Visus posėdžių nutarimo protokolus rasite VU dokumentų valdymo sistemoje. Atliekant paiešką nurodykite konkretų protokolo numerį.

2021


2021-09-30 svarstyta:

 • 2015-2020 m. priimtų matematikos krypties doktorantų atestacija.
 • Kreditų įskaitymas už doktorantų išklausytus bendrųjų gebėjimų dalykus ir vykdytas veiklas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-97.

2021-09-22 svarstyta:

 • Stojančiųjų į matematikos krypties doktorantūrą 2021 metais papildomas priėmimas.
 • Doktorantės Jūratės Karasevičienės prašymas dėl mokslinio vadovo pakeitimo.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-92.

2021-09-21 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktorantų Gedimino Bagdono, Gytenio Lileikos, Adelės Vaiginytės ir Gedimino Vadeikio parengtų daktaro disertacijų gynimo tarybų sudarymas, gynimo datų ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųstos disertacijų santraukos, patvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-91.

2021-07-02 svarstyta:

 • Stojančiųjų į matematikos krypties doktorantūrą 2021 metais priėmimas.
 • VU matematikos krypties doktoranto Gedimino Vadeikio atestacija ir prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
 • VU matematikos krypties doktoranto Gytenio Lileikos prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
 • VU matematikos krypties doktorantės Adelės Vaiginytės prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-77.

2021-06-07 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktoranto Gedimino Bagdono prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-40.

2021-05-06 svarstyta:

 • Pasirengimas 2021 metų priėmimo į matematikos krypties doktorantūrą konkursui.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-31.

2021-04-01 svarstyta:

 • Doktorantų Tado Danieliaus ir Ugnės Čižikovienės prašymai dėl studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo planų keitimo.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-25.

2021-03-24 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktoranto Roko Gylio parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-20.

2021-03-08 svarstyta:

 • Matematikos krypties daktaro disertacijų tematikų ir mokslinių vadovų sąrašo 2021 m. priėmimui į doktorantūrą tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KT-18.

2021-01-12 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktoranto Roko Gylio prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
 • Matematikos krypties doktoranto Jean Michel Menjanahary doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo plano tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-2.

 

2020


2020-11-20 svarstyta:

Užsienio piliečio prašymas priimti į matematikos krypties doktorantūrą projekto lėšomis.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-85.

2020-11-13 svarstyta:

2020 m. priimtų matematikos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo planų tvirtinimas.
2015-2019 m. priimtų matematikos krypties doktorantų atestacija.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-84.

2020-10-23 svarstyta:

Matematikos krypties doktorantų, įstojusiųjų 2020 metais, vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-79.

2020-09-14 svarstyta:

VU matematikos krypties doktoranto Andriaus Buteikio parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-73.

2020-08-28 svarstyta:

Stojančiųjų į matematikos krypties doktorantūrą 2020 metais konkursinės eilės sudarymas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-70.

2020-07-02 svarstyta:

VU matematikos krypties doktoranto Andriaus Buteikio prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-65.

2020-06-01 svarstyta:
Matematikos krypties doktorantūros studijų savianalizės dokumentų parengimo darbo grupės sudėties tvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-32.

2020-03-10 svarstyta:

Doktorantės Laimos Kaziulytės prašymas dėl doktorantūros vadovo pakeitimo.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KT-12.

2020-02-25 svarstyta:

Matematikos krypties daktaro disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų kandidatūrų 2020 m. tvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KT-9.

 

2019


2019-11-12 svarstyta:

2019 m. priimtų matematikos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo planų tvirtinimas.

2013-2018 m. priimtų matematikos krypties doktorantų atestacija.

Matematikos krypties doktorantūros studijų dalykų egzaminų komisijų atnaujinto sąrašo tvirtinimas.
Komisijos sudarymas dėl privalomojo doktorantūros studijų dalyko „Matematinė analizė“ aprašo bei konsultuojančių dėstytojų peržiūros.
VU matematikos kr. doktorantės Rūtos Užupytės prašymas skirti doktorantūros konsultantą.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-57.

2019-11-08 svarstyta:

VU matematikos kr. doktoranto Mindaugo Stoncelio parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-56.

2019-11-07 svarstyta:

VU matematikos kr. doktorantės Kristinos Bingelės parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-55.

2019-10-22 svarstyta:

Matematikos krypties doktorantų, įstojusių 2019 metais, vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-49.

2019-10-16 svarstyta:

VU matematikos kr. doktorantės Astos Mincevič parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.
VU matematikos kr. doktoranto Mindaugo Stoncelio prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-45.

2019-10-07 svarstyta:

Matematikos krypties doktorantūros komiteto sudėties keitimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-43.

2019-09-20 svarstyta:

VU Matematikos krypties doktorantūros komiteto nutarimu Nr. 110000-KI-40 nutarta patvirtinti matematikos krypties doktorantės Astos Mincevič parengtos daktaro disertacijos recenzentus.

2019-06-27 svarstyta:

Konkursinės eilės stojančiųjų į matematikos krypties doktorantūrą 2019 metais sudarymas.
VU matematikos kr. doktorantės Kristinos Bingelės prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
VU matematikos kr. doktorantės Jurgitos Petuškinaitės prašymas dėl doktorantūros vadovo pakeitimo.
Matematikos krypties doktorantūros komiteto sudėties keitimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-36.

2019-04-16 svarstyta:

Pasirengimas 2019 metų priėmimo į matematikos krypties doktorantūrą konkursui.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-19.

2019-03-13 svarstyta:

Matematikos krypties daktaro disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų kandidatūrų 2019 m. tvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-11.

2019-02-15 svarstyta:

 • Prašymas leisti ginti disertaciją.
 • Disertacjos gynimo tarybos sudarymas, gynimo data, vieta, santraukos siuntimas centrams.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolai Nr. (4.10) 110000-KI-6, (4.10) 110000-KI-7.