Visus posėdžių nutarimo protokolus rasite VU dokumentų valdymo sistemoje. Atliekant paiešką nurodykite konkretų protokolo numerį.

2021


2021-06-29 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.
 • Eksterno Roko Astrausko disertacijos svarstymas.

2021 m. birželio 29 d. Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-79

2021-06-22 svarstyta:

 • Doktoranto Anatolij Nečiporenko disertacijos svarstymas.
 • Doktorantės Neringos Urbonaitės egzaminų protokolo tvirtinimas.

2021 m. birželio 22 d. Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-74

2021-03-30 svarstyta:

 • Doktorantų Eglės Zikarienės ir Shubham Juneja, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija.
 • Doktorantų Viktoro Bulavo, Povilo Gudžiaus, Vaido Jusevičiaus, Tomo Railos, Pauliaus Danieliaus, Vytauto Dulskio, Sauliaus Grigaičio, Aleksandr Širaliov, Sauliaus Buckos, Bernardo Čiapo, Boleslovo Dapkūno, Nikolaj Kondrat, Sauliaus Tautvaišo, Neringos Urbonaitės, Žydrūno Vaišnoro, Arnoldo Budžio, Andriaus Chaževsko, Monikos Danilovaitės, Roko Gipiškio, Mindaugo Kepalo, Vytauto Pauros atestacija.
 • Doktoranto Viktoro Bulavo doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų mokymai.

2021 m. kovo 30 d. Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-23

2021-03-19 svarstyta:

 • Tematikos ,,Bioinformatika ir chemoinformatika" įtraukimas į disertacijų tematikas stojantiems doktorantams 2021 m.
 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2021 m.

2021 m. kovo 9 d. Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-19

2021-01-26 svarstyta:

 • Doktorantūros komiteto nario keitimas.

2021 m. sausio 26 d. Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-13

2021-01-12 svarstyta:

 • Doktoranto Donato Kavaliausko skundas.

2021 m. sausio 12 d. Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-6

2020


2020-12-15 svarstyta:

 • Eksterno Roko Astrausko konsultanto skyrimas ir išlaikytų egzaminų užskaitymas.
 • Doktoranto Lino Stripinio disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-1.

2020-11-10 svarstyta:

 • Doktoranto Donato Kavaliausko disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-16.

2020-10-27 svarstyta:

 • Doktorantų Viktoro Bulavo, Povilo Gudžiaus, Vaido Jusevičiaus, Tomo Railos, Pauliaus Danieliaus, Vytauto Dulskio, Sauliaus Grigaičio, Vytauto Radzevičiaus, Aleksandr Širaliov, Sauliaus Buckos, Bernardo Čiapo, Boleslovo Dapkūno, Nikolaj Kondrat, Ingridos Pocės, Sauliaus Tautvaišo, Neringos Urbonaitės, Žydrūno Vaišnoro atestacija.
 • Doktorantų Anatolij Nečiporenko ir Lino Stripinio, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti.
 • 2020 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • 2020 m. priimtų doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.
 • Eksterno Roko Astrausko disertacijos recenzentų skyrimas.
 • Doktoranto Sauliaus Buckos vadovo keitimas.
 • Doktorantų atestacijos terminų tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-14.

2020-09-22 svarstyta:

 • Doktorantės Eglės Zikarienės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.
 • Doktoranto Povilo Gudžiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-12.

2020-06-26 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-10.

2020-06-18 svarstyta:

 • Doktoranto Konstantino Korovkino disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-8.

2020-05-08 svarstyta:

 • Doktoranto Andriaus Vytauto Misiuko Misiūno disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-7.

2020-04-20 svarstyta:

 • Doktorantės Jūratės Vaičiulytės disertacijos svarstymas.
 • Doktoranto Lino Petkevičiaus disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-6.

2020-03-24 svarstyta:

 • Doktorantės Eglės Zikarienės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d.
 • Doktorantų atrankos į doktorantūrą komisijos sudarymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-4.

2020-03-02 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2020 m.
 • Doktoranto Vaido Jusevičiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-2.

2019


2019-11-27 svarstyta:

 • Doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-58.

2019-11-06 svarstyta:

 • Doktorantės Rimos Kriauzienės disertacija gynimui.
 • Doktorantų Anatolij Nečiporenko, Linas Stripinis, Viktoras Bulavas, Povilas Gudžius, Vaidas Jusevičius, Marta Karaliutė, Tomas Raila, Paulius Danielius, Vytautas Dulskis, Saulius Grigaitis, Vytautas Radzevičius, Aleksandr Širaliov atestacija.
 • Doktorantų, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti:
  Donato Kavaliausko recenzentai doc. dr. Algirdas Lančinskas ir dr. Remigijus Paulavičius.
  Konstantino Korovkino recenzentai prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda ir dr. Virginijus Marcinkevičius.
  Andriaus Vytauto Misiuko Misiūno recenzentai prof. dr. Algimantas Juozapavičius ir prof. dr. Olga Kurasova.
  Lino Petkevičiaus recenzentai prof. dr. Linas Laibinis ir prof. dr. Dalius Navakauskas.
  Jūratės Vaičiulytės recenzentai doc. dr. Gintautas Tamulevičius ir prof. dr. Julius Žilinskas.
 • 2019 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • Doktorantų Viktoro Bulavo, Martos Karaliutės, Tomo Railos ir Eglės Zikarienės egzaminų protokolų tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-53.

2019-09-17 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų papildomas priėmimas.
 • Doktorantės Eglės Zikarienės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-38.

2019-07-01 svarstyta:

 • Doktorantės Natalijos Pozniak disertacija gynimui.
 • Doktoranto Andriaus Valatavičiaus disertacija gynimui.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-37.

2019-06-26 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-34.

2019-06-11 svarstyta:

 • Doktorantės Rimos Kriauzienės disertacijai įvertinti skiriami recenzentai prof. dr. Romas Baronas ir prof. habil. dr. Antanas Žilinskas.
 • Doktoranto Andriaus Valatavičiaus paskirto recenzento prof. dr. Lino Laibinio keitimas į prof. habil. dr. Leonidą Sakalauską.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-30.

2019-04-29 svarstyta:

 • Doktoranto Giedriaus Stabingio disertacija gynimui.
 • Doktorantės Dovilės Stumbrienės disertacija gynimui.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-22.

2019-03-13 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2019 m.
 • Doktoranto Anatolij Nečiporenko egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-9.