Informacija studijuojantiems bakalauro studijas

Studijų kalendorius, svarbiausios studijų datos:

Bioinformatika

Bendra informacija

Kursinių darbų ir kursinių projektų temos bioinformatikams

Rašto darbai

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

Kursinio projektinio darbo temą prašome registruoti el. paštu iki š.m. spalio 12 d.. siunčiant laišką studijų administratorei. Registracijos laiške, kurio pavadinimas turi būti „Kursinio projektinio darbo temos registracija", nurodyti:

 • dėstytojo vardą ir pavardę,
 • temą lietuvių ir anglų kalbomis.

Daugiau informacijos apie VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarką

Kita informacija:

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti VMA iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Praktika šiuo metu nevyksta.

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

 • Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba (išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas)
 • Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus 
 • Darbo turinys: titulinis lapas, turinys, įvadas, įmonės/įstaigos apibūdinimas, praktikos veiklos aprašymas, rezultatai, išvados ir pasiūlymai, priedai. Darbo apimtis: ne mažiau 6 psl.
 • Praktikos ataskaitos titulinis lapas 

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje:

 • Ataskaitos failas yra teikiamas PDF formatu.
 • Failo pavadinimas turi būti PavardėVardasPA2020.pdf 
 • Pateikimo terminų ieškoite skiltyje "Baigiamieji darbai"
 • Jeigu ataskaitą jau pateikėte pdf formatu ar pristatėte į Studijų skyriui, ją reikia pateikti iš naujo per VMA pdf formatu.

PRAKTIKOS ATASKAITOS PRISTATYMO PATEIKIMAS

Kad išvengtume galimų techninių nesklandumų gynimų metu, būtina:

 • parengti praktikos ataskaitos skaidres pdf formatu ir įkelti pristatymą VMA, failo pavadinimas turi būti PavardėVardasPP2020.pdf
 • įrašyti pristatymo medžiagą. Minimalus variantas – įgarsinti skaidres (svarbu – vaizdas ir garsas, galima naudoti telefono kamerą), pristatymo trukmė iki 10 min.
 • įrašytą pristatymą įkelti į MS Teams gynimui skirtą grupę likus 24 val. iki gynimo. Failo pavadinimas – PavardėVardasPP2020
  Rekomenduojame prieš gynimus išbandyti technines prisijungimo galimybes. Testavimo laikas ir nuoroda bus paskelbti atskirai el. paštu.

PRAKTIKOS ATASKAITOS GYNIMAS

Gynimai vyks nuotoliniu būdu, naudojant MS Teams programą su vaizdu (galima naudoti kamerą mobiliajame telefone). Gynimo metu komisija užduoda klausimus studentams. Gynimas trunka 5-10 min. vienam studentui. Gynimo datos ieškokite skiltyje "Baigiamieji darbai".

PROFESINĖS PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS

Profesinės praktikos vertinimas susideda iš šių dalių:

 • Įmonės vadovo praktikos vertinimas,
 • Universiteto vadovo praktikos vertinimas,
 • Komisijos narių praktikos vertinimo vidurkio.

Įmonės vadovo vertinimo anketa jums rūpintis nereikia.

Praktikos ataskaitos titulinis lapas.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

SPK

Studijų programos komitetas

2020 02 21 Gintautas Bareikis200x260 

Doc. dr. Gintautas Bareikis – komiteto pirmininkas;

 • Prof. dr. Saulius Gražulis;
 • Lekt. Irus Grinis;
 • Prof. dr. Audronė Jakaitienė;
 • Doc. dr. Martynas Manstavičius;
 • M. darbuot. dr. Andrius Merkys;
 • M. darbuot. dr. Kliment Olechnovič;
 • Prof. dr. (HP) Edita Sužiedėlienė;
 • Justina Januševičienė, socialinių partnerių atstovė, LR sveikatos apsaugos ministerija;
 • Rita Žilinskaitė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2020-09-30 svarstyta:

 • Atnaujinti „Molekulinės biologijos“ dalyko aprašą: prie teorinės dalies 48 valandų, papildomai pridėti 16 valandų darbui laboratorijose.

Bioinformatikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1) 110000-V-107.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų skyriaus administratorę Juliją Kurilovą ().

Duomenų mokslas

Rašto darbai

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

 • Kursinio darbo-projekto temos ir vadovai yra derinami su projektą kuruojančiu dėstytoju paskaitų metu.
 • Bakalauro baigiamojo darbo tema yra derinama su praktikos vietos siūlomu uždaviniu, praktikos vietos vadovu ir fakultete paskirtu baigiamojo darbo vadovu.
 • Baigiamojo darbo vadovus paskiria Studijų programos komitetas, atsižvelgdamas į praktikos vietą bei joje siūlomus uždavinius.
 • BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.

Kita informacija:

Atsiskaitymų datos

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

SPK

Studijų programos komitetas

2022 01 10 Ruta Levuliene

Doc. dr. Rūta Levulienė – komiteto pirmininkė;

 • Vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė;
 • Asist. dr. Andrius Buteikis;
 • Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius;
 • Partnerystės doc. Petras Dubinskas (Vilniaus universiteto Verslo mokykla);
 • Prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 • Doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 • Asist. dr. Tomas Plankis;
 • Prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 • Doc. dr. Viktor Skorniakov;
 • Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, AB „Telia Lietuva“);
 • Dominykas Venclovas, studentų atstovas;
 • Mija Aneta Stasiulionytė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2022-04-22 svarstyta:

 • Nebesiūlyti pasirinktinio dalyko „Finansų ekonometrijos modeliai“ 7 semestre.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-19.

2022-03-25 svarstyta:

 • Patvirtinti naują bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų įvertinimo apskaičiavimo būdą, t.y. skaičiuoti baigiamųjų darbų gynimo komisijos narių siūlomų vertinimų vidurkį.
 • Atnaujinti bakalauro ir magistrantūros studijų programų baigiamųjų darbų rengimo metodinius nurodymus, įtraukiant į juos sakinius: „Baigiamajame darbe įvardijama naudota programinė įranga. Prieduose turi būti pateiktas programinis kodas, kad būtų galima įvertinti atlikto darbo sudėtingumą.“
 • Naikinti šiuos pasirenkamuosius dalykus studijų programos plane:
  1. „Funkcinių duomenų statistika“ 7 semestre.
  2. „Statistiniai modeliai medicinoje“ 6 semestre.
  3. „Kategorinių duomenų analizė“ 5 semestre.
 • Įtraukti į bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ studijų planą 7 semestre pasirenkamąjį dalyką „Skaitiniai metodai“.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-18.

2021-09-07 svarstyta:

 • Patvirtinti naują „Duomenų mokslo“ bakalauro studijų programos antro kurso trečio semestro dalyko „Algoritmų teorija“ aprašą, pakeičiant dalyko kontaktines valandas iš 32 val. skirtų teorijai + 16 val. skirtų pratyboms į 16 val. teorijai + 32 pratyboms, kadangi studentams šiame dalyke reikia daugiau praktinių užsiėmimų.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-89.

2021-04-30 svarstyta:

 • Skaitinių metodų pasirenkamojo kurso siūlymas Duomenų mokslo bakalauro studijų programos 5 semestre ir Ekonometrijos bakalauro studijų programos 5 ir 7 semestruose.
 • Pasirenkamojo dalyko „Duomenų bazių valdymo sistemų papildomi skyriai“ pavadinimo keitimas į „Nereliacinės duomenų bazės“, siekiant tiksliau atspindėti dėstomą dalyką Duomenų mokslo bakalauro studijų programos 5 semestre ir Ekonometrijos bakalauro studijų programos 7 semestre.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-29.

2021-01-26 svarstyta:

 • Skaitinių metodų pasirenkamojo kurso naikinimas Duomenų mokslo bakalauro studijų programos 5 semestre.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-15.

2020-10-26 svarstyta:

 • Bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ dalyko „Finansinis intelektas“ naikinimas studijų plane ketvirtame semestre.
 • Bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ pasirenkamųjų dalykų „Programų sistemų inžinerija“ (penktame semestre ir septintame semestruose) ir „Programavimas OS UNIX“ (penktame semestre) naikinimas.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-82.

2019-10-09 svarstyta:

 • Remiantis VU Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos 2019-09-27 protokolu Nr. (1.5)110000-TPN-37, sumažinti kontaktinių (auditorinių) valandų skaičių bakalaurų studijų programose „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros studijų programoje „Modeliavimas ir duomenų analizė“.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 5.

2019-09-02 svarstyta:

 • Įtraukti DMSTI vyresniąją mokslo darbuotoją Jolitą Bernatavičienę į Jungtinį bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komitetą.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 4.

2019-05-08 svarstyta:

 • Įtraukti doc. Rūtą Levulienę į Jungtinį bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komitetą.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 3.

2019-03-19 svaratyta:

 • Pakeisti 2019-2020 studijų metų „Duomenų mokslo“ ir „Ekonometrijos“ programas taip, kad būtų galima sutampančius dalykus dėstyti jungtiniams studentų srautams.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 2.

2019-01-18 svarstyta:

 • Pakeisti 2019-2020 studijų metų „Duomenų mokslo“ ir „Ekonometrijos“ programas taip, kad būtų galima sutampančius dalykus dėstyti jungtiniams studentų srautams.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 1.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu

Ekonometrija

Rašto darbai

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

 • Kursinio darbo-projekto temos ir vadovai yra derinami su projektą kuruojančiu dėstytoju paskaitų metu.
 • Bakalauro baigiamojo darbo tema yra derinama su praktikos vietos siūlomu uždaviniu, praktikos vietos vadovu ir fakultete paskirtu baigiamojo darbo vadovu.
 • Baigiamojo darbo vadovus paskiria Studijų programos komitetas, atsižvelgdamas į praktikos vietą bei joje siūlomus uždavinius.
 • BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.

Kita informacija:

Detalesnė informacija yra skelbiama ir nuolat atnaujinama VMA.

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VU IS iki:

Gynimas

     

 

Daugiau informacijos apie gynimus pateikta VMA kurse.

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Praktika šiuo metu nevyksta.

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba[1]
Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus[2]
Darbo turinys: praktikos vietos aprašymas, įvadas, teorinis–metodinis skyrius, tiriamasis–analitinis skyrius, išvadų ir pasiūlymų skyrius, priedai.
Darbo apimtis: 5-15 psl.

[1] išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas.

[2] VU Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas.

Praktikos ataskaitos pateikiamos nepasirašytos. Parašų rinkti nereikia (įskaitant ir Jūsų).

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje:

 • Ataskaitos failas yra teikiamas PDF formatu.
 • Failo pavadinimas turi būti PavardėVardasPA2020.pdf .

SVARBU: Jeigu ataskaitą jau pateikėte PDF formatu el. paštu studijų administratorei arba spausdintą pristatėte į MIF Studijų skyrių dėl praktikos laiko ankstinimo, ją reikia pateikti iš naujo per VMA PDF formatu.

PRAKTIKOS ATASKAITOS GYNIMAS

Gynimai vyksta nuotoliniu būdu, naudojant MS Teams programą su vaizdu (galima naudoti kamerą mobiliajame telefone). Gynimo metu komisija užduoda klausimus studentams. Gynimo trukmė - apie 5 min.

Rekomenduojame prieš gynimus išbandyti technines prisijungimo MS Teams galimybes. Informacija dėl testavimo laiko ir prisijungimo nuoroda bus atsiųsta vėliau.

PROFESINĖS PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS

Profesinės praktikos vertinimas susideda iš šių dalių:

 1. Įmonės vadovo praktikos vertinimas – 50 %;
 2. Komisijos narių praktikos vertinimo vidurkio – 50 %
  Komisija vertindama atsižvelgs į Įmonės vadovo praktikos vertinimą Jeigu turėsite dėl to ar dėl praktikos vietos pastabų, jas per praktikos gynimą galėsite išsakyti.
 3. Universiteto vadovas praktikos ataskaitą įvertina leidimu/neleidimu gintis, VMA suteikdamas žymą „Tvirtinu“/“Netvirtinu“.

Galutinį pažymį galima bus matyti VMA praktikos darbams skirtame kurse skiltyje „Įverčiai“.

Detalesnę informaciją dėl praktikos ataskaitų pateikimo ir gynimo el. paštu jums atsiųs studijų administratorė Rūta Šlaustienė.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

SPK

Studijų programos komitetas

2022 01 10 Ruta Levuliene

Doc. dr. Rūta Levulienė – komiteto pirmininkė;

 • Vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė;
 • Asist. dr. Andrius Buteikis;
 • Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius;
 • Partnerystės doc. Petras Dubinskas (Vilniaus universiteto Verslo mokykla);
 • Prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 • Doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 • Asist. dr. Tomas Plankis;
 • Prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 • Doc. dr. Viktor Skorniakov;
 • Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, AB „Telia Lietuva“);
 • Dominykas Venclovas, studentų atstovas;
 • Mija Aneta Stasiulionytė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2022-05-19 svarstyta:

 • Atlikti tokius pakeitimus Ekonometrijos bakalauro studijų programoje, kurie galiotų įstojusiems 2021 metais studentams:

1. 4 sem. nuo 2022/2023 m.m. naikinamas privalomas dalykas „Statistika“, nekeičiant dalyko turinio, ir išskaidant jį į du dalykus po 5 kred: „Parametrinė statistika“ (4 sem.), „Neparametrinė statistika“ (5 sem.). Pakeitimas įsigalioja nuo 2022/2023 m.m. pavasario sem., bus dėstoma kartu su Duomenų mokslo bakalauro studijų programos studentais.
2. 4 sem. nuo 2022/2023 m.m. įtraukiamas vienas 5 kred. pasirinktinis dalykas, kurį galima pasirinkti iš tokio sąrašo: „Imčių metodai“, „Statistinis modeliavimas“, „Statistinių sprendimų teorija“.
3. 5 sem. nuo 2023/2024 m.m. naikinamas dalykas „Finansų ekonomika“.
4. 5 sem. įtraukiamas privalomas dalykas „Didžiųjų duomenų programiniai įrankiai“ nuo 2023/2024 m.m.
5. „Kursinis darbas – Ekonometrinis projektas“ perkeliamas iš 5 į 6 sem. padidinant kreditų skaičių nuo 5 iki 10. Pakeitimas įsigalioja nuo 2023/2024 m.m.
6. 6 sem. naikinami dalykai „Elgsenos ekonomika“ ir „Markovo procesai“ nuo 2023/2024 m.m.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-24.

2022-05-02 svarstyta:

 • Pakeisti dalykų „Mikroekonomika“ ir „Makroekonomika“, dėstomų Ekonometrijos bakalauro studijų studentams, kontaktinio ir savarankiško darbo valandų proporcijas (iš 64 kontaktinių val. į 50 val. ir iš 76 savarankiško darbo val. į 90 val.)
 • Nuo einamųjų studijų metų Ekonometrijos bakalauro studijų 7 sem. įtraukti tris pasirinktinius studijų dalykus: „Natūralios kalbos apdorojimas“, „Duomenų tvarkyba ir transformavimas R aplinkoje“, „Dirbtinio intelekto pagrindai“.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-21.

2022-04-22 svarstyta:

 • Bakalauro studijų programos „Ekonometrija“ privalomąjį studijų dalyką „Finansų ekonometrijos modeliai“ 7 semestre keisti į dalyką „Taikomoji daugiamatė analizė“.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-19.

2022-03-25 svarstyta:

 • Patvirtinti naują bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų įvertinimo apskaičiavimo būdą, t.y. skaičiuoti baigiamųjų darbų gynimo komisijos narių siūlomų vertinimų vidurkį.
 • Atnaujinti bakalauro ir magistrantūros studijų programų baigiamųjų darbų rengimo metodinius nurodymus, įtraukiant į juos sakinius: „Baigiamajame darbe įvardijama naudota programinė įranga. Prieduose turi būti pateiktas programinis kodas, kad būtų galima įvertinti atlikto darbo sudėtingumą.“
 • Naikinti šiuos pasirenkamuosius dalykus studijų programų planuose:
  1. „Funkcinių duomenų statistika“ 7 semestre.
  2. „Dinaminės sistemos“ 5 semestre.
  3. „Eilių teorija“ 7 semestre.
  4. „Statistiniai modeliai medicinoje“ „Ekonometrija“ 6 semestre.
  5. „Duomenų bazių valdymo papildomi skyriai“ 5 semestre.
 • Įtraukti į bakalauro studijų programos „Ekonometrija“ studijų planą 7 semestre pasirenkamąjį dalyką „Kategorinių duomenų analizė“.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-18.

2022-01-13 svarstyta:

 • Pritarti siūlomai atnaujintai bakalauro studijų programai „Ekonometrija“ ir suteikti jai pavadinimą „Verslo duomenų analitika“. Pagrindiniai pasikeitimai yra šie: pakeisti studijų programos siekiniai, programa labiau orientuota į verslo veiklos analizės pusę bei trumpinama programos trukmė - ji bus vykdoma 3 metus.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-2.

2021-04-30 svarstyta:

 • Skaitinių metodų pasirenkamojo kurso siūlymas Duomenų mokslo bakalauro studijų programos 5 semestre ir Ekonometrijos bakalauro studijų programos 5 ir 7 semestruose.
 • Pasirenkamojo dalyko „Duomenų bazių valdymo sistemų papildomi skyriai“ pavadinimo keitimas į „Nereliacinės duomenų bazės“, siekiant tiksliau atspindėti dėstomą dalyką Duomenų mokslo bakalauro studijų programos 5 semestre ir Ekonometrijos bakalauro studijų programos 7 semestre.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-29.

2021-01-26 svarstyta:

 • Skaitinių metodų pasirenkamojo dalyko 5 ir 7 semestro Ekonometrijos bakalauro studijų programoje pakeitimas į Duomenų bazių valdymo sistemų papildomus skyrius.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-15.

2020-10-26 svarstyta:

 • Bakalauro studijų programos „Ekonometrija“ studijų plane septintame semestre dalyko „Operacijų tyrimas“ pavadinimo keitimas į „Optimizavimo metodai“.
 • Bakalauro programos „Ekonometrija“ studijų plane šešto semestro dalykų papildymas kursu „Statistiniai modeliai medicinoje“ (nuo 2021-2022 m.m).

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-82.

2020-01-14 svarstyta:

 • Ekonometrijos programoje 2020 m. 7 semestre neskelbti pasirenkamojo dalyko „Funkcinių duomenų statistika“.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-10.

2019-10-09 svarstyta:

 • Remiantis VU Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos 2019-09-27 protokolu Nr. (1.5)110000-TPN-37, sumažinti kontaktinių (auditorinių) valandų skaičių bakalaurų studijų programose „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros studijų programoje „Modeliavimas ir duomenų analizė“.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 5.

2019-09-02 svarstyta:

 • Įtraukti DMSTI vyresniąją mokslo darbuotoją Jolitą Bernatavičienę į Jungtinį bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komitetą.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 4.

2019-05-08 svarstyta:

 • Įtraukti doc. Rūtą Levulienę į Jungtinį bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komitetą.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 3.

2019-03-19 svarstyta:

 • Pakeisti 2019-2020 studijų metų Duomenų mokslo ir Ekonometrijos programas taip, kad būtų galima sutampančius dalykus dėstyti jungtiniams studentų srautams.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 2.

2019-01-18 svarstyta:

 • Pakeisti 2019-2020 studijų metų Duomenų mokslo ir Ekonometrijos programas taip, kad būtų galima sutampančius dalykus dėstyti jungtiniams studentų srautams.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 1.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu

Finansų ir draudimo matematika

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VU IS iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Praktika šiuo metu nevyksta.

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba[1]

Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus[2]

Darbo turinys: praktikos vietos aprašymas, įvadas, teorinis–metodinis skyrius, tiriamasis–analitinis skyrius, išvadų ir pasiūlymų skyrius, priedai.

Darbo apimtis: 5-15 psl.

[1] išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas.

[2] VU Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas.

Praktikos ataskaitos pateikiamos nepasirašytos. Parašų rinkti nereikia (įskaitant ir Jūsų).

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje:

 • Ataskaitos failas yra teikiamas PDF formatu.
 • Failo pavadinimas turi būti PavardėVardasPA2020.pdf .

SVARBU: Jeigu ataskaitą jau pateikėte PDF formatu el. paštu studijų administratorei arba spausdintą pristatėte į MIF Studijų skyrių dėl praktikos laiko ankstinimo, ją reikia pateikti iš naujo per VMA PDF formatu.

PRAKTIKOS ATASKAITOS PRISTATYMO PATEIKIMAS

Norint išvengti techninių nesklandumų gynimo metu, rekomenduojama parengti pristatymą vienu iš būdų:

 • parengti praktikos ataskaitos skaidres PDF formatu. Failo pavadinimas - PavardėVardasPP2020.pdf.
 • įrašyti iki 5 min. trukmės pristatymo vaizdo medžiagą. Failo pavadinimas - PavardėVardasPP2020.

Praktikos ataskaitos pristatymą įkelkite į VMA temoje „Praktikos ataskaitos pristatymo pateikimas“ ne vėliau kaip 24 val. iki gynimo.

PRAKTIKOS ATASKAITOS GYNIMAS

Gynimai vyksta nuotoliniu būdu, naudojant MS Teams programą su vaizdu (galima naudoti kamerą mobiliajame telefone). Gynimo metu komisija užduoda klausimus studentams. Gynimo trukmė - apie 5 min.

Rekomenduojame prieš gynimus išbandyti technines prisijungimo MS Teams galimybes. Informacija dėl testavimo laiko ir prisijungimo nuoroda bus atsiųsta vėliau.

PROFESINĖS PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS

Profesinės praktikos vertinimas susideda iš Komisijos narių praktikos vertinimo vidurkio. Komisijos nariai vertina atsižvelgdami į Įmonės vadovo skirtą balą.

Universiteto vadovas praktikos ataskaitą įvertina leidimu/neleidimu gintis, VMA suteikdamas žymą „Tvirtinu“/“Netvirtinu“. Šiuos įvertinimus ir galutinį pažymį galima bus matyti VMA praktikos darbams skirtame kurse skiltyje „Įverčiai“.

Detalesnę informaciją dėl praktikos ataskaitų pateikimo ir gynimo el. paštu jums atsiųs studijų administratorė Rūta Šlaustienė.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

SPK

Studijų programos komitetas

Martynas Manstavicius

Doc. dr. Martynas Manstavičius – komiteto pirmininkas;

 • Doc. dr. Sigitas Dapkūnas;
 • Prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 • Prof. habil. dr. Vigirdas Mackevičius;
 • Vyresn. m. darb. dr. Viktor Medvedev;
 • Asist. dr. Aldona Skučaitė;
 • Prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys;
 • Partn. prof. dr. Gintaras Bakštys (socialinių partnerių atstovas, „ERGO Life Insurance SE“);
 • Arvydas Kazlauskas, studentų atstovas.

SPK posėdžiai

2022-04-22 svarstyta:

 • Panaikinti pasirenkamuosius dalykus „Eilių teorija“ ir „Dinaminės sistemos“ bakalauro studijų programos „Finansų ir draudimo matematika“ 7 semestre.
 • Panaikinti pasirenkamąjį dalyką „Vizualus programavimas“ bakalauro studijų programos „Finansų ir draudimo matematika“ 4 ir 6 semestre.

Bakalauro ir magistro studijų programų „Finansų ir draudimo matematika“ jungtinio komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-20.

2020-10-02 svarstyta:

 • Kontaktinių (auditorinių) valandų bakalaurų studijų programoje „Finansų ir draudimo matematika“ ir magistrantūros studijų programoje „Finansų ir draudimo matematika“ ribojimas, remiantis Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos 2019 09 27 Nr. (1.5) 11 0000-TPN-37 nutarimu.

Bakalauro ir magistro studijų programų „Finansų ir draudimo matematika“ jungtinio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2019/2020-1.

2020-10-02 svarstyta:

 • Bakalaurų studijų programos „Finansų ir draudimo matematika“ studijų dalyko „Tikimybių teorija ir matematinė statistika“ pavadinimo keitimas į „Tikimybių teorija“.

Bakalauro ir magistro studijų programų „Finansų ir draudimo matematika“ jungtinio komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-11.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu

Informacinės technologijos

Rašto darbai

Rašto darbų temos:

 • SKELBIAMAS 2022-2023 m.m. kursinių darbų temų sąrašas
 • 2022-2023 m. m. bakalauro baigiamųjų darbų temų sąrašas.

Kursinio darbo temą turite registruoti el. paštu iki š.m. spalio 5 d. Ją pirmiausiai turite aptarti su dėstytoju, o tik tada informuoti studijų administratorę. Siunčiant laišką temos registracijai, reikia laiško kopiją (CC) nusiųsti ir dėstytojui. Registracijos laiške, kurio pavadinimas turi būti „Kursinio darbo temos registracija", nurodyti:

 • dėstytojo vardą ir pavardę,
 • temą lietuvių ir anglų kalbomis,
 • patvirtinimą, jog aptarėte su dėstytoju temą ir, kad jis sutinka jums vadovauti,
 • savo studijų programą, kursą ir grupę.

SVARBU:

 • Nepasirinkus rašto darbo temos iki nurodyto termino, darbo vadovas gali būti paskirtas atsitiktine tvarka, bet tik tiems, kas kreipsis į studijų koordinatorę iki einamojo semestro vidurio.
 • Dėstytojams laiškus rašykite iš VU el. pašto, rašant iš asmeninio ar darbinio mes (administracija bei dėstytojai) neturime teisės jums atrašinėti, nes negalime jūsų identifikuoti. Netaikoma atnaujinatiems studijas.
 • Temos bus registruojamos sistemoje (VUSIS) – kiekvienas gausite laišką iš studijų administratorės apie sėkmingą temos registraciją. Negavę laiško per dvi savaites nuo temų registracijos termino pabaigos, rašykite
 • Prie VMA kurso būsite pridėti kai tik jis bus sukurtas, apie tai būsite informuoti el. paštu.
 • Galite siūlyti ir registruoti savo temą.Tokiu atveju, turite pats susirasti vadovą.
Rašto darbų reikalavimai: 
Rašto darbų šablonai ir metodinė medžiaga: 

VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Kita informacija:

 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.
 • Kiekviename iš (dviejų) atspausdintų ir įrištų darbų egzempliorių privalo būti laikmena (CD arba DVD diskas, arba USB laikmena, arba SD kortelė) su įrašyta galutine elektronine darbo versija. Elektroninės versijos turinys:
  • SKAITYK.txt – tekstinė byla, kurioje nurodytas darbo autorius ir trumpas darbo elektroninės versijos turinys;
  • doc/ – katalogas su darbo tekstu PDF formatu, vienu iš originalių formatų (pavyzdžiui, TEX, ODT arba DOCX) ir visų darbe naudojamų iliustracijų grafinėmis bylomis (konversijai į PDF formatą galima naudoti pvz. LibreOffice arba nemokamą atviro kodo PDFCreator);
  • bin/ – katalogas su veikiančiu prototipu, sukompiliuotu numatomai platformai (jei tai taikoma darbui) ir minimalia instrukcija prototipui paleisti. Jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti nuotolinių resursų aprašą, prisijungimo galimybes. Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.
  • src/ – katalogas su išeities kodais (jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti reikiamus script'us/išeities kodus jų diegimui) ir galimybe recenzentui sukompiliuoti ir/arba įvertinti darbą, struktūrą ir jo apimtis. Privalo būti pateiktos detalios instrukcijos kaip darbas turėtų būti kompiliuojamas (pavyzdžiui, Matematikos ir informatikos fakulteto potinklio įrankiais arba kitais darbo recenzentui prieinamais įrankiais). Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.

SVARBU: Detalesnė informacija skelbiama ir nuolat atnaujinama VMA kurse „IT: Bakalauro baigiamasis darbas“.

 VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Įkelti į VMA* 2021-2022 m.m. archyvą iki:

Gynimas per MS Teams

   

*VMA - virtuali mokymosi aplinka 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Studentai ieškantys praktikos vietos laukiami Studentų profesinės praktikos sistemoje.

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto  praktikos nuostatai.

Informacinių technologijų studijų programos studentams:

 • Informacinių technologijų studijų programos praktikos eigos ir gynimo reikalavimai
 • Trišalė praktinio mokymo sutartis
 • Praktikos sutarties priedas
 • Praktikos ataskaitos titulinis puslapis

Praktikos vadovas. Universiteto praktikos vadovas paprastai būna tas pats dėstytojas, kuris vadovauja studento baigiamajam darbui, tačiau studentas gali pasirinkti ir kitą dėstytoją, kuris vadovaus jo praktikai.

Praktikos atlikimo laikas. Praktika gali būti atliekama ir anksčiau numatyto termino, tačiau turite pateikti motyvuotą prašymą fakulteto dekanui. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių. Visais atvejais trišalė sutartis privalo būti pasirašyta ir patvirtinta universitete iki pirmosios praktikos pradžios dienos.

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*
   

*Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

SPK

Studijų programos komitetas

Linas Bukauskas

Doc. dr. Linas Bukauskas – komiteto pirmininkas;

 • Lektorius Linas Būtėnas;
 • Prof. dr. (HP) Algimantas Juozapavičius;
 • Mokslo darbuotoja dr. Anita Juškevičienė;
 • Doc. dr. Martynas Manstavičius;
 • Projekto vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Simonas Šaltenis;
 • Eglė Venskūnienė (socialinių partnerių atstovas, „Danske Bank“);
 • Monika Barauskaitė, studentų atstovė;
 • Monika Gornostajūtė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2020-10-14 svarstyta:

 • IT SPK sudėties atnaujinimas.
 • IT Studijų programos atsiperkamumas.
 • Studijų dalykų (praėjusio semestro) kokybės aptarimas ir dalykų gerinimas: „Verslo pagrindai" ir „Įvadas į kompiuterių architektūrą".
 • Einamojo semestro iššūkiai.

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-77.

2020-05-22 svarstyta:

 • Naujų kandidatūrų partnerystės docentams 2020-2021, 2021-2022 mokslo metams siūlymas bei esamų pratęsimas.

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-30.

2019-10-22 svarstyta:

 • VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-48.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę

Informacinių sistemų inžinerija

Rašto darbai

Baigiamasis bakalauro darbas – pagrindinis Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos rašto darbas.

Siūlomos baigiamųjų darbų temos skelbiamos 4 kurso studentams ne vėliau kaip lapkričio 15 d. Pasirinktą temą studentai turi suderinti su darbo vadovu ir užregistruoti. Studentai gali pasiūlyti ir savo baigiamojo darbo temą, kurią taip pat privalo suderinti su darbo vadovu.

Prasidėjus pavasario semestrui, aktuali informacija apie baigiamojo darbo rengimą ir gynimą (datos, procedūros, šablonai) pateikiama baigiamojo bakalauro darbo VMA kurse.

Kita informacija:

Atsiskatymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VU IS iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Detalesnė informacija skelbiama VMA kurse.

Praktika

Mokomoji praktika – tai pirmosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų praktika, kurios metu praktikantas susipažįsta su specialybės praktine veikla praktikos institucijoje ar kitoje praktikos atlikimo vietoje, formuoja gebėjimus, gilina teorines žinias. Profesinė praktika – tai Studijų programos dalis, kurios metu praktikantas įtvirtina ir tobulina bendrąsias Studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo kompetencijas praktinėje profesinėje veikloje. Studento praktikos atlikimo tam tikroje įstaigoje ar įmonėje juridinis pagrindas – VU, praktikos institucijos ir studento trišalė praktinio mokymo sutartis. Studentams bus sudarytos sąlygos praktiką atlikti Lietuvos lyderiaujančiose IT įmonėse, kurių veikla susijusi su informacinių sistemų kūrimu, diegimu ir priežiūra. Taip pat studentai bus skatinami dalyvauti ir DMSTI vykdomoje mokslinėje veikloje.

Studentai galės dalį savo studijų praleisti užsienio universitetuose, jei užsienio universitete studijuojami dalykai dera su studijuojamos programos tikslais ir gali būti į ją integruoti. Studentams bus sudaromos galimybės naudotis tokiomis judumo programomis kaip Erasmus+ bei VU dvišalių sutarčių siūlomomis galimybėmis. Taip pat bus skatinama laisvai judančių studentų iniciatyva, kai studentai patys susiranda dalinėms studijoms priimantį universitetą bei reikiamą finansavimą. Visi dalykai, kuriuos studentas planuos studijuoti užsienyje, turės būti suderinti su Instituto Erasmus studijų koordinatoriumi. Informacija apie galimybes dalyvauti judumo programose bus pateikta DMSTI (http://www.mii.lt) bei VU tarptautinių programų ir ryšių skyriaus (http://www.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/) svetainėse.

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*
Derinama Derinama

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika.

SPK

Studijų programos komitetas

Gintautas Tamulevicius

Doc. dr. Gintautas Tamulevičius komiteto pirmininkas;

 • Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
 • Prof. dr. Olga Kurasova;
 • Prof. dr. (HP) Gediminas Stepanauskas;
 • Doc. dr. Povilas Treigys;
 • Gintautas Jonutis, socialinis partneris, Western Union Processing Lithuania;
 • Studentų atstovas.

SPK posėdžiai

2022-07-01 svarstyta:

 • Pakeisti 5 semestro studijų dalyko „Kompiuterių tinklai ir našieji skaičiavimai“ pavadinimą į „Kompiuterių tinklai“ ir patvirtinti atnaujintą šio dalyko aprašą, studijas pagal šį aprašą pradedant 2022–2023 mokslo metais.
 • Pašalinti studijų dalyką „Dirbtinio intelekto pagrindai“ iš 5 semestro pasirenkamųjų dalykų sąrašo nuo 2023–2024 mokslo metų.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-54.

2021-11-11 svarstyta:

 • 2022–2023 mokslo metais į pirmąjį Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos kursą priimti 56 pageidaujančius studijuoti asmenis.
 • Patvirtinti Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos rašto darbų metodinius nurodymus.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-102.

2021-09-01 svarstyta:

 • 2021–2022 mokslo metų 7 semestro studijų programos plane privalomąjį studijų dalyką „Virtualizacija ir debesų kompiuterija“ pakeisti pasirenkamuoju dalyku, tokiu būdu leidžiant studentams šiame semestre rinktis du pasirenkamuosius dalykus iš anksčiau patvirtinto pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-86.

2021-05-05 svarstyta:

 • Pašalinti studijų dalyką „Reaktyvusis programavimas“ iš 7 semestro pasirenkamųjų dalykų sąrašo.
 • Įtraukti į 2021–2022 mokslo metų 7 semestro studijų programos planą privalomą studijų dalyką „Virtualizacija ir debesų kompiuterija“ bei sujungti pasirenkamųjų dalykų grupes „Duomenų analitika“ (grupė C) ir „Sistemų kūrimas, programavimas“ (grupė D) į vieną grupę, įtraukiant į ją visus 7-ame semestre numatytus pasirenkamuosius studijų dalykus – „Garso signalų apdorojimas“, „Vaizdo signalų apdorojimas“, „Įterptinių sistemų programavimas“, „Duomenų saugyklų architektūra“.
 • Pakeisti studijų dalyko „Duomenų tyryba ir vizualizacija“ pavadinimą į „Įvadas į duomenų tyrybą ir mašininį mokymąsi“ ir patvirtinti naują šio studijų dalyko aprašą.
 • Įtraukti studijų dalykus „Įvadas į robotiką“ ir „Informacijos teorija“ į pasirenkamųjų studijų dalykų grupę „Sistemų kūrimas, programavimas“ (grupė D), jų vykdymą numatant 5 semestre.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-33.

2021-04-27 svarstyta:

 • Įtraukti naują studijų dalyką „Duomenų saugyklų architektūra“ į pasirenkamųjų studijų dalykų grupę „Sistemų kūrimas, programavimas“ (grupė D), jo vykdymą numatant 7 semestre.
 • Įtraukti naują studijų dalyką „Finansų inžinerija ir modeliavimas“ į pasirenkamųjų studijų dalykų grupę „Duomenų analitika“ (grupė C), jo vykdymą numatant 5 semestre.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-28.

2021-03-05 svarstyta:

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-17.

2021-01-29 svarstyta:

 • 2020-2021 mokslo metų studijų programos „Informacinių sistemų inžinerija“ plane pašalinti privalomą 6 semestro studijų dalyką „Virtualizacija ir debesų kompiuterija“ ir vietoj jo leisti studentams pasirinkti vieną papildomą pasirenkamąjį dalyką iš grupės „Sistemų kūrimas, programavimas“ (D grupė), papildžius šią grupę dalyku „Duomenų tyryba ir vizualizavimas“. Vėliau spręsti dėl galimybės dėstyti „Virtualizaciją ir debesų kompiuteriją“ ateinančiame 2021-2022 mokslo metų 7 semestre.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-16.

2020-10-16 svarstyta:

 • 2021/2022 mokslo metais į pirmąjį Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos kursą priimti 54 pageidaujančius studijuoti asmenis.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-78.

2020-06-25 svarstyta:

 • Pakeisti 2020–2021 mokslo metų 7-o semestro pasirenkamąjį studijų dalyką „Reaktyvusis programavimas“ į pasirenkamuosius studijų dalykus „Natūralios kalbos apdorojimas“, „Projektavimo šablonai“, „Darbu grįstų blokų grandinių technologijos“ ir „Skriptinis programavimas“.
 • Pritarti 2019–2020 mokslo metų Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto veiklos ataskaitai.
 • Pritarti Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto sudėties pakeitimui, vietoj socialinio partnerio atstovės Rasos Milašiūnienės (UAB „Western Union Processing Lithuania“) įtraukiant į SPK sudėtį Gintautą Jonutį (UAB „Western Union Processing Lithuania“) ir prašyti Fakulteto tarybos patvirtinti atnaujintą SPK sudėtį .

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-58.

2020-02-06 svarstyta:

 • 2020/2021 mokslo metais į pirmąjį Informacinių sistemų inžinerijos (ISI) studijų kursą priimti 52 pageidaujančius studijuoti asmenis.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-8.

2019-12-04 svarstyta:

 • Į pasirenkamųjų dalykų grupę D įtraukti „Humanoidų robotikos pagrindų“ modulį. 

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KI-60.

2019-10-24 svarstyta:

 • Pakeisti dalyko „Blokų grandinių technologijos“ vykdymo laiką iš 5 semestro į 3 semestrą, atitinkamai pakeičiant dalyko aprašą.
 • Papildyti pasirenkamųjų dalykų B grupės sąrašą papildant nauju dalyku „Darbu grįstų blokų grandinių technologijos“.
 • Pakeisti ISI studijų programos modulių aprašus, ribojant kontaktinio krūvio apimtis.
 • Atšaukti Informacinių sistemų inžinerijos Studijų programos komiteto 2019 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. (2.1) 110000-KI-13 bei įpareigoti dėstytojus, dėstančius III kurso studentams, praktikos ir laboratorinius darbus, seminarus organizuoti dviem srautais, skaidant grupes į pogrupius.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KI-50.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę.

Informatika

Bendra informacija

BENDRIEJI DOKUMENTAI

DĖMESIO: Kol bus atnaujintos rašto darbų rengimo nuostatos, radus skirtingus terminus dokumentuose ir nurodytus MIF internetinės svetainės puslapyje arba VMA, vadovaukitės terminais, nurodytais svetainėje, VMA arba atsiųstais el. paštu iš studijų administratorės. 

Rašto darbai

Informatikos studijų programoje bakalauro baigiamojo darbo tema ir vadovas lieka tokie patys, kaip buvo jūsų kursinio darbo (6 sem.) ir kursinio darbo projekto (7 sem.) – tai yra visų jūsų pradėtų darbų tęsinys. Dėl šios priežasties, naujos bakalauro baigiamojo darbo temos nėra skelbiamos.

Jei vis tik esate nusprendęs temą ir / ar vadovą keisti, galite siūlyti savo temą arba peržvelgti kursinių darbų temas Informatikos trečiakursiams (žr. žemiau) ir derinti su dėstytoju asmeniškai.

Baigiamojo darbo temos registracija vyksta užpildant šią trumpą BD temos registracijos formą.

Temą registruoti privalo ir tie, kurie informavo e. paštu apie vadovo pakeitimą, temos korekcijas ar apie grįžimą po studijų stabdymo.

Kursinio darbo temos ir jų registracijos tvarka:

2021 – 2022 m.m. kursinių darbų temų sąrašas. Pasirinkti temą bei ją užregistruoti turite iki sesijos pabaigos.

1. pasirinkite dominančią kursinio darbo temą;
2. kreipkitės į temą pasiūliusį dėstytoją (el. paštu) ir suderinkite su juo, ar jis sutinka būti jūsų kursinio darbo vadovu;
3. praneškite studijų administratorei el. paštu pasirinktą ir vadovo patvirtintą kursinio darbo temą. Laiško pavadinimas: Kursinio darbo registracija, laiške nurodykite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Savo studijų programą ir kursą.

4. pridėkite kursinio darbo vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (angl. CC).

Kursinio darbo vadovui el. paštu atsiuntus sutikimą, temos bus registruojamos VU IS, apie sėkmingą registraciją būsite informuoti el. paštu asmeniškai.

SVARBU:

 • Temos bus registruojamos VU IS po temos registracijos termino – tik tada ir gausite laišką apie sėkmingą temos registraciją.
 • Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas gali būti paskirtas atsitiktine tvarka, bet tik tiems, kas kreipsis į studijų koordinatorę iki einamojo semestro vidurio.
 • Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.
 • Dėstytojų el. paštą, jei kursinių darbų sąrašo lentelėje nenurodytas, tikrinkite VU telefonų knygoje.   
 • Studentai taip pat gali siūlyti savo temas, tokiu atveju turi susirasti vadovą individualiai.

Kursinio darbo projektų temų registracija

Tema ir dėstytojas lieka tie patys, kaip ir kursinio darbo. Eigoje temos dažnai yra koreguojamos, dėl to turite jas iš naujo registruoti gruodžio mėn. užpildant šią trumpą KDP temos registracijos formą.

Jei vis tik esate nusprendęs temą ir / ar vadovą keisti, galite siūlyti savo temą arba peržvelgti kursinių darbų temas Informatikos trečiakursiams (žr. aukščiau) ir derinti su dėstytoju asmeniškai.

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

Kita informacija:

 • Studentai taip pat gali siūlyti savas temas.
 • Renkantis temą, pirmiausia būtina suderinti šį sprendimą su galimu vadovu.
 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.

VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA* iki

Gynimas per MS Teams

   

 *VMA - virtuali mokymosi aplinka

**MIF Drive - vardinis studento katalogas, į kurį nuoroda atsiunčiama asmeniškai VU el. paštu, likus kelioms dienoms iki rašto darbo pateikimo termino.

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Praktika šiuo metu nevyksta.

Informatikos bakalauro studijų programos profesinės praktikos atsiskaitymo tvarka nuotoliniu būdu

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

Praktikos ataskaita – vienas iš pagrindinių dokumentų, liudijančių apie įgytas praktines žinias ir gebėjimus, todėl jos formai ir turiniui reikėtų skirti pakankamai dėmesio.

Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba (išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas)

Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus (VU Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas.)

Darbo turinys: praktikos vietos aprašymas, įvadas, teorinis–metodinis skyrius, tiriamasis–analitinis skyrius, išvadų ir pasiūlymų skyrius, priedai.

Rekomenduojama darbo apimtis: 8-15 psl.

Išsamesni metodiniai nurodymai ir praktikos ataskaitos titulinio lapo pavyzdys pateikti šioje nuorodoje: https://mif.vu.lt/lt3/dokumentai/dokumentai/INF/Profesines_praktikos_ataskaita.pdf:

SVARBU:

 • Rengdami praktikos ataskaitą, dėl detalesnio jos turinio rengimo konsultuokitės su savo universiteto praktikos vadovu.
 • Praktikos ataskaitos pateikiamos nepasirašytos. Pandemiojs metu parašų rinkti nereikia (įskaitant ir Jūsų).
 • Jums nereikia rūpintis ir mums pranešti, kokiu balu jus įvertina įmonės vadovas - tuo pasirūpinsime mes.

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaitą privaloma pateikti virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse „Informatika: profesinė praktika“ tam tikslui suformuotoje užduotyje. Detalesnę informaciją skaitykite VMA.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

SPK

Studijų programos komitetas

Linas Laibinis

Prof. dr. Linas Laibinis komiteto pirmininkas;

 • Asist. dr. Adomas Birštunas;
 • Prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis;
 • Prof. dr. Olga Kurasova;
 • Doc. dr. Karolis Petrauskas;
 • Doc. dr. Vilius Stakėnas;
 • Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
 • Giedrius Daugiala (socialinių partnerių atstovas, UAB „Asseco Lietuva“);
 • Tomas Kučejevas, studentų atstovas;
 • Titas Masys, studentų atstovas.

SPK posėdžiai

2022-08-31 svarstyta:

 • Privalomo dalyko “Matematinė analizė I” (bakalauro studijų 1-as semestras, dėstytoja Roma Kačinskaitė) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Privalomo dalyko “Objektinis programavimas Java” (bakalauro studijų 3-as semestras, dėstytojas prof. dr. Rimantas Vaicekauskas) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Privalomo dalyko “Kompiuterių architektūra” (bakalauro studijų 3-as semestras, dėstytojas prof. dr. Saulius Gražulis) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Pasirenkamojo dalyko “Elektroninės komercijos technologijų pagrindai" (bakalauro studijų 7-as semestras, dėstytoja prof. dr. Dalė Dzemydienė) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Pasirenkamojo dalyko “Loginis programavimas” (bakalauro studijų 7-as semestras, dėstytojas prof. dr. Rimantas Vaicekauskas) atnaujinto aprašo tvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-59.

2021-09-02 svarstyta:

 • Privalomo dalyko "Programavimo pagrindai" (bakalauro studijų SP 1-as semestras, dėstytojas I.Radavičius) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Privalomo dalyko "Matematinė logika" (bakalauro studijų SP 4-as semestras, dėstytojas H.Giedra) atnaujinto aprašo tvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-88.

2021-05-10 svarstyta:

 • Informatikos bakalauro SP pasirenkamųjų dalykų sąrašo papildymas 5-ame semestre.
 • Pasirenkamo dalyko “Transliavimo metodai” atnaujinto aprašo (pasikeitus dėstytojui) patvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-34.

2020-09-09 svarstyta:

 • Privalomo dalyko "Kompiuterių architektūra" (bakalauro studijų 3-as semestras) naujo aprašo tvirtinimas.
 • Privalomo dalyko "Matematinė logika" (bakalauro studijų 4-as semestras) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Papildomo pasirinktinio dalyko "Mainframe technologijos" (bakalauro studijų 5-as ir 7-as semestrai) įtraukimas į programą 2020/2021 mokslo metams ir jo aprašo tvirtinimas.
 • Pasirenkamų dalykų skaidymo į grupes atsisakymas (bakalauro studijų 5-ame semestre).

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-72.

2019-10-22 svarstyta:

 • VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-47.

2019-08-30 svarstyta:

 • Dėl anglų kalbos dėstymo taikant inovatyvią metodiką.
 • Dėl dalyko „Diskrečiosios matematikos“ aprašo atnaujinimo.

Informatikos bakalauro studijų programos komiteto elektroninio posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-2.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę

Matematika ir matematikos taikymai

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VU IS iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Praktika šiuo metu nevyksta.

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba[1]
Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus[2]
Darbo turinys: praktikos vietos aprašymas, įvadas, teorinis–metodinis skyrius, tiriamasis–analitinis skyrius, išvadų ir pasiūlymų skyrius, priedai.
Darbo apimtis: 5-15 psl.

[1] išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas.

[2] VU Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas.

Praktikos ataskaitos pateikiamos nepasirašytos. Parašų rinkti nereikia (įskaitant ir Jūsų).

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje:

 • Ataskaitos failas yra teikiamas PDF formatu.
 • Failo pavadinimas turi būti PavardėVardasPA2020.pdf .

SVARBU: Jeigu ataskaitą jau pateikėte PDF formatu el. paštu studijų administratorei arba spausdintą pristatėte į MIF Studijų skyrių dėl praktikos laiko ankstinimo, ją reikia pateikti iš naujo per VMA PDF formatu.

PROFESINĖS PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS

Profesinės praktikos vertinimas susidės iš VU praktikos vadovo ir Įmonės praktikos vadovo vertinimų vidurkio, kurį koreguoti turės teisę paskirta VU vertinimo komisija.

Detalesnę informaciją dėl praktikos ataskaitų pateikimo ir gynimo el. paštu jums atsiųs studijų administratorė Rūta Šlaustienė.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

SPK

Studijų programos komitetas

Gediminas Stepanauskas

Doc. dr. Jonas Jankauskas komiteto pirmininkas;

 • Doc. dr. Gintautas Bareikis;
 • Prof. dr. (HP) Ramūnas Garunkštis;
 • Doc. dr. Andrius Grigutis;
 • Doc. dr. Kristina Kaulakytė;
 • Vyresn. m. d. dr. Daniele Ettore Otera;
 • Prof. habil. Dr. Konstantinas Pileckas;
 • Prof. dr. (HP) Artūras Štikonas;
 • Romualdas Zovė (socialinių partnerių atstovas, „Lietuvos bankas“);
 • Simona Statauskaitė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2022-08-17 svarstyta:

 • Nuo 2023-2024 m.m. nebesiūlyti dėstytojo doc. Raimundo Viduno pasirenkamojo kurso „Diferencialinių lygčių asimptotiniai metodai“ bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ 7 semestro studentams.
 • Nuo 2023-2024 m.m. įtraukti į bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ studijų planą naują doc. Raimundo Viduno pasirenkamąjį dalyką „Specialiosios funkcijos“.

Bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ ir magistrantūros studijų programos „Matematika“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-55.

2020-12-15 svarstyta:

 • Studijų dalyko „Informacijos teorija ir duomenų struktūra“ pavadinimo keitimas į „Mašininio mokymosi pagrindai“ („Machine learning primer“).
 • Studijų dalyko „Kompleksinio kintamojo funkcijų teorijos papildomi skyriai“ naikinimas ir vietoje jo naujo – „Kategorijų teorijos pagrindai“ – siūlymas.

Bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ ir magistrantūros studijų programos „Matematika“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-87.

2019-10-16 svarstyta:

 • Remiantis VU Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos 2019-09-27 protokolu Nr. (1.5)110000-TPN-37, kontaktinių (auditorinių) valandų skaičiaus bakalaurų studijų programoje „Matematika ir matematikos taikymai“ ir magistrantūros studijų programoje „Matematika“ mažinimas.

Bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ ir magistrantūros studijų programos „Matematika“ komiteto posėdžio protokolas.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu

Programų sistemos

Rašto darbai

Skelbiamos 2022 - 2023 m.m. kursinių darbų temos III kurso studentams.

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

Daugiau informacijos apie VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarką

SVARBU:

 • Temos bus registruojamos VU IS.
 • Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas bus paskirtas (atsitiktine tvarka).
 • Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.
 • Dėstytojų el. paštą, jei kursinių darbų sąrašo lentelėje nenurodytas, tikrinkite VU telefonų knygoje.
  Jei kils klausimų, prašau kreiptis.

Kita informacija:

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA iki

Gynimas

     

 

Darbą reikės siųsti vadovui, recenzentui ir studijų administratorei () vienu el. laišku.

Darbą taip pat būtina nusiųsti vadovui ir studijų administratorei () vienu laišku.

Darbo pateikimo terminas iki 2022 rugsėjo 5 d. 16 val.

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Praktika šiuo metu nevyksta.

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje:

 • Ataskaitos failas yra teikiamas PDF formatu.
 • Failo pavadinimas turi būti PavardėVardasPA2020.pdf
 • Jeigu ataskaitą jau pateikėte pdf formatu ar pristatėte į Studijų skyrių, ją reikia pateikti iš naujo per VMA pdf formatu.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

SPK

Studijų programos komitetas

Kristina Lapin

Doc. dr. Kristina Lapin komiteto pirmininkė;

 • Prof. dr. (HP) Romas Baronas;
 • Prof. dr. Olga Kurasova;
 • Doc. dr. Edmundas Mazėtis;
 • Doc. dr. Karolis Petrauskas;
 • Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
 • Dr. Vytautas Ašeris (socialinių partnerių atstovas, „Vinted“);
 • Arminas Pakenis, studentų atstovas.

SPK posėdžiai

2020-09-25 svarstyta:

 • Atnaujinti „IT ir komunikacijos įgūdžiai“ dalyko aprašą. Dalyko dalį „Komunikacijos įgūdžiai“ perėmus partn. prof. dr. Vytautui Ašeriui, nutarta: komunikacijos įgūdžių dalį vesti anglų kalba, pakeisti atsiskaitymus, pakoreguoti literatūrą.

Programų sistemų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1) 110000-V-111.

2020-09-07 svarstyta:

 • „Kursinio darbo“ apraše pakeisti: koordinuojantį dėstytoją, vykdymo laikotarpį, vertinimo kriterijus, privalomosios literatūros sąrašą. „Kursinį darbą“ perkėlus į 7 semestrą, „Projektinis darbas“ šiame rudens semestre (2020/2021 m.m.) bus vykdomas paskutinį kartą.
 • „Procedūrinio programavimo“ dalyko (1 sem.) dėstymą perėmus lekt. Irmantui Radavičiui, šio dalyko apraše pertvarkytas temų išdėstymas, sugriežtinta atsiskaitymo tvarka, atsisakyta tarpinio kontrolinio darbo, pridėtas projektas pažengusiems programavime studentams.
 • „Programų sistemų testavimo“ (5 sem.) dalyke koordinuojantį dėstytoją dr. Vytautą Valaitį pakeitus lekt. Tomui Tumasoniui, nutarta šio dalyko apraše įtraukti temą „Testavimo automatizavimas“, įtraukti papildomą literatūrą.
 • „Žmogaus ir kompiuterio sąveikos“ (5 sem.) dalyke atnaujinti dalį paskaitų temų.

Programų sistemų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1) 110000-V-102.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę.

Statistika

Rašto darbai

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

Daugiau informacijos apie VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarką

Kita informacija:

 • Katedros siūlomos temos talpinamos VUSIS.
 • Studentai taip pat gali siūlyti savas temas.
 • Renkantis temą, pirmiausia būtina suderinti šį sprendimą su galimu vadovu.
 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.

SVARBU: Detalesnė informacija bus skelbiama ir nuolat atnaujinama VMA.

VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Atsiskaitymų datos

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

SPK posėdžiai

Informacija ruošiama.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę.

Verslo duomenų analitika

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VU IS iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Informacija ruošiama.

SPK

Studijų programos komitetas

2022 01 10 Ruta Levuliene

Doc. dr. Rūta Levulienė – komiteto pirmininkė;

 • Vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė;
 • Asist. dr. Andrius Buteikis;
 • Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius;
 • Partnerystės doc. Petras Dubinskas (Vilniaus universiteto Verslo mokykla);
 • Prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 • Doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 • Asist. dr. Tomas Plankis;
 • Prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 • Doc. dr. Viktor Skorniakov;
 • Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, AB „Telia Lietuva“);
 • Dominykas Venclovas, studentų atstovas;
 • Mija Aneta Stasiulionytė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2022-01-13 svarstyta:

 • Pritarti siūlomai atnaujintai bakalauro studijų programai „Ekonometrija“ ir suteikti jai pavadinimą „Verslo duomenų analitika“. Pagrindiniai pasikeitimai yra šie: pakeisti studijų programos siekiniai, programa labiau orientuota į verslo veiklos analizės pusę bei trumpinama programos trukmė - ji bus vykdoma 3 metus.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-2.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu