Dažnai užduodami klausimai

E. paslaugos

Kas yra VU IS?

VU IS – Vilniaus universiteto Informacinė sistema. Jei jūsų ten nėra, jūsų nėra VU. Kiekvienas VU studentas pirmiausia privalo užsiregistruoti VU tapatybių valdymo sistemoje  adresu https://id.vu.lt.

Pirmakursiams IDM registracija

Tolesnius regitracijos žingsnius rasite čia.

MIF IT resursų naudotojas

Pirmakursiams stalas

Visi MIF studentai privalo susitvarkyti MIF naudotojo prisijungimą. Kitaip negalėsite naudotis MIF IT ištekliais paskaitų metu ar savarankiškam darbui.

Kaip tai atlikti rasite čia.

Jeigu pamiršote MIF naudotojo slaptažodį, jį galite pasikeisti čia (tam reikės naudoti VU IS prisijungimą).

Jeigu pamiršote VU IS naudotojo slaptažodį, jį galite pasikeisti tik per VU IS adresu  https://id.vu.lt.

VU el. paštas

Pašto dėžutė pasiekiama adresu https://office365.vu.lt. Pašto dėžutė pasiekima tik tada jei esi užsiregistravęs VU IS. Atmink – pasirašydamas studijų sutartį, įsipareigojai naudoti universiteto pašto dėžutę! Kitu atveju fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos asmenims nenaudojantiems VU pašto.

Wi-Fi

Visuose universiteto ir fakulteto pastatuose veikia bevielis ryšys (Wi-Fi):

 • Autorizacija prie bevielio tinklo "MIF-Open" vyksta naršyklėje su MIF IT naudotojo prisijungimo duomenimis.
 • Vilniaus universitete taip pat veikia ir Eduroam tinklas, prie jo galite prisijungti, jeigu užsisakėte paslaugą per VU IS adresu https://id.vu.lt. Kaip prisijungti prie Eduroam tinklo instrukcijas rasite čia.

Kur rasti paskaitų tvarkaraščius?

Paskaitų tvarkaraščių sistema

 • Tvarkaraščiai (galima matyti paskaitų tvarkaraščius pagal studentų grupes, pastatus ir auditorijas)

Kur rasti virtualią mokymosi aplinką?

Kas yra Iaas, OpenNebula, uosis , Git ir kt?

Kur rasti detalesnę informaciją apie MIF IT

Išsami informacija apie VU MIF IT infrastruktūrą

 • IT wiki MIF infrastruktūra ir atsakymai į dažniausius IT klausimus

Kur yra praktikos sistema?

Studijos

Kas yra Studijų skyrius?

Studijų skyriuje galite gauti pažymas, pateikti prašymus, klausti bet kokių klausimų apie studijas ir jų organizavimą.

Kas yra katedra?

Katedroje galite sužinoti informaciją apie savo programos dėstytojus, gauti informaciją apie rašto darbų temų pasirinkimą, jų rengimo tvarką ir gynimą. Taip pat į katerą turėsite pristatyti kursinius bei baigiamuosius darbus.

Ką daryti susirgus per egzaminą?

Pasveikus privalai nedelsiant apsilankyti studijų skyriuje ir pateikti gydytojo pažymą bei prašymą pratęsti sesijos laikotarpį. Egzaminų sesija pratęsiama gydymo įstaigos išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytam laikui, bet ne daugiau kaip vienam mėnesiui, skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.

SVARBU! Jeigu studentas sirgdamas laikė egzaminą (įskaitą) ir jam nepasisekė išlaikyti, egzaminas (įskaita) nebus atidedamas (bus įrašytas studento gautas įvertinimas į VU IS).

Buvau pašalintas, ką daryti?

Po pašalinimo asmuo turi teisę atnaujinti ir tęsti studijas.

Asmenys, atnaujinantys studijas Universitete, priimami į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

 1. Atnaujinant studijas galima turėti ne daugiau kaip 15 kreditų dalykų skirtumus, kurie turi būti likviduojami per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo. Dalyko skirtumo likvidavimui yra sudaroma klausytojo sutartis. Jei asmuo turi daugiau kaip 15 kreditų  dalykų skirtumus, jis privalo šiuos skirtumus likviduoti prieš nuosekliųjų studijų atnaujinimą, sudaręs klausytojo sutartį. Klausytojo sutartis sudaroma ne ilgiau kaip vienam semestrui ir pagal ją studijuojami dalykai neturi viršyti 30 kreditų.
 2. Atnaujinti studijas [...] gali būti leidžiama tik asmeniui, kuris yra visiškai įvykdęs Universiteto [...] studijų programos pirmojo semestro studijų planą.
 3. Jei asmuo buvo pašalintas iš universiteto už nesąžiningą elgesį, nuosekliąsias studijas atnaujinti galima po vienerių metų po pašalinimo, panaikinus visus skirtumus pagal laisvojo klausytojo sutartį.
 4. Asmenys gali teikti prašymus sudaryti klausytojo sutartį arba atnaujinti studijas rudens semestrui iki rugpjūčio 31 d., pavasario – iki  vasario 3 d.

Daugiau informacijos VU Studijų nuostatuose.

Kokia yra 1 kredito kaina?

Programos 1 kr. kaina (Eur) įstojusiems
2018 2017 2016 2015 2014
Bakalauras Bioinformatika 37,90 37,37 37,47 37,08 36,87
Informacinės technologijos 37,90 37,37 37,47 37,08 36,87
Informacinių sistemų inžinerija 37,90 37,37 - - -
Informatika 37,90 37,37 37,47 37,08 36,87
Programų sistemos 37,90 37,37 37,47 37,08 36,87
Ekonometrija 26,15 25,80 37,47 37,08 36,87
Finansų ir draudimo matematika 26,15 25,80 25,87 37,08 36,87
Matematika ir matematikos taikymai 26,15 25,80 25,87 25,48 25,33
Matematikos ir informatikos mokymas - - - 37,08 36,87
Statistika - 25,80 37,47 37,08 36,87
Magistras Ekonometrija - 53,93 54,03 53,65 53,36
Informatika 54,73 53,93 54,03 53,65 53,36
Kompiuterinis modeliavimas 54,73 53,93 54,03 53,65 53,36
Modeliavimas ir duomenų analizė (NL) 42,98 - - - -
Modeliavimas ir duomenų analizė (I) 47,75 - - - -
Programų sistemos 54,73 53,93 54,03 53,65 53,36
Finansų ir draudimo matematika 42,58 42,37 42,43 42,05 41,82
Matematika 42,98 42,37 42,43 42,05 41,82
Statistika - - 54,03 53,65 53,36
Modernioji matematikos didaktika - - 42,43 - -
Matematikos ir informatikos dėstymas - - - 42,05 41,82

Ar aš studentas, kai esu akademinėse atostogose?

Akademinių atostogų metu Jūs esate studentas, tačiau negalite studijuoti ir laikyti egzaminų.

Kas yra eksternas?

Eksternas – studentas ar klausytojas, savarankiškai studijuojantis atskirus studijų dalykus (modulius) ir kamieninio akademinio padalinio nustatyta tvarka laikantis šių studijų dalykų (modulių) egzaminus (įskaitas). (VU Studijų nuostatai)

Eksternas neturi teisės lankyti paskaitų, pratybų, laboratorinių ir kitų praktinių užsiėmimų.

Esminiai aspektai:

 • Prašymą egzaminą laikyti eksternu privaloma pateikti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo naujo semestro pradžios per VU MIF IS;
 • Įmoka privalo būti sumokėta iki spalio 1 d. (rudens sem.) / kovo 1 d. (pavasario sem.);
 • Studentas turėtų atvykti į pirmą dalyko kontaktinį užsiėmimą ir jo metu išsiaiškinti visą reikalingą informaciją sėkmingam dalyko atsiskaitymui, taip pat būtina vadovautis dalyko aprašu;
 • Studentui ar klausytojui eksterno statusu egzaminą / įskaitą leidžiama laikyti du kartus (egzaminas ir perlaikymas).

Daugiau informacijos Dalykų/modulių/modulio dalių atsiskaitymo eksterno būdu tvarkoje.

Ar prarasiu finansavimą per rotaciją?

Schema sudaryta remiantis 2018 m. duomenimis.

2018 09 25 Rotacijos schema

Studijų programos keitimo galimybės

Toje pačioje studijų krypčių grupėje galima keisti studijų programą, išsaugant VF vietą.

 • Studijų programą keisti galima ne anksčiau nei po pirmojo pusmečio;
 • Asmuo turi būti įvykdęs studijuojamos studijų programos pirmojo semestro reikalavimus;
 • Skirtumas tarp studijuojamos ir naujos studijų programos negali būti didesnis nei 15 kreditų;
 • Negali turėti akademinių skolų;
 • Galutinį sprendimą priima fakultetas.

Dėl programos keitimo galimybių kreipkitės į Studijų skyrių.

Tarptautiniai mainai

Kokie yra mainų programų dalyvių atsiliepimai?

Prieš nusprendžiant, kurį užsienio universitetą rinktis, rekomenduojame ne tik susipažinti su užsienio universiteto skelbiama informacija atvykstantiems, bet ir perskaityti dalyvavusiųjų mainuose studentų atsiliepimus.

Kokie yra MIF užsienio partneriai?

Atnaujintą partnerių sąrašą galite rasti šioje VU tarptautinių ryšių  svetainėje.

Kada pateikti paraišką?

Programos konkursas skelbiamas du kartus per metus:

 • vasario mėnesį – rudens semestrui arba kitiems mokslo metams;
 • rugsėjo mėnesį – pavasario semestrui.

Kvietimas teikti paraiškas atrankai ir tikslios atrankos konkurso datos skelbiamos fakulteto naujenose ir VU Tarptautinių ryšių skyriaus naujienose. ERASMUS+ paraiškos teikiamos per VU informacinę sistemą

Kaip sužinoti atrankos rezultatus?

Pasibaigus elektroninei registracijai, fakulteto atrankos komisija vertina studentų motyvaciją, studijų rezultatus, vykdo atrankos pokalbius (jei reikia) ir ne vėliau kaip po dviejų savaičių skelbia konkurso rezultatus el. paštu ir/arba atrankos svetainėje.

Praktika

Kur galiu rasti naudingą informaciją apie praktiką studentams?

Informaciją apie praktiką ir naudingas nuorodas rasite svetainės skiltyje Studijos->Praktika.

Kur galiu rasti mano studijų programai numatytą praktikos laikotarpį?

Laikotarpio datas rasite svetainės skiltyje Studijos -> jūsų pakopa -> studijų programos pavadinimas.

Kur galiu rasti praktikos dokumentų pildymo ir pateikimo datas?

Laikotarpio datas rasite svetainės skiltyje Studijos -> jūsų pakopa -> studijų programos pavadinimas.

Kur galiu rasti praktikos sistemos instrukciją?

Kaip prisijungti prie praktikos sistemos?

Praktikos sistemos viršutiniame dešiniajame kampe spaudžiate Prisijungti->VU SSO prisijungimas->VU STUDENTAI ir jungiatės su savo VUIS prisijungimo duomenimis.
Pastaba: jei sistema atsidaro anglų kalba, prašome pasikeisti į lietuvių kalbą.

Ką daryti, jeigu manau, kad nespėsiu laiku susirasti praktikos?

Ar galiu praktiką pradėti anksčiau (vėliau)?

Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais dėl svarių priežasčių ir leidus SPK pirmininkui bei Akademinių reikalų prodekanui.

Ar galiu praktiką atlikti po daugiau (mažiau) valandų per savaitę arba daugiau valandų nei numatyta studijų programoje?

Ne. Bendras praktikos valandų skaičius ir valandų skaičius per savaitę yra nekeičiamas.
Pastaba: praktiką atliekant ne tam numatytu laikotarpiu studijų metu, ją atlikti galima tik po ne daugiau nei 20 valandų per savaitę.

Šiuo metu dirbu, ar galiu praktiką atlikti savo darbo vietoje?

Taip, jeigu darbas atitinka studijų programą, įmonė sutinka, kad joje atliksite praktiką darbo metu, bei gali Jums paskirti reikalavimus atitinkantį praktikos vadovą.

Jau turiu darbo patirties, ar galiu ją užskaityti kaip privalomą praktiką?

Studentai, turintys ne mažiau nei 1 metus studijų programos reikalavimus atitinkančios darbo patirties, gali prašyti leisti ataskaitą pateikti ir apsiginti už įgytą patirtį. Tokiu atveju, gavęs reikiamus leidimus, studentas privalo parašyti ataskaitą ir ją pristatyti į Studijų skyrių su dėstytojo įvertinimu ne mažiau nei likus 2 savaitėms iki numatytos praktikos pradžios jo kurso studentams.
Leidimas gintis ataskaitą už įgytą patirtį negarantuoja, kad praktika bus užskaityta – viskas priklausys nuo ataskaitos ir gynimų.