikia taisyti MTD, pataisytus darbus su vadovo ir recenzento parašais pristatyti į 210 kab. (Didlaukio g. 47).

Darbo pdf versiją prašau įkelti į VU IS.

Atkreipiu jūsų dėmesį į tai, kad tituliniame lape vietoje katedros pavadinimo rašomas studijų programos pavadinimas (titulinio lapo pavyzdį žr. apačioje).

Pastaba: Magistrantai, laiku nepristatę darbo, tampa skolininkais.


BENDRI DOMUMENTAI

MAGISTRANTAMS

Baigiamieji darbai

Rašto darbas

Pateikti į katedrą iki:

Gynimas

Magistranto baigiamasis darbas

   

SPK posėdžiai

2019-10-07 svarstyta:

VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Programų sistemų magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-42.

2019-04-15 svarstyta:

  • 2018 metų stojimo programos pakeitimai ir dalykų aprašų tvirtinimas.
  • 2019 metų stojimo programos pakeitimai ir modulių aprašų tvirtinimas. 

Programų sistemų magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-18.

2018-12-11 svarstyta:

  • Pakeista Programų sistemų magistrantūros programa (nuolatinė studijų forma).
  • Programų sistemos magistrantūros ištęstinės studijų formos įvedimas. 

Programų sistemų magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-39.