Bendra informacija

2019-09-18 I METŲ MAGISTRANTŲ DĖMESIUI

Jau paskelbtas magistro baigiamųjų darbų temų sąrašas. Pasirinkę temą, turite kreiptis į temą pasiūliusį dėstytoją ir suderinti su juo, ar jis sutinka būti Jūsų magistro baigiamojo darbo vadovu. Dėstytojų el. paštą, jei lentelėje nenurodytas, tikrinkite VU telefonų knygoje.

Suderinę su būsimo darbo vadovu, apie temos pasirinkimą turite pranešti studijų administratorei el. paštu , pridedant baigiamojo darbo vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (CC).
Baigiamojo darbo vadovui el. paštu atsiuntus sutikimą, temos bus registruojamos VU IS, apie tai būsite informuoti el. paštu. Laiške nurodykite:

  • Dėstytojo vardą, pavardę.
  • Temą lietuvių ir anglų kalbomis.
  • Savo studijų programą, kursą ir grupę.

SVARBU:

Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas bus paskirtas (atsitiktine tvarka).
Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.

Egzaminų perlaikymai

Dėstytojas Dalykas Laikas Vieta
  Rašto darbai* Pristatyti iki vasario 10 d. 16:00 val. Didlaukio g. 47, 210 kab.
  Mokslo tiriamieji darbai, III dalis vasario 17 d. nuo 16:00 val. Didlaukio g. 47, 419 aud.
  Mokslo tiriamieji darbai, I dalis vasario 17 d. nuo 16:00 val. Didlaukio g. 47, 419 aud.
  Praktikos ataskaitos vasario 17 d. nuo 16:00 val. Didlaukio g. 47, 419 aud.
Kurasova O. Dirbtiniai neuroniniai tinklai vasario 13 d. 12.00 val.
būtinai iki vasario 10 d. informuoti adresu (), kad atvyks į perlaikymą.
Didlaukio g. 47, 321 k.k.
Mačiulis A. Duomenų tyrimas vasario 17 d. 17.30 val. Didlaukio g. 47, 410 aud.
Stakėnas V. Kriptografijos metodai  vasario 13 d. 16.00 val.  Didlaukio g. 47, 419 aud. 

 

Rašto darbų perlaikymas vasario 17 d. nuo 16:00 val. Didlaukio g. 47, 101 aud. ir 102 aud.

*Rašto darbai - tai yra praktikos ataskaitos, kursiniai darbai, kursinių darbų projektiniai ir mokslo tiriamieji darbai. 

Praktika / Gynimas

Rašto darbas

Pateikti į Studijų skyrių iki:

Gynimas

 

   
Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*

 Nuo 2019-09-02 iki 2019-11-22

 13 savaičių po 33 valandas per savaitę

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

  • El. paštu:
  • Telefonu: (8 5) 219 3055
  • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Rašto darbai

BENDRIEJI DOKUMENTAI

DĖMESIO: Kol bus atnaujintos magistro baigiamojo darbo (toliau MBD) rengimo nuostatos, radus skirtingus terminus dokumentuose ir nurodytus MIF internetinės svetainės puslapyje (MBD rengimo, pristatymo ir kitus) vadovaukitės terminais, nurodytais svetainėje arba atsiųstais el. paštu iš studijų administratorės. 

 

Baigiamieji darbai /Gynimai

Rašto darbas

Pateikti į Studijų skyrių iki:

Gynimas

Mokslo tiriamasis darbas I/III d. 1-as semestras

Iki sausio 15 d. iki 16:00 val. į 210 kab. Didlaukio g. 47  2020 m. sausio 23 d. nuo 16:00 val.
Auditorijos (Didlaukio g. 47):
421 aud.
213 aud. 
Mokslo tiriamasis darbas III/III d. 3-as semestras Iki sausio 15 d. iki 16:00 val. į 210 kab. Didlaukio g. 47 2020 m. sausio 21 d. nuo 15:00 val.
Auditorijos (Didlaukio g. 47):
421 aud.
213 aud.

SPK posėdžiai

2019-10-22 svarstyta:

VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-47.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę