Informacija studijuojantiems bakalauro studijas

Studijų kalendorius, svarbiausios studijų datos:

Bioinformatika

Bendra informacija

Rašto darbai

Skelbiamos 3 kurso studentams kursinių darbų temos 2023-2024 m.

Skelbiamas bakalauro baigiamųjų darbų temų sąrašas 2023 – 2024 m. Bioinformatikos 4 k. studentams.

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

Kursinio projektinio darbo temą prašome registruoti el. paštu siunčiant laišką studijų administratorei. Registracijos laiške, kurio pavadinimas turi būti „Kursinio projektinio darbo temos registracija", nurodyti:

 • dėstytojo vardą ir pavardę,
 • temą lietuvių ir anglų kalbomis.

Daugiau informacijos apie VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarką

Kita informacija:

 • Katedros siūlomos temos talpinamos VUSIS.
 • Studentai taip pat gali siūlyti savas temas.
 • Renkantis temą, pirmiausia būtina suderinti šį sprendimą su galimu vadovu.
 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.
 • VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti VMA iki:

Gynimas

Kursinis / kursinio projektas  ----- 2023 m. rugsėjo 8 d., 13 val., 419 aud.

 

Rašto darbą iki rugsėjo 6 d. 15 val. išsiųsti vienu el. laišku vadovui ir studijų administratorei ()

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

 • Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba (išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas)
 • Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus 
 • Darbo turinys: titulinis lapas, turinys, įvadas, įmonės/įstaigos apibūdinimas, praktikos veiklos aprašymas, rezultatai, išvados ir pasiūlymai, priedai. Darbo apimtis: ne mažiau 6 psl.
 • Praktikos ataskaitos titulinis lapas 

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje.

PROFESINĖS PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS

Profesinės praktikos vertinimas susideda iš šių dalių:

 • Įmonės vadovo praktikos vertinimas,
 • Universiteto vadovo praktikos vertinimas,
 • Komisijos narių praktikos vertinimo vidurkio.

Įmonės vadovo vertinimo anketa jums rūpintis nereikia.

Praktikos ataskaitos titulinis lapas.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Rekomenduojami IND dalykai

Rinkdamiesi dalykus individualioms studijoms, būtinai atkreipkite dėmesį į:

 1. Tvarkaraštį – pasitikrinkite, ar pasirinktas dalykas yra suderinamas su jūsų privalomųjų dalykų tvarkaraščiu. Jei individualiųjų studijų dalyko tvarkaraštis dar nėra nurodytas – pasižvalgykite ir kitų dalykų. Paaiškėjus prioritetinio IND dalyko tvarkaraščio nesuderinamumui, dalyką galėsite pakeisti kitu, kai atsidarys pasirinkimai antrą kartą jau prasidėjus semestrui (sekite terminus VU studijų kalendoriuje).
 2. Jūsų studijų programos privalomuosius dalykus – negalite rinktis IND dalyko, kuriuo ugdomos kompetencijos jau yra arba bus įgytos studijuojant savo studijų programos privalomąjį dalyką. Pasitikrinkite studijų planą VU IS.
 3. Atsakingai vertinkite savo turimas žinias, gebėjimus. Vienus dalykus studijuoti galės visi pasirinkusieji, kitiems dalykams reikės turėti ankščiau savarankiškai įgytas žinias bei atitikti išankstinius reikalavimus (tikrinkite dalyko apraše ir VU IS) sėkmingam dalyko studijavimui.
 4. Lokaciją – atsakingai įvertinkite, kur reikės lankyti paskaitas (dalykai gali būti siūlomi ir iš Šiaulių akademijos bei Kauno fakulteto), atkreipkite dėmesį, ar paskaitos vykdomos kontaktiniu būdu ar nuotoliu.

Daugiau informacijos apie individualiąsias studijas

Šių studijų programos komitetas rekomenduoja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau, rinktis šiuos individualiųjų studijų dalykus.

Nr. Dalyko pavadinimas Dėstytojas Semestras Kreditų sk. Išankstiniai reikalavimai
 1 Matematika finansams ir investicijoms (anglų k.) G.Bareikis pavasaris 5 Matematika

SPK

Studijų programos komitetas

2020 02 21 Gintautas Bareikis200x260 

Doc. dr. Gintautas Bareikis – komiteto pirmininkas;

 • Prof. dr. Saulius Gražulis;
 • Lekt. Irus Grinis;
 • Prof. dr. Audronė Jakaitienė;
 • Doc. dr. Martynas Manstavičius;
 • M. darbuot. dr. Andrius Merkys;
 • M. darbuot. dr. Kliment Olechnovič;
 • Prof. dr. (HP) Edita Sužiedėlienė;
 • Justina Januševičienė, socialinių partnerių atstovė, LR sveikatos apsaugos ministerija;
 • Aušrinė Zeleckytė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2022-12-06 svarstyta:

 • Bioinformatikos programos pakeitimas, t. y, dėl 60 kreditų priskyrimo laisvai pasirenkamiems dalykams.
 • Diskrečiųjų struktūrų dalyko turinio koregavimas.

Bioinformatikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-27.

2022-08-31 svarstyta:

 • Bioinformatikos programos privalomų dalykų Kompiuterio architektūra, Programavimo metodikos pagrindai ir Loginis programavimas aprašų keitimas.

Bioinformatikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-58.

2022-05-25 svarstyta:

 • Bioinformatikos programos pakeitimas, keičiant Fizikinės chemijos dalyką Bendrosios chemijos dalyku.

Bioinformatikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-25.

2021-10-13 svarstyta:

 • Dėl Bioinformatikos programos pakeitimo iš nacionalinės į tarptautinę.
 • Dėl Diferencialinių lygčių kurso įtraukimo į studijų programą.
 • Pasirenkamųjų dalykų optimizavimo klausimas.
 • Dėl problemų pasirenkant praktikos vietas.
 • Studentų pastabos apie programą.

Bioinformatikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-26.

2020-09-30 svarstyta:

 • Atnaujinti „Molekulinės biologijos“ dalyko aprašą: prie teorinės dalies 48 valandų, papildomai pridėti 16 valandų darbui laboratorijose.

Bioinformatikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1) 110000-V-107.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų skyriaus administratorę Juliją Kurilovą ().

Duomenų mokslas

Rašto darbai

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

 • Kursinio darbo-projekto temos ir vadovai yra derinami su projektą kuruojančiu dėstytoju paskaitų metu.
 • Bakalauro baigiamojo darbo tema yra derinama su praktikos vietos siūlomu uždaviniu, praktikos vietos vadovu ir fakultete paskirtu baigiamojo darbo vadovu.
 • Baigiamojo darbo vadovus paskiria Studijų programos komitetas, atsižvelgdamas į praktikos vietą bei joje siūlomus uždavinius.
 • BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.

Kita informacija:

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti VMA ir VU IS iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

Praktikos ataskaitos struktūra

Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba[1]
Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus[2]
Darbo turinys: praktikos vietos aprašymas, įvadas, teorinis–metodinis skyrius, tiriamasis–analitinis skyrius, išvadų ir pasiūlymų skyrius, priedai.
Darbo apimtis: 5-15 psl.

[1] išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas.

[2] VU Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas.

Praktikos ataskaitos pateikiamos nepasirašytos. Parašų rinkti nereikia (įskaitant ir Jūsų).

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje:

 • Ataskaitos failas yra teikiamas PDF formatu.
 • Failo pavadinimas turi būti PavardėVardasPA2024.pdf .

SVARBU: Jeigu ataskaitą jau pateikėte PDF formatu el. paštu studijų administratorei arba spausdintą pristatėte į MIF Studijų skyrių dėl praktikos laiko ankstinimo, ją reikia pateikti iš naujo per VMA PDF formatu.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Rekomenduojami IND dalykai

Rinkdamiesi dalykus individualioms studijoms, būtinai atkreipkite dėmesį į:

 1. Tvarkaraštį – pasitikrinkite, ar pasirinktas dalykas yra suderinamas su jūsų privalomųjų dalykų tvarkaraščiu. Jei individualiųjų studijų dalyko tvarkaraštis dar nėra nurodytas – pasižvalgykite ir kitų dalykų. Paaiškėjus prioritetinio IND dalyko tvarkaraščio nesuderinamumui, dalyką galėsite pakeisti kitu, kai atsidarys pasirinkimai antrą kartą jau prasidėjus semestrui (sekite terminus VU studijų kalendoriuje).
 2. Jūsų studijų programos privalomuosius dalykus – negalite rinktis IND dalyko, kuriuo ugdomos kompetencijos jau yra arba bus įgytos studijuojant savo studijų programos privalomąjį dalyką. Pasitikrinkite studijų planą VU IS.
 3. Atsakingai vertinkite savo turimas žinias, gebėjimus. Vienus dalykus studijuoti galės visi pasirinkusieji, kitiems dalykams reikės turėti ankščiau savarankiškai įgytas žinias bei atitikti išankstinius reikalavimus (tikrinkite dalyko apraše ir VU IS) sėkmingam dalyko studijavimui.
 4. Lokaciją – atsakingai įvertinkite, kur reikės lankyti paskaitas (dalykai gali būti siūlomi ir iš Šiaulių akademijos bei Kauno fakulteto), atkreipkite dėmesį, ar paskaitos vykdomos kontaktiniu būdu ar nuotoliu.

Daugiau informacijos apie individualiąsias studijas

Šių studijų programos komitetas rekomenduoja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau, rinktis šiuos individualiųjų studijų dalykus.

Nr. Dalyko pavadinimas Dėstytojas Semestras Kreditų sk. Išklausytų dalykų sąrašas
1 Duomenų struktūros ir algoritmai Margarita Beniušė  2 sem. 5 • Programavimo pagrindai
• IT pagrindai
• Matematikos pagrindai
2 Algoritmų teorija Valdas Dičiūnas 3 sem. 5 • Diskrečios matematikos ir matematinės analizės pagrindai
• Gebėjimas programuoti
3 Objektinis programavimas Aleksandr Igumenov 3 sem. 5 • Informatika
• Duomenų struktūros ir algoritmai
4 Statistinis modeliavimas* Martynas Manstavičius 4, 6 sem. 5 • Tikimybių teorija
• Statistika
5 Imčių metodai* Rūta Levulienė 4, 6 sem. 5 • Tikimybių teorija
• Statistika
6 Programavimas Python kalba* Tomas Plankis 4 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
7 Duomenų tvarkyba ir transformavimas R aplinkoje* Algimantas Birbilas 5, 7 sem. 5 • Darbo R aplinkoje pagrindai
• Anglų kalba B1 (arba aukštesniu) lygiu pagal įprastą Europoje galiojančią lygių sistemą
8 Optimizavimo metodai* Vydas Čekanavičius 5,7 sem. 5 • Algebra
• Matematinė analizė I
9 Nereliacinės DB* Giedrius Graževičius 5,7 sem. 5 • Algoritmai ir duomenų struktūros
• Duomenų bazių valdymo sistemos
10 Skaitiniai metodai* Pranas Katauskis 5,7 sem. 5 • Matematinė analizė I/II d.
• Algebra I/II d.
• Programavimas R, RStudio arba MATLAB, Python
11 Dirbtinio intelekto pagrindai* Olga Kurasova, Viktor Medvedev 5, 7 sem. 5 • Objektinis programavimas
• Statistiniai duomenų analizės metodai
12 Natūralios kalbos apdorojimas* Gražina Korvel 5, 7 sem. 5 • Matematika informacinėms sistemoms
• Statistiniai duomenų analizės metodai
13 Laiko eilutės* Andrius Buteikis 6 sem. 5 • Regresiniai modeliai
• Tikimybių teorija
• Atsitiktiniai procesai
15 Papildomi duomenų vizualizavimo skyriai* Jolita Bernatavičienė 6 sem. 5 Nėra
16 Finansinis intelektas* Aistis Raudys 6 sem. 5 • Informatikos pagrindai
• Duomenų struktūros
17 Rizikos valdymas* Martynas Manstavičius 6 sem. 5 • Matematinė analizė
• Tikimybių teorija ir matematinė statistika
18 Bajeso statistika* Marijus Radavičius 7 sem. 5 • Matematinės analizės ir algebros pagrindai
• Baziniai tikimybių teorijos ir statistikos kursai
• Programavimo su R pagrindai
19 Cenzūruotų imčių analizė* Rūta Levulienė 7 sem. 5 • Tikimybių teorija
• Statistika

*Pasirenkamasis dalykas programoje. Likus vietų, siūlomas kaip individualiųjų studijų dalykas.

SPK

Studijų programos komitetas

2022 01 10 Ruta Levuliene

Doc. dr. Rūta Levulienė – komiteto pirmininkė;

 • Vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė;
 • Asist. dr. Andrius Buteikis;
 • Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius;
 • Partnerystės doc. Petras Dubinskas (Vilniaus universiteto Verslo mokykla);
 • Prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 • Doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 • Asist. dr. Tomas Plankis;
 • Prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 • Doc. dr. Viktor Skorniakov;
 • Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, If P&C Insurance AS);
 • Dominykas Venclovas, studentų atstovas;
 • Živilė Talutytė, studentų atstovė;
 • Paulina Leščinskaitė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2023-05-18 svarstyta:

 • Trečiame bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas” semestre sumažinti Matematinės analizės II dalykui skiriamų kreditų skaičių (vietoje 10 kreditų nustatyti 5 kreditų apimtį skiriant 64 kontaktines valandas (32 val. paskaitoms ir 32 val. pratyboms) ir šiame semestre papildomai siūlyti 5 kreditų apimties individualiųjų studijų dalyką.).
 • Ieškoti galimybių bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ 3 semestre siūlyti matematinį dalyką, pvz. Papildomi matematiniai skyriai. (SPK nariai mano, kad sumažinus Matematinei analizei II skirtus kreditus, būtų tikslinga studentams kaip individualiųjų studijų dalyką siūlyti šį nuostolį kompensuojantį matematinį dalyką, pvz. Papildomi matematiniai skyriai.).

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-37.

2023-03-08 svarstyta:

 • Dėl prievolės vykdyti VU Senato sprendimą dėl individualiųjų studijų, priimtą 2022 m. birželio 21 d., pakeisti bakalauro studijų programų „Duomenų mokslas“ ir „Verslo duomenų analitika“ programų struktūrą.
 • Patvirtinti bendram individualiųjų studijų dalykų rinkimuisi VU lygmeniu skirtą bakalauro studijų programų „Duomenų mokslas“ ir „Verslo duomenų analitika“ studijų dalykų sąrašą*.
  *Siūlomi bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ dalykai bendram rinkimuisi VU individualiosioms studijoms (po 5 kreditus): Objektinis programavimas (3 sem.), Imčių metodai (4, 6 sem.), Algoritmų teorija (3 sem.), Optimizavimo metodai (5, 7 sem.), Skaitiniai metodai (5, 7 sem.), Papildomi duomenų vizualizavimo skyriai (6 sem.), Bajeso statistika (7 sem.), Cenzūruotų imčių analizė (7 sem.). Siūlomi bakalauro studijų programos „Verslo duomenų analitika“ dalykai bendram rinkimuisi VU individualiosioms studijoms (po 5 kreditus): Praktinė duomenų analizė su R ir Python I (4 sem.), Praktinė duomenų analizė su R ir Python II (5 sem.), Duomenų vizualizavimas (4 sem.), Duomenų tvarkyba ir transformavimas R aplinkoje (5, 7 sem.).

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-21.

2023-02-26 svarstyta:

 • Atlikti šiuos pakeitimus bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ studijų plane:
 • Panaikinti pasirenkamąjį dalyką „Statistinių sprendimų teorija“ iš pasirinktinių dalykų sąrašo 4 semestre.
 • Įtraukti naują pasirenkamąjį dalyką „Programavimas PYTHON kalba“ (dėst. Tomas Plankis) 4 semestre.
 • Panaikinti pasirenkamąjį dalyką „Kategorinių duomenų analizė“ iš pasirinktinių dalykų sąrašo 7 semestre.
 • Privalomąjį dalyką „Laiko eilutės“ 6 semestre perkelti į pasirenkamuosius dalykus ir pakeisti studijų planą taip, kad 6 semestre studentai rinktųsi ne vieną, o du dalykus.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-20.

2022-11-24 svarstyta:

 • Duomenų mokslo 7 semestre siūlyti pasirenkamąjį dalyką „Nereliacinės duomenų bazės“. Pakeitimas įsigalioja nuo 2023/2024 m. m. rudens semestro.
 • Padidinti bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ 6 semestre dalyko „Projektinis darbas“ kontaktinių valandų skaičių keturiomis valandomis (viso 36 val.), kurių metu studentai būtų skatinami naudotis MIF superkompiuteriu, būtų suteikiami naudojimosi pagrindai. Pakeitimas įsigalioja nuo 2022/2023 m. m. pavasario semestro.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-72.

2022-11-03 svarstyta:

 • Atsižvelgiant į praplėstą dalyko turinį, pakeisti dalyko „Duomenų bazių valdymo sistemų pagrindai“ pavadinimą į „Duomenų bazių valdymo sistemos“ ir padidinti kontaktinių valandų skaičių nuo 45 val. iki 60 val. (28 val. paskaitų ir 32 val. pratybų) paliekant tą patį bendrą dalyko valandų skaičių pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“ ir „Verslo duomenų analitika“ antrajame semestre.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-67.

2022-04-22 svarstyta:

 • Nebesiūlyti pasirinktinio dalyko „Finansų ekonometrijos modeliai“ 7 semestre.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-19.

2022-03-25 svarstyta:

 • Patvirtinti naują bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų įvertinimo apskaičiavimo būdą, t.y. skaičiuoti baigiamųjų darbų gynimo komisijos narių siūlomų vertinimų vidurkį.
 • Atnaujinti bakalauro ir magistrantūros studijų programų baigiamųjų darbų rengimo metodinius nurodymus, įtraukiant į juos sakinius: „Baigiamajame darbe įvardijama naudota programinė įranga. Prieduose turi būti pateiktas programinis kodas, kad būtų galima įvertinti atlikto darbo sudėtingumą.“
 • Naikinti šiuos pasirenkamuosius dalykus studijų programos plane:
  1. „Funkcinių duomenų statistika“ 7 semestre.
  2. „Statistiniai modeliai medicinoje“ 6 semestre.
  3. „Kategorinių duomenų analizė“ 5 semestre.
 • Įtraukti į bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ studijų planą 7 semestre pasirenkamąjį dalyką „Skaitiniai metodai“.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-18.

2021-09-07 svarstyta:

 • Patvirtinti naują „Duomenų mokslo“ bakalauro studijų programos antro kurso trečio semestro dalyko „Algoritmų teorija“ aprašą, pakeičiant dalyko kontaktines valandas iš 32 val. skirtų teorijai + 16 val. skirtų pratyboms į 16 val. teorijai + 32 pratyboms, kadangi studentams šiame dalyke reikia daugiau praktinių užsiėmimų.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-89.

2021-04-30 svarstyta:

 • Skaitinių metodų pasirenkamojo kurso siūlymas Duomenų mokslo bakalauro studijų programos 5 semestre ir Ekonometrijos bakalauro studijų programos 5 ir 7 semestruose.
 • Pasirenkamojo dalyko „Duomenų bazių valdymo sistemų papildomi skyriai“ pavadinimo keitimas į „Nereliacinės duomenų bazės“, siekiant tiksliau atspindėti dėstomą dalyką Duomenų mokslo bakalauro studijų programos 5 semestre ir Ekonometrijos bakalauro studijų programos 7 semestre.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-29.

2021-01-26 svarstyta:

 • Skaitinių metodų pasirenkamojo kurso naikinimas Duomenų mokslo bakalauro studijų programos 5 semestre.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-15.

2020-10-26 svarstyta:

 • Bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ dalyko „Finansinis intelektas“ naikinimas studijų plane ketvirtame semestre.
 • Bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ pasirenkamųjų dalykų „Programų sistemų inžinerija“ (penktame semestre ir septintame semestruose) ir „Programavimas OS UNIX“ (penktame semestre) naikinimas.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-82.

2019-10-09 svarstyta:

 • Remiantis VU Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos 2019-09-27 protokolu Nr. (1.5)110000-TPN-37, sumažinti kontaktinių (auditorinių) valandų skaičių bakalaurų studijų programose „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros studijų programoje „Modeliavimas ir duomenų analizė“.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 5.

2019-09-02 svarstyta:

 • Įtraukti DMSTI vyresniąją mokslo darbuotoją Jolitą Bernatavičienę į Jungtinį bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komitetą.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 4.

2019-05-08 svarstyta:

 • Įtraukti doc. Rūtą Levulienę į Jungtinį bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komitetą.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 3.

2019-03-19 svaratyta:

 • Pakeisti 2019-2020 studijų metų „Duomenų mokslo“ ir „Ekonometrijos“ programas taip, kad būtų galima sutampančius dalykus dėstyti jungtiniams studentų srautams.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 2.

2019-01-18 svarstyta:

 • Pakeisti 2019-2020 studijų metų „Duomenų mokslo“ ir „Ekonometrijos“ programas taip, kad būtų galima sutampančius dalykus dėstyti jungtiniams studentų srautams.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 1.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu

Ekonometrija

Rašto darbai

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

 • Kursinio darbo-projekto temos ir vadovai yra derinami su projektą kuruojančiu dėstytoju paskaitų metu.
 • Bakalauro baigiamojo darbo tema yra derinama su praktikos vietos siūlomu uždaviniu, praktikos vietos vadovu ir fakultete paskirtu baigiamojo darbo vadovu.
 • Baigiamojo darbo vadovus paskiria Studijų programos komitetas, atsižvelgdamas į praktikos vietą bei joje siūlomus uždavinius.
 • BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.

Kita informacija:

Detalesnė informacija yra skelbiama ir nuolat atnaujinama VMA.

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VU IS iki:

Gynimas

     

 

Daugiau informacijos apie gynimus pateikta VMA kurse.

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

Praktikos ataskaitos struktūra

Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba[1]
Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus[2]
Darbo turinys: praktikos vietos aprašymas, įvadas, teorinis–metodinis skyrius, tiriamasis–analitinis skyrius, išvadų ir pasiūlymų skyrius, priedai.
Darbo apimtis: 5-15 psl.

[1] išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas.

[2] VU Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas.

Praktikos ataskaitos pateikiamos nepasirašytos. Parašų rinkti nereikia (įskaitant ir Jūsų).

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje:

 • Ataskaitos failas yra teikiamas PDF formatu.
 • Failo pavadinimas turi būti PavardėVardasPA2024.pdf .

SVARBU: Jeigu ataskaitą jau pateikėte PDF formatu el. paštu studijų administratorei arba spausdintą pristatėte į MIF Studijų skyrių dėl praktikos laiko ankstinimo, ją reikia pateikti iš naujo per VMA PDF formatu.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

SPK

Studijų programos komitetas

2022 01 10 Ruta Levuliene

Doc. dr. Rūta Levulienė – komiteto pirmininkė;

 • Vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė;
 • Asist. dr. Andrius Buteikis;
 • Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius;
 • Partnerystės doc. Petras Dubinskas (Vilniaus universiteto Verslo mokykla);
 • Prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 • Doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 • Asist. dr. Tomas Plankis;
 • Prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 • Doc. dr. Viktor Skorniakov;
 • Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, If P&C Insurance AS);
 • Dominykas Venclovas, studentų atstovas;
 • Živilė Talutytė, studentų atstovė;
 • Paulina Leščinskaitė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2023-03-08 svarstyta:

 • Bakalauro studijų programos „Ekonometrija“ 5 semestre įtraukti į pasirenkamųjų dalykų sąrašą dalykus „Dirbtinio intelekto pagrindai“ ir „Natūralios kalbos apdorojimas“.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-21.

2023-02-26 svarstyta:

 • Atlikti šiuos pakeitimus bakalauro studijų programos „Ekonometrija“ studijų plane:

1. Panaikinti pasirenkamąjį dalyką „Statistinių sprendimų teorija“ iš pasirinktinių dalykų sąrašo 4 semestre.
2. Įtraukti naują pasirenkamąjį dalyką „Programavimas PYTHON kalba“ (dėst. Tomas Plankis) 4 semestre.
3. Panaikinti pasirenkamąjį dalyką „Kategorinių duomenų analizė“ iš pasirinktinių dalykų sąrašo 7 semestre.
4. 5 semestro dalyką „Regresiniai modeliai“ keisti į dalyką „Tiesiniai modeliai“.
5. 6 semestro dalyką „Diskretaus pasirinkimo modeliai“ keisti į dalyką „Regresinė analizė“.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-20.

2022-11-24 svarstyta:

 • Bakalauro studijų programos „Ekonometrija“ 6 semestre siūlyti pasirenkamąjį dalyką „Finansinis intelektas“. Pakeitimas įsigalioja nuo 2022/2023 m. m. pavasario semestro.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-72.

2022-10-17 svarstyta:

 • Pirmosios pakopos studijų programos „Ekonometrija“ ketvirtajame semestre įtraukti privalomąjį dalyką „Elgsenos ekonomika“ vietoje pasirinktinio dalyko.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-65.

2022-05-19 svarstyta:

 • Atlikti tokius pakeitimus Ekonometrijos bakalauro studijų programoje, kurie galiotų įstojusiems 2021 metais studentams:

1. 4 sem. nuo 2022/2023 m.m. naikinamas privalomas dalykas „Statistika“, nekeičiant dalyko turinio, ir išskaidant jį į du dalykus po 5 kred: „Parametrinė statistika“ (4 sem.), „Neparametrinė statistika“ (5 sem.). Pakeitimas įsigalioja nuo 2022/2023 m.m. pavasario sem., bus dėstoma kartu su Duomenų mokslo bakalauro studijų programos studentais.
2. 4 sem. nuo 2022/2023 m.m. įtraukiamas vienas 5 kred. pasirinktinis dalykas, kurį galima pasirinkti iš tokio sąrašo: „Imčių metodai“, „Statistinis modeliavimas“, „Statistinių sprendimų teorija“.
3. 5 sem. nuo 2023/2024 m.m. naikinamas dalykas „Finansų ekonomika“.
4. 5 sem. įtraukiamas privalomas dalykas „Didžiųjų duomenų programiniai įrankiai“ nuo 2023/2024 m.m.
5. „Kursinis darbas – Ekonometrinis projektas“ perkeliamas iš 5 į 6 sem. padidinant kreditų skaičių nuo 5 iki 10. Pakeitimas įsigalioja nuo 2023/2024 m.m.
6. 6 sem. naikinami dalykai „Elgsenos ekonomika“ ir „Markovo procesai“ nuo 2023/2024 m.m.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-24.

2022-05-02 svarstyta:

 • Pakeisti dalykų „Mikroekonomika“ ir „Makroekonomika“, dėstomų Ekonometrijos bakalauro studijų studentams, kontaktinio ir savarankiško darbo valandų proporcijas (iš 64 kontaktinių val. į 50 val. ir iš 76 savarankiško darbo val. į 90 val.)
 • Nuo einamųjų studijų metų Ekonometrijos bakalauro studijų 7 sem. įtraukti tris pasirinktinius studijų dalykus: „Natūralios kalbos apdorojimas“, „Duomenų tvarkyba ir transformavimas R aplinkoje“, „Dirbtinio intelekto pagrindai“.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-21.

2022-04-22 svarstyta:

 • Bakalauro studijų programos „Ekonometrija“ privalomąjį studijų dalyką „Finansų ekonometrijos modeliai“ 7 semestre keisti į dalyką „Taikomoji daugiamatė analizė“.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-19.

2022-03-25 svarstyta:

 • Patvirtinti naują bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų įvertinimo apskaičiavimo būdą, t.y. skaičiuoti baigiamųjų darbų gynimo komisijos narių siūlomų vertinimų vidurkį.
 • Atnaujinti bakalauro ir magistrantūros studijų programų baigiamųjų darbų rengimo metodinius nurodymus, įtraukiant į juos sakinius: „Baigiamajame darbe įvardijama naudota programinė įranga. Prieduose turi būti pateiktas programinis kodas, kad būtų galima įvertinti atlikto darbo sudėtingumą.“
 • Naikinti šiuos pasirenkamuosius dalykus studijų programų planuose:
  1. „Funkcinių duomenų statistika“ 7 semestre.
  2. „Dinaminės sistemos“ 5 semestre.
  3. „Eilių teorija“ 7 semestre.
  4. „Statistiniai modeliai medicinoje“ „Ekonometrija“ 6 semestre.
  5. „Duomenų bazių valdymo papildomi skyriai“ 5 semestre.
 • Įtraukti į bakalauro studijų programos „Ekonometrija“ studijų planą 7 semestre pasirenkamąjį dalyką „Kategorinių duomenų analizė“.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-18.

2022-01-13 svarstyta:

 • Pritarti siūlomai atnaujintai bakalauro studijų programai „Ekonometrija“ ir suteikti jai pavadinimą „Verslo duomenų analitika“. Pagrindiniai pasikeitimai yra šie: pakeisti studijų programos siekiniai, programa labiau orientuota į verslo veiklos analizės pusę bei trumpinama programos trukmė - ji bus vykdoma 3 metus.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-2.

2021-04-30 svarstyta:

 • Skaitinių metodų pasirenkamojo kurso siūlymas Duomenų mokslo bakalauro studijų programos 5 semestre ir Ekonometrijos bakalauro studijų programos 5 ir 7 semestruose.
 • Pasirenkamojo dalyko „Duomenų bazių valdymo sistemų papildomi skyriai“ pavadinimo keitimas į „Nereliacinės duomenų bazės“, siekiant tiksliau atspindėti dėstomą dalyką Duomenų mokslo bakalauro studijų programos 5 semestre ir Ekonometrijos bakalauro studijų programos 7 semestre.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-29.

2021-01-26 svarstyta:

 • Skaitinių metodų pasirenkamojo dalyko 5 ir 7 semestro Ekonometrijos bakalauro studijų programoje pakeitimas į Duomenų bazių valdymo sistemų papildomus skyrius.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-15.

2020-10-26 svarstyta:

 • Bakalauro studijų programos „Ekonometrija“ studijų plane septintame semestre dalyko „Operacijų tyrimas“ pavadinimo keitimas į „Optimizavimo metodai“.
 • Bakalauro programos „Ekonometrija“ studijų plane šešto semestro dalykų papildymas kursu „Statistiniai modeliai medicinoje“ (nuo 2021-2022 m.m).

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-82.

2020-01-14 svarstyta:

 • Ekonometrijos programoje 2020 m. 7 semestre neskelbti pasirenkamojo dalyko „Funkcinių duomenų statistika“.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-10.

2019-10-09 svarstyta:

 • Remiantis VU Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos 2019-09-27 protokolu Nr. (1.5)110000-TPN-37, sumažinti kontaktinių (auditorinių) valandų skaičių bakalaurų studijų programose „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros studijų programoje „Modeliavimas ir duomenų analizė“.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 5.

2019-09-02 svarstyta:

 • Įtraukti DMSTI vyresniąją mokslo darbuotoją Jolitą Bernatavičienę į Jungtinį bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komitetą.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 4.

2019-05-08 svarstyta:

 • Įtraukti doc. Rūtą Levulienę į Jungtinį bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komitetą.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 3.

2019-03-19 svarstyta:

 • Pakeisti 2019-2020 studijų metų Duomenų mokslo ir Ekonometrijos programas taip, kad būtų galima sutampančius dalykus dėstyti jungtiniams studentų srautams.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 2.

2019-01-18 svarstyta:

 • Pakeisti 2019-2020 studijų metų Duomenų mokslo ir Ekonometrijos programas taip, kad būtų galima sutampančius dalykus dėstyti jungtiniams studentų srautams.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 1.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu

Finansų ir draudimo matematika

Rašto darbai

Skelbiamas 2023-2024 m. m. bakalauro baigiamųjų darbų temų sąrašas.

1. pasirinkite dominančią baigiamojo darbo temą (temas taip pat galite siūlyti ar modifikuoti siūlomas);

2. kreipkitės į temą pasiūliusį dėstytoją (el. paštu) ir suderinkite su juo, ar jis sutinka būti jūsų baigiamojo darbo vadovu;

3. praneškite studijų administratorei el. paštu pasirinktą ir vadovo patvirtintą darbo temą. Laiško pavadinimas „„Baigiamojo darbo temos registracija““, jame nurodykite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą.
 • Savo studijų programą.

4. pridėkite baigiamojo darbo vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (angl. CC).

5. Temas studijų administratorė registruos VU IS. Jas tikslinti pranešus administratorei bus galima, tačiau ne vėliau nei keletą savaičių iki baigiamųjų darbų gynimo (apie šią datą gausite informaciją el. paštu).

6. Prašome naudotis VU suteiktu el. pašto adresu. Vėliau visą informaciją, susijusią su gynimais, gausite tik į šį el. paštą.

7. Dėstytojų el. paštą galite rasti VU telefonų knygoje.

Informacija dėl baigiamųjų darbų gynimų bus skelbiama ir nuolat atnaujinama VMA.

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VU IS iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Praktika šiuo metu nevyksta.

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba[1]

Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus[2]

Darbo turinys: praktikos vietos aprašymas, įvadas, teorinis–metodinis skyrius, tiriamasis–analitinis skyrius, išvadų ir pasiūlymų skyrius, priedai.

Darbo apimtis: 5-15 psl.

[1] išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas.

[2] VU Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas.

Praktikos ataskaitos pateikiamos nepasirašytos. Parašų rinkti nereikia (įskaitant ir Jūsų).

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje:

 • Ataskaitos failas yra teikiamas PDF formatu.
 • Failo pavadinimas turi būti PavardėVardasPA2020.pdf .

SVARBU: Jeigu ataskaitą jau pateikėte PDF formatu el. paštu studijų administratorei arba spausdintą pristatėte į MIF Studijų skyrių dėl praktikos laiko ankstinimo, ją reikia pateikti iš naujo per VMA PDF formatu.

PRAKTIKOS ATASKAITOS PRISTATYMO PATEIKIMAS

Norint išvengti techninių nesklandumų gynimo metu, rekomenduojama parengti pristatymą vienu iš būdų:

 • parengti praktikos ataskaitos skaidres PDF formatu. Failo pavadinimas - PavardėVardasPP2020.pdf.
 • įrašyti iki 5 min. trukmės pristatymo vaizdo medžiagą. Failo pavadinimas - PavardėVardasPP2020.

Praktikos ataskaitos pristatymą įkelkite į VMA temoje „Praktikos ataskaitos pristatymo pateikimas“ ne vėliau kaip 24 val. iki gynimo.

PRAKTIKOS ATASKAITOS GYNIMAS

Gynimai vyksta nuotoliniu būdu, naudojant MS Teams programą su vaizdu (galima naudoti kamerą mobiliajame telefone). Gynimo metu komisija užduoda klausimus studentams. Gynimo trukmė - apie 5 min.

Rekomenduojame prieš gynimus išbandyti technines prisijungimo MS Teams galimybes. Informacija dėl testavimo laiko ir prisijungimo nuoroda bus atsiųsta vėliau.

PROFESINĖS PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS

Profesinės praktikos vertinimas susideda iš Komisijos narių praktikos vertinimo vidurkio. Komisijos nariai vertina atsižvelgdami į Įmonės vadovo skirtą balą.

Universiteto vadovas praktikos ataskaitą įvertina leidimu/neleidimu gintis, VMA suteikdamas žymą „Tvirtinu“/“Netvirtinu“. Šiuos įvertinimus ir galutinį pažymį galima bus matyti VMA praktikos darbams skirtame kurse skiltyje „Įverčiai“.

Detalesnę informaciją dėl praktikos ataskaitų pateikimo ir gynimo el. paštu jums atsiųs studijų administratorė Rūta Šlaustienė.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Rekomenduojami IND dalykai

Rinkdamiesi dalykus individualioms studijoms, būtinai atkreipkite dėmesį į:

 1. Tvarkaraštį – pasitikrinkite, ar pasirinktas dalykas yra suderinamas su jūsų privalomųjų dalykų tvarkaraščiu. Jei individualiųjų studijų dalyko tvarkaraštis dar nėra nurodytas – pasižvalgykite ir kitų dalykų. Paaiškėjus prioritetinio IND dalyko tvarkaraščio nesuderinamumui, dalyką galėsite pakeisti kitu, kai atsidarys pasirinkimai antrą kartą jau prasidėjus semestrui (sekite terminus VU studijų kalendoriuje).
 2. Jūsų studijų programos privalomuosius dalykus – negalite rinktis IND dalyko, kuriuo ugdomos kompetencijos jau yra arba bus įgytos studijuojant savo studijų programos privalomąjį dalyką. Pasitikrinkite studijų planą VU IS.
 3. Atsakingai vertinkite savo turimas žinias, gebėjimus. Vienus dalykus studijuoti galės visi pasirinkusieji, kitiems dalykams reikės turėti ankščiau savarankiškai įgytas žinias bei atitikti išankstinius reikalavimus (tikrinkite dalyko apraše ir VU IS) sėkmingam dalyko studijavimui.
 4. Lokaciją – atsakingai įvertinkite, kur reikės lankyti paskaitas (dalykai gali būti siūlomi ir iš Šiaulių akademijos bei Kauno fakulteto), atkreipkite dėmesį, ar paskaitos vykdomos kontaktiniu būdu ar nuotoliu.

Daugiau informacijos apie individualiąsias studijas

Šių studijų programos komitetas rekomenduoja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau, rinktis šiuos individualiųjų studijų dalykus.

Nr. Dalyko pavadinimas Dėstytojas Semestras Kreditų sk. Išklausytų dalykų sąrašas
1 Akademinė ir mokslinė anglų kalba C1 I/II (jei bus siūloma kaip individualiųjų studijų dalykas)   2 sem. 5 žr. dalyko aprašą
2 Praktinė informatika I/II Tatjana Jevsikova 3,5,7 sem. 5 • Informatika I–II
• Algebra ir geometrija
• Algebra
• Matematinė analizė I–II
• Finansiniai skaičiavimai
3 Praktinė informatika II/II Pijus Kasparaitis 4, 6 sem. 5 • Informatika I
• Matematinė analizė I-III
• Algebra
• Gretutiniai reikalavimai: Diferencialinės ir integralinės lygtys
4 Duomenų bazių valdymo sistemos  Haroldas Giedra 4, 6 sem. 5 • Informatika I
• Informatika II
5 Finansinė analizė Audrius Linartas 4, 6 sem. 5
6 Mokslinis seminaras I Jonas Šiaulys 4, 6 sem. 6 • Matematinė analizė
• Algebra
• Tikimybių teorija
• Statistika
7 Praktiniai investavimo pagrindai Aistis Raudys 5, 7 sem. 5 • Finansiniai skaičiavimai
• Matematinė statistika
• Praktinė informatika
8 Viešieji finansai Irmantas Mikulėnas 5, 7 sem. 5 • Finansiniai skaičiavimai
• Makroekonomika
• Mikroekonomika
9 Mokslinis seminaras II Jonas Šiaulys 5, 7 sem. 5 • Matematinė analizė
• Algebra
• Tikimybių teorija
• Statistika
10 Diskretaus laiko finansų modeliai Martynas Manstavičius 5, 7 sem. 5 • Tiesinė algebra
• Tikimybių teorija

SPK

Studijų programos komitetas

Martynas Manstavicius

Doc. dr. Martynas Manstavičius – komiteto pirmininkas;

 • Doc. dr. Sigitas Dapkūnas;
 • Prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 • Prof. habil. dr. Vigirdas Mackevičius;
 • Vyresn. m. darb. dr. Viktor Medvedev;
 • Asist. dr. Aldona Skučaitė;
 • Prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys;
 • Partn. prof. dr. Gintaras Bakštys (socialinių partnerių atstovas, „ERGO Life Insurance SE“);
 • Austėja Bendikaitė, studentų atstovė;
 • Paulina Bilinskaitė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2022-04-22 svarstyta:

 • Panaikinti pasirenkamuosius dalykus „Eilių teorija“ ir „Dinaminės sistemos“ bakalauro studijų programos „Finansų ir draudimo matematika“ 7 semestre.
 • Panaikinti pasirenkamąjį dalyką „Vizualus programavimas“ bakalauro studijų programos „Finansų ir draudimo matematika“ 4 ir 6 semestre.

Bakalauro ir magistro studijų programų „Finansų ir draudimo matematika“ jungtinio komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-20.

2020-10-02 svarstyta:

 • Kontaktinių (auditorinių) valandų bakalaurų studijų programoje „Finansų ir draudimo matematika“ ir magistrantūros studijų programoje „Finansų ir draudimo matematika“ ribojimas, remiantis Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos 2019 09 27 Nr. (1.5) 11 0000-TPN-37 nutarimu.

Bakalauro ir magistro studijų programų „Finansų ir draudimo matematika“ jungtinio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2019/2020-1.

2020-10-02 svarstyta:

 • Bakalaurų studijų programos „Finansų ir draudimo matematika“ studijų dalyko „Tikimybių teorija ir matematinė statistika“ pavadinimo keitimas į „Tikimybių teorija“.

Bakalauro ir magistro studijų programų „Finansų ir draudimo matematika“ jungtinio komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-11.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu

Informacinės technologijos

Rašto darbai

Rašto darbų temos:

 • 2023-2024 m. m. Bakalauro baigiamųjų darbų temų sąrašas.
 • 2023-2024 m. m. Kursinių darbų temų sąrašas.

BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO TEMOS REGISTRACIJOS TVARKA

Baigiamojo darbo temos registracija vyksta užpildant šią registracijos formą. Temą pirmiausiai turite aptarti su dėstytoju, o tik vėliau registruoti. Temos bus užregistruotos VUSIS pirmąją liepos savaitę ir apie sėkmingą temos registraciją būsite informuoti el. paštu su prašymu pasitikrinti, ar neįsivėlė klaidų.

KURSINIO DARBO TEMOS REGISTRACIJOS TVARKA

Kursinio darbo temą turite registruoti el. paštu. Ją pirmiausiai turite aptarti su dėstytoju, o tik tada informuoti studijų administratorę. Siunčiant laišką temos registracijai, reikia laiško kopiją (CC) nusiųsti ir dėstytojui. Registracijos laiške, kurio pavadinimas turi būti „Kursinio darbo temos registracija", nurodyti:

 • dėstytojo vardą ir pavardę,
 • temą lietuvių ir anglų kalbomis,
 • patvirtinimą, jog aptarėte su dėstytoju temą ir, kad jis sutinka jums vadovauti,
 • savo studijų programą, kursą ir grupę.

SVARBU:

 • Jeigu temą užregistruosite, o vėliau prasidėjus naujam semestrui pasirenkamąjį dalyką pakeisite - parašykite laišką , jog užregistruotą kurisnio darbo temą reikia atšaukti.
 • Nepasirinkus rašto darbo temos iki nurodyto termino, darbo vadovas gali būti paskirtas atsitiktine tvarka, bet tik tiems, kas kreipsis į studijų koordinatorę iki einamojo semestro vidurio.
 • Dėstytojams laiškus rašykite iš VU el. pašto, rašant iš asmeninio ar darbinio mes (administracija bei dėstytojai) neturime teisės jums atrašinėti, nes negalime jūsų identifikuoti. Netaikoma atnaujinatiems studijas.
 • Temos bus registruojamos sistemoje (VUSIS) – kiekvienas gausite laišką iš studijų administratorės apie sėkmingą temos registraciją. Negavę laiško per dvi savaites nuo temų registracijos termino pabaigos, rašykite
 • Prie rašto darbo kurso emokymai.vu.lt aplinkoje būsite pridėti kai tik jis bus sukurtas semestro pradžioje, apie tai būsite informuoti el. paštu.
 • Galite siūlyti ir registruoti savo temą.Tokiu atveju, turite pats susirasti vadovą.
Rašto darbų reikalavimai: 
Rašto darbų šablonai ir metodinė medžiaga: 

VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Kita informacija:

 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.
 • Kiekviename iš (dviejų) atspausdintų ir įrištų darbų egzempliorių privalo būti laikmena (CD arba DVD diskas, arba USB laikmena, arba SD kortelė) su įrašyta galutine elektronine darbo versija. Elektroninės versijos turinys:
  • SKAITYK.txt – tekstinė byla, kurioje nurodytas darbo autorius ir trumpas darbo elektroninės versijos turinys;
  • doc/ – katalogas su darbo tekstu PDF formatu, vienu iš originalių formatų (pavyzdžiui, TEX, ODT arba DOCX) ir visų darbe naudojamų iliustracijų grafinėmis bylomis (konversijai į PDF formatą galima naudoti pvz. LibreOffice arba nemokamą atviro kodo PDFCreator);
  • bin/ – katalogas su veikiančiu prototipu, sukompiliuotu numatomai platformai (jei tai taikoma darbui) ir minimalia instrukcija prototipui paleisti. Jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti nuotolinių resursų aprašą, prisijungimo galimybes. Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.
  • src/ – katalogas su išeities kodais (jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti reikiamus script'us/išeities kodus jų diegimui) ir galimybe recenzentui sukompiliuoti ir/arba įvertinti darbą, struktūrą ir jo apimtis. Privalo būti pateiktos detalios instrukcijos kaip darbas turėtų būti kompiliuojamas (pavyzdžiui, Matematikos ir informatikos fakulteto potinklio įrankiais arba kitais darbo recenzentui prieinamais įrankiais). Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.

SVARBU: Detalesnė informacija skelbiama ir nuolat atnaujinama VMA kurse „IT: Bakalauro baigiamasis darbas“.

 VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA*

Gynimas

Profesinės praktikos ataskaita 2024 m. lapkričio 17 d. iki 12:00 val. 2023 m. lapkričio 29 d. 303, 414, 418 aud., Didlaukio g. 47
Bakalauro baigiamasis darbas bus paskelbta VMA 2024 m. sausio 23, 24, 25 d. nuo 09:00 val. 307 aud., Didlaukio g. 47

*VMA - virtuali mokymosi aplinka 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Studentai ieškantys praktikos vietos laukiami Studentų profesinės praktikos sistemoje.

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto  praktikos nuostatai.

Informacinių technologijų studijų programos studentams:

 • Informacinių technologijų studijų programos praktikos eigos ir gynimo reikalavimai
 • Trišalė praktinio mokymo sutartis
 • Praktikos sutarties priedas
 • Praktikos ataskaitos titulinis puslapis

Praktikos vadovas. Universiteto praktikos vadovas paprastai būna tas pats dėstytojas, kuris vadovauja studento baigiamajam darbui, tačiau studentas gali pasirinkti ir kitą dėstytoją, kuris vadovaus jo praktikai.

Praktikos atlikimo laikas. Praktika gali būti atliekama ir anksčiau numatyto termino, tačiau turite pateikti motyvuotą prašymą fakulteto dekanui. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių. Visais atvejais trišalė sutartis privalo būti pasirašyta ir patvirtinta universitete iki pirmosios praktikos pradžios dienos.

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*
   

*Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Rekomenduojami IND dalykai

Rinkdamiesi dalykus individualioms studijoms, būtinai atkreipkite dėmesį į:

 1. Tvarkaraštį – pasitikrinkite, ar pasirinktas dalykas yra suderinamas su jūsų privalomųjų dalykų tvarkaraščiu. Jei individualiųjų studijų dalyko tvarkaraštis dar nėra nurodytas – pasižvalgykite ir kitų dalykų. Paaiškėjus prioritetinio IND dalyko tvarkaraščio nesuderinamumui, dalyką galėsite pakeisti kitu, kai atsidarys pasirinkimai antrą kartą jau prasidėjus semestrui (sekite terminus VU studijų kalendoriuje).
 2. Jūsų studijų programos privalomuosius dalykus – negalite rinktis IND dalyko, kuriuo ugdomos kompetencijos jau yra arba bus įgytos studijuojant savo studijų programos privalomąjį dalyką. Pasitikrinkite studijų planą VU IS.
 3. Atsakingai vertinkite savo turimas žinias, gebėjimus. Vienus dalykus studijuoti galės visi pasirinkusieji, kitiems dalykams reikės turėti ankščiau savarankiškai įgytas žinias bei atitikti išankstinius reikalavimus (tikrinkite dalyko apraše ir VU IS) sėkmingam dalyko studijavimui.
 4. Lokaciją – atsakingai įvertinkite, kur reikės lankyti paskaitas (dalykai gali būti siūlomi ir iš Šiaulių akademijos bei Kauno fakulteto), atkreipkite dėmesį, ar paskaitos vykdomos kontaktiniu būdu ar nuotoliu.

Daugiau informacijos apie individualiąsias studijas

Šių studijų programos komitetas rekomenduoja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau, rinktis šiuos individualiųjų studijų dalykus.

Nr. Dalyko pavadinimas Dėstytojas Semestras Kreditų sk. Išklausytų dalykų sąrašas
1 Kursinis darbas Pasirinktas rudens/pavasario 5 • Objektinis programavimas
• UNIX operacinės sistemos
• Duomenų bazių valdymo sistemos
2 Problemų sprendimu grįstas projektas (I/II) (anglų k.) A. Brilingaitė
 L.Bukauskas 
 L.Būtėnas
rudens 15 • Diskrečioji matematika
• Kompiuterių architektūra
• Objektinis programavimas
• UNIX operacinės sistemos
3 Problemų sprendimu grįstas projektas (II/II) (anglų k.) A. Brilingaitė
 L.Bukauskas 
 L.Būtėnas
pavasario 15 • Problemų sprendimu grįstas projektas (I/II)
• Duomenų bazių valdymo sistemos
• Virtualizacijos pagrindai
4 Internetinių aplikacijų saugumo testavimas V. Krinickij pavasario 5 • UNIX operacinės sistemos
• Duomenų bazių valdymo sistemos
5 Kompiuterių tinklai profesionalams E. Kutka pavasario 5 • Kompiuterių tinklai
 

SPK

Studijų programos komitetas

Linas Bukauskas

Doc. dr. Linas Bukauskas – komiteto pirmininkas;

 • Lektorius Linas Būtėnas;
 • Prof. dr. (HP) Algimantas Juozapavičius;
 • Mokslo darbuotoja dr. Anita Juškevičienė;
 • Doc. dr. Martynas Manstavičius;
 • Projekto vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Simonas Šaltenis;
 • Eglė Venskūnienė (socialinių partnerių atstovas, „Danske Bank“);
 • Adomas Jonavičius, studentų atstovas.

SPK posėdžiai

2023-06-06 svarstyta:

 • Ištaisyti neatitikimą dėl SPK nutarimo Vilniaus universiteto senato 2022 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. SPN-43 pakeitimus numatant individualiųjų studijų integravimą į Informacinių studijų programos planą nuo 2023/24 m.m. Pagal studijų programos apimtį remiantis galiojančiais VU studijų nuostatais bei VU studijų programų reglamentu yra numatoma individualizuotų studijų apimtis ne mažiau kaip 45 kreditai.

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-42.

2023-05-30 svarstyta:

 • Gedimino Rimšos kandidatūros siūlymas partnerystės docento pareigoms užimti (pratęsti).

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-39.

2023-02-20 svarstyta:

 • Vilniaus universiteto senato 2022 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. SPN-43 pakeitimus numatant Individualiosios studijos integravimą į Informacinių studijų programos planą nuo 2023/24 m.m. Pagal studijų programos apimtį remiantis galiojančiais VU studijų nuostatais bei VU studijų programų reglamentu yra numatoma individualizuotų studijų apimtis ne mažiau kaip 45 kreditai.

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-18.

2022-08-31 svarstyta:

 • Dalykų „Diskrečioji matematika“ (angl., Discrete mathematics, 1 sem.) ir Grafų teorijos algoritmai“ (angl., Graph Algorithms, 6 sem.) aprašų atnaujinimo klausimai.

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-60.

2020-10-14 svarstyta:

 • IT SPK sudėties atnaujinimas.
 • IT Studijų programos atsiperkamumas.
 • Studijų dalykų (praėjusio semestro) kokybės aptarimas ir dalykų gerinimas: „Verslo pagrindai" ir „Įvadas į kompiuterių architektūrą".
 • Einamojo semestro iššūkiai.

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-77.

2020-05-22 svarstyta:

 • Naujų kandidatūrų partnerystės docentams 2020-2021, 2021-2022 mokslo metams siūlymas bei esamų pratęsimas.

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-30.

2019-10-22 svarstyta:

 • VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-48.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę

Informacinių sistemų inžinerija

Rašto darbai

IV KURSO STUDENTŲ DĖMESIUI

Skelbiamas 2023-2024 mokslo metų Informacinių sistemų inžinerijos baigiamųjų bakalauro darbų temų sąrašas

Baigiamojo darbo temą prašome užregistruoti iki lapkričio 30 d. Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, tema ir vadovas gali būti paskirti atsitiktine tvarka.

Temos registracijos tvarka:

 1. Pasirinkite dominančią baigiamojo darbo temą.
 2. Kreipkitės į temą pasiūliusį dėstytoją ir suderinkite su juo, ar jis sutinka būti jūsų baigiamojo darbo vadovu, taip pat suderinkite temos pavadinimą lietuvių ir anglų kalba. Galite pasiūlyti ir savo baigiamojo darbo temą.
 3. Gavę dėstytojo sutikimą, užpildykite temos registracijos formą (formos nuorodą rasite laiške, kuris Jums išsiųstas el. paštu).
 4. Studentų užregistruotas temas peržiūrės SPK. Jei SPK nepritars Jūsų darbo temai, informuosime Jus apie tai el. paštu iki gruodžio 15 d. ir pasiūlysime temą koreguoti. Jei SPK temai pritars (dažniausiai taip ir bus), papildomas patvirtinimas nebus siunčiamas.

Baigiamasis bakalauro darbas – pagrindinis Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos rašto darbas.

Siūlomos baigiamųjų darbų temos skelbiamos 4 kurso studentams ne vėliau kaip lapkričio 15 d. Pasirinktą temą studentai turi suderinti su darbo vadovu ir užregistruoti. Studentai gali pasiūlyti ir savo baigiamojo darbo temą, kurią taip pat privalo suderinti su darbo vadovu.

Prasidėjus pavasario semestrui, aktuali informacija apie baigiamojo darbo rengimą ir gynimą (datos, procedūros, šablonai) pateikiama baigiamojo bakalauro darbo VMA kurse.

Kita informacija:

Atsiskatymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VU IS iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Detalesnė informacija skelbiama VMA kurse.

Praktika

Mokomoji praktika – tai pirmosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų praktika, kurios metu praktikantas susipažįsta su specialybės praktine veikla praktikos institucijoje ar kitoje praktikos atlikimo vietoje, formuoja gebėjimus, gilina teorines žinias. Profesinė praktika – tai Studijų programos dalis, kurios metu praktikantas įtvirtina ir tobulina bendrąsias Studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo kompetencijas praktinėje profesinėje veikloje. Studento praktikos atlikimo tam tikroje įstaigoje ar įmonėje juridinis pagrindas – VU, praktikos institucijos ir studento trišalė praktinio mokymo sutartis. Studentams bus sudarytos sąlygos praktiką atlikti Lietuvos lyderiaujančiose IT įmonėse, kurių veikla susijusi su informacinių sistemų kūrimu, diegimu ir priežiūra. Taip pat studentai bus skatinami dalyvauti ir DMSTI vykdomoje mokslinėje veikloje.

Studentai galės dalį savo studijų praleisti užsienio universitetuose, jei užsienio universitete studijuojami dalykai dera su studijuojamos programos tikslais ir gali būti į ją integruoti. Studentams bus sudaromos galimybės naudotis tokiomis judumo programomis kaip Erasmus+ bei VU dvišalių sutarčių siūlomomis galimybėmis. Taip pat bus skatinama laisvai judančių studentų iniciatyva, kai studentai patys susiranda dalinėms studijoms priimantį universitetą bei reikiamą finansavimą. Visi dalykai, kuriuos studentas planuos studijuoti užsienyje, turės būti suderinti su Instituto Erasmus studijų koordinatoriumi. Informacija apie galimybes dalyvauti judumo programose bus pateikta DMSTI (http://www.mii.lt) bei VU tarptautinių programų ir ryšių skyriaus (http://www.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/) svetainėse.

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*
Derinama Derinama

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika.

Rekomenduojami IND dalykai

Rinkdamiesi dalykus individualioms studijoms, būtinai atkreipkite dėmesį į:

 1. Tvarkaraštį – pasitikrinkite, ar pasirinktas dalykas yra suderinamas su jūsų privalomųjų dalykų tvarkaraščiu. Jei individualiųjų studijų dalyko tvarkaraštis dar nėra nurodytas – pasižvalgykite ir kitų dalykų. Paaiškėjus prioritetinio IND dalyko tvarkaraščio nesuderinamumui, dalyką galėsite pakeisti kitu, kai atsidarys pasirinkimai antrą kartą jau prasidėjus semestrui (sekite terminus VU studijų kalendoriuje).
 2. Jūsų studijų programos privalomuosius dalykus – negalite rinktis IND dalyko, kuriuo ugdomos kompetencijos jau yra arba bus įgytos studijuojant savo studijų programos privalomąjį dalyką. Pasitikrinkite studijų planą VU IS.
 3. Atsakingai vertinkite savo turimas žinias, gebėjimus. Vienus dalykus studijuoti galės visi pasirinkusieji, kitiems dalykams reikės turėti ankščiau savarankiškai įgytas žinias bei atitikti išankstinius reikalavimus (tikrinkite dalyko apraše ir VU IS) sėkmingam dalyko studijavimui.
 4. Lokaciją – atsakingai įvertinkite, kur reikės lankyti paskaitas (dalykai gali būti siūlomi ir iš Šiaulių akademijos bei Kauno fakulteto), atkreipkite dėmesį, ar paskaitos vykdomos kontaktiniu būdu ar nuotoliu.

Daugiau informacijos apie individualiąsias studijas

Šių studijų programos komitetas rekomenduoja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau, rinktis šiuos individualiųjų studijų dalykus.

Nr. Dalyko pavadinimas Dėstytojas Semestras Kreditų sk. Išankstiniai reikalavimai
  2 semestre ISI nesiūlo savo individualųjų studijų dalykų. Rekomenduojame rinktis iš kitų MIF studijų programų siūlomų individualiųjų studijų dalykų 2 sem. 2 sem.:
iš viso 5 kr. IND
žr. atitinkamų dalykų aprašus
  ISI 3 sem. pasirenkamieji dalykai (pasibaigus pasirenkamųjų dalykų registracijai šie dalykai bus perkeliami į individualiųjų studijų dalykus, jei juose liks laisvų vietų):   3 sem.:
iš viso 5 kr. IND
 
1 Blokų grandinių technologijos Prof. Dr. Remigijus Paulavičius,
Vyr. M. D. Dr. Ernestas Filatovas
3 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Algoritmai ir duomenų struktūros
• Duomenų bazių valdymo sistemos
2 Duomenų bazių projektavimas Prof. Dr. Povilas Treigys 3 sem. 5 • Duomenų bazių valdymo sistemos
3 Duomenų bazių užklausų kalbos J. Asist. Sandra Virbukaitė 3 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Duomenų bazių valdymo sistemos
  3 semestre taip pat galima rinktis iš kitų MIF studijų programų siūlomų individualiųjų studijų dalykų 3 sem.  5 žr. atitinkamų dalykų aprašus
  Pavasario semestro ISI siūlomi individualiųjų studijų dalykai, kuriuos rekomenduojame rinktis 4 semestre:   4 sem.:
iš viso 15 kr. IND
 
4 Projektų valdymas Partn. doc. Vytautas Pugačevskis 4 sem. 5
5 Rinkodara informatikams Lekt. Dainius Baliūnas 4 sem. 5 • Informacinių sistemų pagrindai
6 Verslo analitika Prof. Dr. Dalia Krikščiūnienė 4 sem. 5 • Matematinės statistikos pagrindai
7 Verslo procesų robotizavimas Asist. Dr. Laura Ringienė 4 sem. 5 • Programavimo pagrindai
• HTML žinios
  4 semestre taip pat galima rinktis iš kitų MIF studijų programų siūlomų individualiųjų studijų dalykų 4 sem.  5 žr. atitinkamų dalykų aprašus
  ISI 5 sem. pasirenkamieji dalykai (pasibaigus pasirenkamųjų dalykų registracijai šie dalykai bus perkeliami į individualiųjų studijų dalykus, jei juose liks laisvų vietų):   5 sem.:
iš viso 15 kr. IND
 
8 Informacijos teorija Doc. Dr. Algirdas Mačiulis 5 sem. 5 • Matematine analizė
• Algebra
• Tikimybių teorija
• Programavimo pagrindai (pageidautina)
9 Įvadas į robotiką J. Asist. Linas Aidokas 5 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
10 .NET platforma informacinėms sistemoms J. Asist. Dr. Igor Katin 5 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Algoritmai ir duomenų struktūros
• Duomenų bazių valdymo sistemos
  Rudens semestro ISI siūlomi individualiųjų studijų dalykai, kuriuos rekomenduojame rinktis 5 semestre:      
11 Nereliacinės duomenų bazės Lekt. Giedrius Graževičius 5 sem. 5 • Duomenų struktūros
• Duomenų bazių valdymo sistemos
12 Finansų inžinerija ir modeliavimas Prof. Igoris Belovas 5 sem. 5 • Tikimybių teorija
• Matematinė statistika
  ISI 6 sem. pasirenkamieji dalykai (pasibaigus pasirenkamųjų dalykų registracijai šie dalykai bus perkeliami į individualiųjų studijų dalykus, jei juose liks laisvų vietų):   6 sem.:
iš viso 15 kr. IND
 
13 Didžiųjų duomenų analitika Asist. Dr. Laura Ringienė 6 sem. 5 • Algoritmai ir duomenų struktūros
• Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Statistiniai duomenų analizės metodai
• Kompiuteriniai tinklai
14 Dirbtinio intelekto pagrindai Prof. Dr. Olga Kurasova,
Doc. Dr. Viktor Medvedev
6 sem. 5 • Algoritmai ir duomenų struktūros
• Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Statistiniai duomenų analizės metodai
• Optimizavimo metodai
15 Architektūriniai programų sistemų stiliai Asist. Dr. Andrius Vytautas Misiukas Misiūnas 6 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Algoritmai ir duomenų struktūros
• Objektinis programavimas
• Operacinės sistemos
• Duomenų bazių valdymo sistemos
• Naudotojo sąsajos kūrimas
16 Humanoidų robotikos pagrindai J. Asist. Linas Aidokas 6 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Operacinės sistemos
17 Išmaniųjų įrenginių programavimas J. Asist. Dr. Igor Katin 6 sem. 5 • Naudotojo sąsajų kūrimas
• Algoritmai ir duomenų struktūros
• Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Operacinės sistemos
18 Našieji skaičiavimai Doc. Dr. Algirdas Lančinskas 6 sem. 5 • Kompiuterių architektūra
• Operacinės sistemos
• Procedūrinis programavimas
19 Skriptinis programavimas J. Asist. Dr. Igor Katin 6 sem. 5 • Informacinės ir grupinio darbo sistemos
• Naudotojo sąsajos kūrimas
20 Virtualizacija ir debesų kompiuterija Lekt. Tomas Poškevičius 6 sem. 5 • Kompiuterių architektūra
• Operacinės sistemos
• Kompiuterių tinklai
  6 semestre taip pat galima rinktis iš kitų MIF studijų programų siūlomų individualiųjų studijų dalykų 6 sem.  5 žr. atitinkamų dalykų aprašus
  ISI 7 sem. pasirenkamieji dalykai (pasibaigus pasirenkamųjų dalykų registracijai šie dalykai bus perkeliami į individualiųjų studijų dalykus, jei juose liks laisvų vietų):   7 sem.:
iš viso 5 kr. IND
 
21 Garso signalų apdorojimas Doc. Dr. Gintautas Tamulevičius 7 sem. 5 • Matematika informacinėms sistemoms
• Statistiniai duomenų analizės metodai
22 Natūralios kalbos apdorojimas Vyr. M. D. Dr. Gražina Korvel 7 sem. 5 • Matematika informacinėms sistemoms
• Statistiniai duomenų analizės metodai
23 Vaizdo signalų apdorojimas Vyresn. M. D. Dr. Allan Rasmusson 7 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Matematika informacinėms sistemoms
• Statistiniai duomenų analizės metodai
24 Duomenų saugyklų architektūra Lekt. Jurga Globienė 7 sem. 5 • Duomenų bazių valdymo sistemos
• Duomenų struktūros ir algoritmai
25 Įterptinių sistemų programavimas J. Asist. Linas Aidokas 7 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Operacinės sistemos
26 Projektavimo šablonai J. Asist. Justinas Jucevičius 7 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas

SPK

Studijų programos komitetas

Gintautas Tamulevicius

Doc. dr. Gintautas Tamulevičius komiteto pirmininkas;

 • Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
 • Prof. dr. Olga Kurasova;
 • Prof. dr. Povilas Treigys;
 • Doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 • Partnerystės doc. Gediminas Rimša;
 • Gintautas Jonutis, socialinių partnerių atstovas, Western Union Processing Lithuania;
 • Atėnė Saulė Vaicekauskaitė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2023-05-19 svarstyta:

 • Perkelti 6-ojo semestro studijų dalyką „Virtualizacija ir debesų kompiuterija“ iš privalomųjų dalykų sąrašo į pasirenkamųjų dalykų grupę „Sistemų kūrimas, programavimas“ (grupė D), jo vykdymą numatant 6-ajame semestre, ir patvirtinti atnaujintą šio studijų dalyko aprašą. Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau.
 • Pašalinti 6-ojo semestro privalomąjį dalyką „Informacinių sistemų testavimas ir priežiūra“ iš studijų; užtikrinti, kad šio studijų dalyko žinios būtų suteikiamos kitais studijų dalykais. Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau.
 • Pakeisti studijų dalyko „Įvadas į duomenų tyrybą ir mašininį mokymąsi“ pavadinimą į „Duomenų tyryba ir mašininis mokymasis“, įtraukti jį į privalomųjų studijų dalykų sąrašą, jo vykdymą numatant 5-ajame semestre, ir patvirtinti atnaujintą dalyko aprašą. Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau.
 • Perkelti privalomąjį studijų dalyką „Informacinių sistemų kūrimo projektų valdymo metodikos“ iš 5-ojo į 6-ąjį semestrą. Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-40.

2023-05-03 svarstyta:

 • Pakeisti pasirenkamojo studijų dalyko „Rinkodara“ pavadinimą į „Rinkodara informatikams“ ir patvirtinti atnaujintą dalyko aprašą.
 • Sumažinti studijų dalyko „Naudotojo sąsajos kūrimas“ apimtį iki 5 kreditų ir patvirtinti atnaujintą šio studijų dalyko aprašą. Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau.
 • Sumažinti 7-ojo semestro individualiųjų studijų dalykų grupės apimtį iki 5 kreditų, perkeliant vieną 5 kreditų individualiųjų studijų dalyką į 3-ąjį semestrą. Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau.
 • Patvirtinti naujo studijų dalyko „Kursinis projektas“ aprašą, įtraukti šį dalyką į privalomųjų studijų dalykų sąrašą ir numatyti jo vykdymą 7-ajame semestre. Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau.
 • Patvirtinti šį Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos pasirenkamųjų dalykų sąrašą individualiosioms studijoms:
  • „Projektų valdymas“ (5 kreditai, pavasario semestras),
  • „Rinkodara informatikams“ (5 kreditai, pavasario semestras),
  • „Verslo analitika“ (5 kreditai, pavasario semestras),
  • „Verslo procesų robotizavimas“ (5 kreditai, pavasario semestras),
  • „Nereliacinės duomenų bazės“ (5 kreditai, rudens semestras),
  • „Finansų inžinerija ir modeliavimas“ (5 kreditai, rudens semestras)

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-36.

2023-02-14 svarstyta:

 • Studijų programos plane sukeisti vietomis 3 semestro privalomąjį studijų dalyką „Reikalavimų inžinerijos pagrindai“ (perkeliant jį į 5 semestrą) ir 5 semestro privalomąjį studijų dalyką „Kompiuterių tinklai“ (perkeliant jį į 3 semestrą). Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2022 metais ir vėliau.
 • Patvirtinti atnaujintą studijų dalyko „Dirbtinio intelekto pagrindai“ aprašą.
 • Įtraukti studijų dalyką „Našieji skaičiavimai“ į pasirenkamųjų studijų dalykų grupę „Sistemų kūrimas, programavimas“ (grupė D), jo vykdymą numatant 6 semestre, ir patvirtinti šio studijų dalyko aprašą.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-17.

2022-12-23 svarstyta:

 • Siekiant suderinti Informacinių sistemų inžinerijos bakalauro studijų programos turinį su Vilniaus universiteto senato 2022 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. SPN-43 patvirtintų „Vilniaus universiteto studijų nuostatų“ reikalavimais, atlikti tokius Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos pakeitimus:

  1. 2-ajame semestre vietoje pasirenkamo bendrųjų universitetinių studijų (toliau BUS) dalyko (5 kreditų apimties) įtraukti 5 kreditų apimties laisvai pasirenkamą individualiųjų studijų dalyką.

  2. 4-ajame semestre vietoje 10 kreditų apimties „Verslo“ (A) grupės pasirenkamųjų dalykų bei 5 kreditų BUS dalyko įtraukti 15 kreditų apimties laisvai pasirenkamų individualiųjų studijų dalykų grupę.
  3. 5-ajame semestre vietoje „Duomenų bazių“ (B) grupės (5 kreditų apimties) ir Duomenų analitikos grupės (10 kreditų apimties) įtraukti 15 kreditų apimties laisvai pasirenkamų individualiųjų studijų dalykų grupę.
  4. 6-ajame semestre vietoj privalomo 5 kreditų dalyko „Virtualizacija ir debesų kompiuterija“ ir 5 kreditų apimties BUS dalyko įtraukti 15 kreditų apimties laisvai pasirenkamų individualiųjų studijų dalykų grupę. „Sistemų kūrimo, programavimo“ (D) grupės dalykų pasirinkimą sumažinti nuo 10 iki 5 kreditų apimties.
  5. 7-ajame semestre vietoje 10 kreditų apimties „Mokomosios praktikos“ dalyko įtraukti 10 kreditų apimties laisvai pasirenkamų individualiųjų studijų dalykų grupę.
  Studijų programos plano pakeitimai galioja studentams, įstojusiems 2023 metais ir vėliau.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-76.

2022-11-11 svarstyta:

 •  Pritarti atnaujintai studijų programos „Informacinių sistemų inžinerija“ komiteto sudėčiai ir prašyti Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos patvirtinti šios sudėties studijų programos komitetą:

  1. Doc. dr. Gintautas Tamulevičius – komiteto pirmininkas;

  2. Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
  3. Prof. dr. Olga Kurasova;
  4. Prof. dr. Povilas Treigys;
  5. Doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
  6. Dr. Gediminas Rimša;
  7. Gintautas Jonutis (socialinių partnerių atstovas, UAB „Western Union Processing Lithuania“);
  8. Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-70.

2022-07-01 svarstyta:

 • Pakeisti 5 semestro studijų dalyko „Kompiuterių tinklai ir našieji skaičiavimai“ pavadinimą į „Kompiuterių tinklai“ ir patvirtinti atnaujintą šio dalyko aprašą, studijas pagal šį aprašą pradedant 2022–2023 mokslo metais.
 • Pašalinti studijų dalyką „Dirbtinio intelekto pagrindai“ iš 5 semestro pasirenkamųjų dalykų sąrašo nuo 2023–2024 mokslo metų.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-54.

2021-11-11 svarstyta:

 • 2022–2023 mokslo metais į pirmąjį Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos kursą priimti 56 pageidaujančius studijuoti asmenis.
 • Patvirtinti Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos rašto darbų metodinius nurodymus.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-102.

2021-09-01 svarstyta:

 • 2021–2022 mokslo metų 7 semestro studijų programos plane privalomąjį studijų dalyką „Virtualizacija ir debesų kompiuterija“ pakeisti pasirenkamuoju dalyku, tokiu būdu leidžiant studentams šiame semestre rinktis du pasirenkamuosius dalykus iš anksčiau patvirtinto pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-86.

2021-05-05 svarstyta:

 • Pašalinti studijų dalyką „Reaktyvusis programavimas“ iš 7 semestro pasirenkamųjų dalykų sąrašo.
 • Įtraukti į 2021–2022 mokslo metų 7 semestro studijų programos planą privalomą studijų dalyką „Virtualizacija ir debesų kompiuterija“ bei sujungti pasirenkamųjų dalykų grupes „Duomenų analitika“ (grupė C) ir „Sistemų kūrimas, programavimas“ (grupė D) į vieną grupę, įtraukiant į ją visus 7-ame semestre numatytus pasirenkamuosius studijų dalykus – „Garso signalų apdorojimas“, „Vaizdo signalų apdorojimas“, „Įterptinių sistemų programavimas“, „Duomenų saugyklų architektūra“.
 • Pakeisti studijų dalyko „Duomenų tyryba ir vizualizacija“ pavadinimą į „Įvadas į duomenų tyrybą ir mašininį mokymąsi“ ir patvirtinti naują šio studijų dalyko aprašą.
 • Įtraukti studijų dalykus „Įvadas į robotiką“ ir „Informacijos teorija“ į pasirenkamųjų studijų dalykų grupę „Sistemų kūrimas, programavimas“ (grupė D), jų vykdymą numatant 5 semestre.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-33.

2021-04-27 svarstyta:

 • Įtraukti naują studijų dalyką „Duomenų saugyklų architektūra“ į pasirenkamųjų studijų dalykų grupę „Sistemų kūrimas, programavimas“ (grupė D), jo vykdymą numatant 7 semestre.
 • Įtraukti naują studijų dalyką „Finansų inžinerija ir modeliavimas“ į pasirenkamųjų studijų dalykų grupę „Duomenų analitika“ (grupė C), jo vykdymą numatant 5 semestre.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-28.

2021-03-05 svarstyta:

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-17.

2021-01-29 svarstyta:

 • 2020-2021 mokslo metų studijų programos „Informacinių sistemų inžinerija“ plane pašalinti privalomą 6 semestro studijų dalyką „Virtualizacija ir debesų kompiuterija“ ir vietoj jo leisti studentams pasirinkti vieną papildomą pasirenkamąjį dalyką iš grupės „Sistemų kūrimas, programavimas“ (D grupė), papildžius šią grupę dalyku „Duomenų tyryba ir vizualizavimas“. Vėliau spręsti dėl galimybės dėstyti „Virtualizaciją ir debesų kompiuteriją“ ateinančiame 2021-2022 mokslo metų 7 semestre.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-16.

2020-10-16 svarstyta:

 • 2021/2022 mokslo metais į pirmąjį Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos kursą priimti 54 pageidaujančius studijuoti asmenis.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-78.

2020-06-25 svarstyta:

 • Pakeisti 2020–2021 mokslo metų 7-o semestro pasirenkamąjį studijų dalyką „Reaktyvusis programavimas“ į pasirenkamuosius studijų dalykus „Natūralios kalbos apdorojimas“, „Projektavimo šablonai“, „Darbu grįstų blokų grandinių technologijos“ ir „Skriptinis programavimas“.
 • Pritarti 2019–2020 mokslo metų Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto veiklos ataskaitai.
 • Pritarti Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto sudėties pakeitimui, vietoj socialinio partnerio atstovės Rasos Milašiūnienės (UAB „Western Union Processing Lithuania“) įtraukiant į SPK sudėtį Gintautą Jonutį (UAB „Western Union Processing Lithuania“) ir prašyti Fakulteto tarybos patvirtinti atnaujintą SPK sudėtį .

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-58.

2020-02-06 svarstyta:

 • 2020/2021 mokslo metais į pirmąjį Informacinių sistemų inžinerijos (ISI) studijų kursą priimti 52 pageidaujančius studijuoti asmenis.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-8.

2019-12-04 svarstyta:

 • Į pasirenkamųjų dalykų grupę D įtraukti „Humanoidų robotikos pagrindų“ modulį. 

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KI-60.

2019-10-24 svarstyta:

 • Pakeisti dalyko „Blokų grandinių technologijos“ vykdymo laiką iš 5 semestro į 3 semestrą, atitinkamai pakeičiant dalyko aprašą.
 • Papildyti pasirenkamųjų dalykų B grupės sąrašą papildant nauju dalyku „Darbu grįstų blokų grandinių technologijos“.
 • Pakeisti ISI studijų programos modulių aprašus, ribojant kontaktinio krūvio apimtis.
 • Atšaukti Informacinių sistemų inžinerijos Studijų programos komiteto 2019 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. (2.1) 110000-KI-13 bei įpareigoti dėstytojus, dėstančius III kurso studentams, praktikos ir laboratorinius darbus, seminarus organizuoti dviem srautais, skaidant grupes į pogrupius.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KI-50.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę.

Informatika

Bendra informacija

BENDRIEJI DOKUMENTAI

DĖMESIO: Kol bus atnaujintos rašto darbų rengimo nuostatos, radus skirtingus terminus dokumentuose ir nurodytus MIF internetinės svetainės puslapyje arba VMA, vadovaukitės terminais, nurodytais svetainėje, VMA arba atsiųstais el. paštu iš studijų administratorės. 

Rašto darbai

 

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

 

KURSINIŲ DARBŲ TEMOS IR JŲ REGISTRACIJOS TVARKA:

Skelbiamas 2022 – 2023 m.m. kursinių darbų temų sąrašas. Turite pasirinkti temą bei ją užregistruoti.

1. pasirinkite dominančią kursinio darbo temą;
2. kreipkitės į temą pasiūliusį dėstytoją (el. paštu, per MS Teams, gyvai) ir suderinkite su juo, ar jis sutinka būti jūsų kursinio darbo vadovu;
3. registruokite studijų administratorei el. paštu pasirinktą ir vadovo patvirtintą kursinio darbo temą. Laiško pavadinimas turi būti: Kursinio darbo registracija, laiške nurodykite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Savo studijų programą ir kursą.

4. pridėkite kursinio darbo vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (angl. CC).

Kursinio darbo vadovui el. paštu atsiuntus sutikimą, temos bus registruojamos VUSIS, apie sėkmingą registraciją būsite informuoti el. paštu asmeniškai.

SVARBU:

 • Temos bus įrašomos į VUSIS po temos registracijos termino – tik tada ir gausite laišką apie sėkmingą temos registraciją.
 • Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas gali būti paskirtas atsitiktine tvarka, bet tik tiems, kas kreipsis į studijų koordinatorę iki einamojo semestro vidurio.
 • Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai negali jūsų identifikuoti bei neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.
 • Dėstytojų el. paštą, jei kursinių darbų sąrašo lentelėje nenurodytas kitoks, tikrinkite VU telefonų knygoje.   
 • Studentai taip pat gali siūlyti savo temas, tokiu atveju turi susirasti vadovą individualiai.

 

BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMOS IR REGISTRACIJOS TVARKA

Informatikos studijų programoje bakalauro baigiamojo darbo tema ir vadovas lieka tokie patys, kaip buvo jūsų kursinio darbo (6 sem.) ir kursinio darbo projekto (7 sem.) – tai yra visų jūsų pradėtų darbų tęsinys. Dėl šios priežasties, naujos bakalauro baigiamojo darbo temos nėra skelbiamos.

Jei vis tik esate nusprendęs temą ir / ar vadovą keisti, galite siūlyti savo temą arba peržvelgti kursinių darbų temas Informatikos trečiakursiams (žr. žemiau) ir derinti su dėstytoju asmeniškai.

Baigiamojo darbo temos registracija vyksta užpildant šią trumpą BD temos registracijos formą.

Temą registruoti privalo ir tie, kurie informavo e. paštu apie vadovo pakeitimą, temos korekcijas ar apie grįžimą po studijų stabdymo.

 

Kursinio darbo projektų temų registracija

Tema ir dėstytojas lieka tie patys, kaip ir kursinio darbo. Eigoje temos dažnai yra koreguojamos, dėl to turite jas iš naujo registruoti gruodžio mėn. užpildant šią trumpą KDP temos registracijos formą.

Jei vis tik esate nusprendęs temą ir / ar vadovą keisti, galite siūlyti savo temą arba peržvelgti kursinių darbų temas Informatikos trečiakursiams (žr. aukščiau) ir derinti su dėstytoju asmeniškai.

Kita informacija:

 • Studentai taip pat gali siūlyti savas temas.
 • Renkantis temą, pirmiausia būtina suderinti šį sprendimą su galimu vadovu.
 • KD ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VUSIS.

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA* iki

Gynimas

     

 *VMA - virtuali mokymosi aplinka

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Praktika šiuo metu nevyksta.

Informatikos bakalauro studijų programos profesinės praktikos atsiskaitymo tvarka nuotoliniu būdu

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

Praktikos ataskaita – vienas iš pagrindinių dokumentų, liudijančių apie įgytas praktines žinias ir gebėjimus, todėl jos formai ir turiniui reikėtų skirti pakankamai dėmesio.

Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba (išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas)

Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus (VU Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas.)

Darbo turinys: praktikos vietos aprašymas, įvadas, teorinis–metodinis skyrius, tiriamasis–analitinis skyrius, išvadų ir pasiūlymų skyrius, priedai.

Rekomenduojama darbo apimtis: 8-15 psl.

Išsamesni metodiniai nurodymai ir praktikos ataskaitos titulinio lapo pavyzdys pateikti šioje nuorodoje: https://mif.vu.lt/lt3/dokumentai/dokumentai/INF/Profesines_praktikos_ataskaita.pdf:

SVARBU:

 • Rengdami praktikos ataskaitą, dėl detalesnio jos turinio rengimo konsultuokitės su savo universiteto praktikos vadovu.
 • Praktikos ataskaitos pateikiamos nepasirašytos. Pandemiojs metu parašų rinkti nereikia (įskaitant ir Jūsų).
 • Jums nereikia rūpintis ir mums pranešti, kokiu balu jus įvertina įmonės vadovas - tuo pasirūpinsime mes.

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaitą privaloma pateikti virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse „Informatika: profesinė praktika“ tam tikslui suformuotoje užduotyje. Detalesnę informaciją skaitykite VMA.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Rekomenduojami IND dalykai

Rinkdamiesi dalykus individualioms studijoms, būtinai atkreipkite dėmesį į:

 1. Tvarkaraštį – pasitikrinkite, ar pasirinktas dalykas yra suderinamas su jūsų privalomųjų dalykų tvarkaraščiu. Jei individualiųjų studijų dalyko tvarkaraštis dar nėra nurodytas – pasižvalgykite ir kitų dalykų. Paaiškėjus prioritetinio IND dalyko tvarkaraščio nesuderinamumui, dalyką galėsite pakeisti kitu, kai atsidarys pasirinkimai antrą kartą jau prasidėjus semestrui (sekite terminus VU studijų kalendoriuje).
 2. Jūsų studijų programos privalomuosius dalykus – negalite rinktis IND dalyko, kuriuo ugdomos kompetencijos jau yra arba bus įgytos studijuojant savo studijų programos privalomąjį dalyką. Pasitikrinkite studijų planą VU IS.
 3. Atsakingai vertinkite savo turimas žinias, gebėjimus. Vienus dalykus studijuoti galės visi pasirinkusieji, kitiems dalykams reikės turėti ankščiau savarankiškai įgytas žinias bei atitikti išankstinius reikalavimus (tikrinkite dalyko apraše ir VU IS) sėkmingam dalyko studijavimui.
 4. Lokaciją – atsakingai įvertinkite, kur reikės lankyti paskaitas (dalykai gali būti siūlomi ir iš Šiaulių akademijos bei Kauno fakulteto), atkreipkite dėmesį, ar paskaitos vykdomos kontaktiniu būdu ar nuotoliu.

Daugiau informacijos apie individualiąsias studijas

Šių studijų programos komitetas rekomenduoja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau, rinktis šiuos individualiųjų studijų dalykus.

Nr. Dalyko pavadinimas Dėstytojas Semestras Kreditų sk. Išankstiniai reikalavimai
  Anglų kalba C1, 2 dalis (jei bus siūloma kaip individualiųjų studijų dalykas) 1 k. 2 sem. 5 žr. dalyko aprašą
1 Blokų grandinių technologijos Part. doc. Saulius Grigaitis rudens 5 <bus papildyta>
2 Chaoso teorija ir fraktalai Doc. Dr. Gintautas Bareikis rudens 5 • Matematinė analizė I
• Matematinė analizė II
• Algebra
• Analizinė geometrija
• Komplesinių skaičių aritmetika (pageidautina)
• Programavimo pagrindai (pageidautina)
3 Dirbtinis intelektas: klasikiniai principai Doc. Dr. Vytautas Čyras rudens 5 • Programavimo algoritmine kalba pagrindai (pvz., C, C#, Java, Pascal, Python ar kt.)
4 Elektroninės komercijos technologijų pagrindai Prof. Dr. (HP) Dalė Dzemydienė rudens 5 • IT paslaugų valdymas
• Objektinio projektavimo pagrindai 
5 Informacijos teorija Doc. Dr. Algirdas Mačiulis rudens 5 • Matematine analizė
• Algebra
• Tikimybių teorija
• Programavimo pagrindai (pageidautina)
6 Informatikos teisė Partn. prof. dr. Darius Sauliūnas rudens 5 <bus papildyta>
7 IT projektų valdymas Partn. prof. Dr. Darius Baronas rudens 5 • Programų sistemų inžinerija
• Programų kūrimo grupėje patirtis (pageidautina)
8 Įvadas į robotiką Prof. Dr. Aistis Raudys, 
 Asist. Dr. Vytautas Valaitis
rudens 5 • Programavimo pagrindai
9 Judrusis programavimas Ruby 1 Dėstytojas rudens 5 • Objektinis programavimas
10 Klaidas taisantys kodai Asist. Dr. Gintaras Skersys, 
 Doc. Dr. Vilius Stakėnas
rudens 5 • Algebra ir geometrija I
• Algebra ir geometrija II
11 Kompiuterinė grafika 1 Dėstytojas rudens 5 • Algebra ir geometrija I
• Algebra ir geometrija II
• Diskrečioji matematika
• Programavimas
12 Loginis programavimas Prof. Dr. Rimantas Vaicekauskas. 
 Asist. Dr. Julius Andrikonis
rudens 5 • Informatikos pagrindai
• Duomenų struktūros ir algoritmai
• Matematinė logika
13 Nereliacinės duomenų bazės Lekt. Giedrius Graževičius rudens 5 • Algoritmai ir duomenų struktūros
• Duomenų bazių valdymo sistemos
14 Programavimas OS UNIX Partn. doc. Rokas Masiulis rudens 5 <bus papildyta>
15 Reikalavimų inžinerijos pagrindai Doc. Dr. Jolanta Miliauskaitė rudens 5 • Informacinės ir grupinio darbo sistemos
16 Transliavimo metodai Lekt. Jonas Žagūnas rudens 5 • Praktinė informatika
• Programavimo įvadas
• Kompiuterių architektūra
• Duomenų struktūros ir algoritmai
17 Automatai ir formaliosios kalbos Asist. Dr. Valdas Dičiūnas pavasario* 5 • Diskrečioji matematika
• Programavimo pagrindai
18 Elektronikos fizikiniai pagrindai M. D. Dr. Tomas Grigaitis pavasario* 5 • Matematika programų sistemoms I
• Matematika programų sistemoms II
19 Grafai ir algoritmai Prof. Habil. dr. Mindaugas Bloznelis,
 Lekt. Irus Grinis
pavasario* 5 • Diskrečioji matematika (įvadinis kursas)
• Informatikos (įvadinis kursas)
20 Finansiniai skaičiavimai Prof. Dr. Pranas Katauskis pavasario* 5 • Matematinė analizė
21 Finansinis intelektas Prof. Dr. Aistis Raudys pavasario* 5 • Informatikos pagrindai I
• Duomenų struktūros
22 Fizika informatikams Doc. Dr. Tomas Šalkus pavasario* 5 • Matematika programų sistemoms III
• Matematinė logika
23 Monte Karlo metodas Doc. Dr. Martynas Manstavičius pavasario* 5 • Tikimybių teorija ir matematinė statistika
• Kombinatorika ir grafų teorija
24 Vadybos pagrindai J. Asist. Daiva Budrienė pavasario* 5 <bus papildyta>
25 Web servisai Partn. doc. Liutauras Ričkus pavasario* 5 • Informatikos pagrindai I
• Informatikos pagrindai II
• Objektinis programavimas Java
• Kompiuteriniai tinklai
26 Žmogaus-kompiuterio sąveika Doc. Dr. Kristina Lapin pavasario* 5 <bus papildyta>

* nuo 2 kurso

SPK

Studijų programos komitetas

Linas Laibinis

Prof. dr. Linas Laibinis komiteto pirmininkas;

 • Asist. dr. Adomas Birštunas;
 • Prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis;
 • Prof. dr. Olga Kurasova;
 • Doc. dr. Karolis Petrauskas;
 • Doc. dr. Vilius Stakėnas;
 • Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
 • Giedrius Daugiala (socialinių partnerių atstovas, UAB „Asseco Lietuva“);
 • Matas Bruson, studentų atstovas;
 • Ugnė Baublytė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2023-09-26 svarstyta:

 • Patvirtinti privalomojo dalyko “Praktinė informatika” (bakalauro studijų 1-as semestras, dėstytojas Andrius Vytautas Misiukas Misiūnas) atnaujintą aprašą.
 • Patvirtinti privalomojo dalyko “Akademinė ir mokslinė anglų kalba” (bakalauro studijų 1-as semestras, dėstytoja Laura Giniūnienė) atnaujintą aprašą.
 • Patvirtinti privalomojo dalyko “Matematinio modeliavimo pagrindai” (bakalauro studijų 3-as semestras, dėstytojas dr. P. Katauskis) atnaujintą aprašą.
 • Patvirtinti privalomojo dalyko “Skaitmeninis intelektas ir sprendimų priėmimas” (bakalauro studijų 6-as semestras, dėstytoja prof. dr. Olga Kurasova) atnaujintą aprašą.
 • Patvirtinti pasirenkamojo dalyko “Vadybos pagrindai” (bakalauro studijų 4-as semestras, dėstytoja D. Budrienė) atnaujintą aprašą.
 • Patvirtinti pasirenkamojo dalyko “Dirbtinis intelektas: klasikiniai principai“ (bakalauro studijų 7-as semestras, dėstytojas doc. dr. Vytautas Čyras) atnaujintą aprašą.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-88.

2023-05-08 svarstyta:

 • Pasirenkamojo dalyko “Skaitiniai metodai” (bakalauro studijų 5-as ar 7-as semestrai, dėstytojas dr. Rokas Astrauskas) įtraukimas į Informatikos bakalauro studijų programą (siūlomų individualizuotų studijų sąrašą) ir jo aprašo tvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-35.

2023-02-13 svarstyta:

 • Privalomojo dalyko “Matematinė analizė II” (bakalauro studijų 2-as semestras, dėstytoja doc. dr. Roma Kačinskaitė) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Privalomojo dalyko “Lygiagretūs skaičiavimai” (bakalauro studijų 6-as semestras, dėstytojas prof. dr. Rimantas Vaicekauskas) atnaujinto aprašo tvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (1.9 E) 110000-KT-14.

2022-12-23 svarstyta:

 • Pasirenkamojo dalyko „Skaitmeninis intelektas ir sprendimų priėmimas“ (dėst. prof. Olga Kurasova, 3 k., 6-as semestras) perkėlimas į to paties semestro privalomųjų dalykų sąrašą.
 • Privalomojo dalyko „Operacinės sistemos“ (dėst. lekt. Rokas Masiulis, 3 k., 6-as semestras) perkėlimas į 3 k., 5-o semestro privalomųjų dalykų sąrašą.
 • Pasirenkamojo dalyko „Programavimas OS UNIX“ (dėst. lekt. Rokas Masiulis, 3 k., 5-as semestras ir 4 k., 7-as semestras) perkėlimas į 3 k., 6-ą semestrą.
 • Informatikos bakalauro studijų programos sandaros pakeitimo projektas, integruojant individualiąsias studijas į programos tinklelį.
 • Vykdant individualiųjų programos studijų apimties reikalavimus, privalomojo dalyko „Užsienio kalba anglų, II dalis“ (1 k., 2-as semestras) perkėlimas į to paties semestro VU individualiųjų studijų galimų dalykų sąrašą.
 • Vykdant individualiųjų programos studijų apimties reikalavimus, privalomojo dalyko „Informatikos teisė“ (2 k., 3-ias semestras) perkėlimas į to paties semestro VU individualiųjų studijų galimų dalykų sąrašą.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-75.

2022-08-31 svarstyta:

 • Privalomo dalyko “Matematinė analizė I” (bakalauro studijų 1-as semestras, dėstytoja Roma Kačinskaitė) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Privalomo dalyko “Objektinis programavimas Java” (bakalauro studijų 3-as semestras, dėstytojas prof. dr. Rimantas Vaicekauskas) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Privalomo dalyko “Kompiuterių architektūra” (bakalauro studijų 3-as semestras, dėstytojas prof. dr. Saulius Gražulis) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Pasirenkamojo dalyko “Elektroninės komercijos technologijų pagrindai" (bakalauro studijų 7-as semestras, dėstytoja prof. dr. Dalė Dzemydienė) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Pasirenkamojo dalyko “Loginis programavimas” (bakalauro studijų 7-as semestras, dėstytojas prof. dr. Rimantas Vaicekauskas) atnaujinto aprašo tvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-59.

2021-09-02 svarstyta:

 • Privalomo dalyko "Programavimo pagrindai" (bakalauro studijų SP 1-as semestras, dėstytojas I.Radavičius) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Privalomo dalyko "Matematinė logika" (bakalauro studijų SP 4-as semestras, dėstytojas H.Giedra) atnaujinto aprašo tvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-88.

2021-05-10 svarstyta:

 • Informatikos bakalauro SP pasirenkamųjų dalykų sąrašo papildymas 5-ame semestre.
 • Pasirenkamo dalyko “Transliavimo metodai” atnaujinto aprašo (pasikeitus dėstytojui) patvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-34.

2020-09-09 svarstyta:

 • Privalomo dalyko "Kompiuterių architektūra" (bakalauro studijų 3-as semestras) naujo aprašo tvirtinimas.
 • Privalomo dalyko "Matematinė logika" (bakalauro studijų 4-as semestras) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Papildomo pasirinktinio dalyko "Mainframe technologijos" (bakalauro studijų 5-as ir 7-as semestrai) įtraukimas į programą 2020/2021 mokslo metams ir jo aprašo tvirtinimas.
 • Pasirenkamų dalykų skaidymo į grupes atsisakymas (bakalauro studijų 5-ame semestre).

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-72.

2019-10-22 svarstyta:

 • VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-47.

2019-08-30 svarstyta:

 • Dėl anglų kalbos dėstymo taikant inovatyvią metodiką.
 • Dėl dalyko „Diskrečiosios matematikos“ aprašo atnaujinimo.

Informatikos bakalauro studijų programos komiteto elektroninio posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-2.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę

Matematika ir matematikos taikymai

Rašto darbai

Skelbiamas 2023-2024 m. m. bakalauro baigiamųjų darbų temų sąrašas.

1. pasirinkite dominančią baigiamojo darbo temą (temas taip pat galite siūlyti ar modifikuoti siūlomas);

2. kreipkitės į temą pasiūliusį dėstytoją (el. paštu) ir suderinkite su juo, ar jis sutinka būti jūsų baigiamojo darbo vadovu;

3. praneškite studijų administratorei el. paštu pasirinktą ir vadovo patvirtintą darbo temą. Laiško pavadinimas „„Baigiamojo darbo temos registracija““, jame nurodykite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą.
 • Savo studijų programą.

4. pridėkite baigiamojo darbo vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (angl. CC).

5. Temas studijų administratorė registruos VU IS. Jas tikslinti pranešus administratorei bus galima, tačiau ne vėliau nei keletą savaičių iki baigiamųjų darbų gynimo (apie šią datą gausite informaciją el. paštu).

6. Prašome naudotis VU suteiktu el. pašto adresu. Vėliau visą informaciją, susijusią su gynimais, gausite tik į šį el. paštą.

7. Dėstytojų el. paštą galite rasti VU telefonų knygoje.

Svarbu:

Informacija dėl baigiamųjų darbų gynimų bus skelbiama ir nuolat atnaujinama VMA.

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VU IS iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Praktika šiuo metu nevyksta.

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba[1]
Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus[2]
Darbo turinys: praktikos vietos aprašymas, įvadas, teorinis–metodinis skyrius, tiriamasis–analitinis skyrius, išvadų ir pasiūlymų skyrius, priedai.
Darbo apimtis: 5-15 psl.

[1] išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas.

[2] VU Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas.

Praktikos ataskaitos pateikiamos nepasirašytos. Parašų rinkti nereikia (įskaitant ir Jūsų).

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje:

 • Ataskaitos failas yra teikiamas PDF formatu.
 • Failo pavadinimas turi būti PavardėVardasPA2020.pdf .

SVARBU: Jeigu ataskaitą jau pateikėte PDF formatu el. paštu studijų administratorei arba spausdintą pristatėte į MIF Studijų skyrių dėl praktikos laiko ankstinimo, ją reikia pateikti iš naujo per VMA PDF formatu.

PROFESINĖS PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS

Profesinės praktikos vertinimas susidės iš VU praktikos vadovo ir Įmonės praktikos vadovo vertinimų vidurkio, kurį koreguoti turės teisę paskirta VU vertinimo komisija.

Detalesnę informaciją dėl praktikos ataskaitų pateikimo ir gynimo el. paštu jums atsiųs studijų administratorė Rūta Šlaustienė.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Rekomenduojami IND dalykai

Rinkdamiesi dalykus individualioms studijoms, būtinai atkreipkite dėmesį į:

 1. Tvarkaraštį – pasitikrinkite, ar pasirinktas dalykas yra suderinamas su jūsų privalomųjų dalykų tvarkaraščiu. Jei individualiųjų studijų dalyko tvarkaraštis dar nėra nurodytas – pasižvalgykite ir kitų dalykų. Paaiškėjus prioritetinio IND dalyko tvarkaraščio nesuderinamumui, dalyką galėsite pakeisti kitu, kai atsidarys pasirinkimai antrą kartą jau prasidėjus semestrui (sekite terminus VU studijų kalendoriuje).
 2. Jūsų studijų programos privalomuosius dalykus – negalite rinktis IND dalyko, kuriuo ugdomos kompetencijos jau yra arba bus įgytos studijuojant savo studijų programos privalomąjį dalyką. Pasitikrinkite studijų planą VU IS.
 3. Atsakingai vertinkite savo turimas žinias, gebėjimus. Vienus dalykus studijuoti galės visi pasirinkusieji, kitiems dalykams reikės turėti ankščiau savarankiškai įgytas žinias bei atitikti išankstinius reikalavimus (tikrinkite dalyko apraše ir VU IS) sėkmingam dalyko studijavimui.
 4. Lokaciją – atsakingai įvertinkite, kur reikės lankyti paskaitas (dalykai gali būti siūlomi ir iš Šiaulių akademijos bei Kauno fakulteto), atkreipkite dėmesį, ar paskaitos vykdomos kontaktiniu būdu ar nuotoliu.

Daugiau informacijos apie individualiąsias studijas

Šių studijų programos komitetas rekomenduoja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau, rinktis šiuos individualiųjų studijų dalykus.

Nr. Dalyko pavadinimas Dėstytojas Semestras Kreditų sk. Išklausytų dalykų sąrašas
1 Akademinė ir mokslinė anglų kalba C1 I/II (jei bus siūloma kaip individualiųjų studijų dalykas)   2 sem. 5 žr. dalyko aprašą
2 Akademinė ir mokslinė anglų kalba C1 II/II (jei bus siūloma kaip individualiųjų studijų dalykas)   3 sem. 5 žr. dalyko aprašą
3 Įvadas į Galua teoriją Paulius Drungilas 4 sem. 5 • Tiesinė algebra ir geometrija
• Algebra I
• Matematinė analizė I ir II
4 Mechanika Algis Kavaliauskas 4 sem. 5 • Matematinė analizė I, II, III 
• Tiesinė algebra ir geometrija 
• Algebra I, II 
• Geometrija 
• Diferencialinės lygtys I 
5 Finansų rinkų matematika Arvydas Kregždė 4 sem. 5 • Matematinė analizė I, II, III,
• Tikimybių teorija ir matematinė statistika II
6 Kategorijų teorijos pagrindai Ramūnas Garunkštis 5 sem. 5 • Matematinė analizė
7 Matematikos istorija ir filosofija Raivydas Šimėnas 5 arba 7 sem. 5 Nėra
8 JAVA technologijos Raivydas Šimėnas 5 sem. 5 Nėra
9 Interneto technologijos Raivydas Šimėnas 5 sem. 5 Nėra
10 Duomenų bazių valdymo sistemos Haroldas Giedra 6 sem. 5 • Informatika I
• Informatika II
11 Fizika  (jei bus siūloma kaip individualiųjų studijų dalykas)   6 sem. 5 žr. dalyko aprašą
12 Harmoninė analizė* Artūras Štikonas 6 sem. 5 • Matematinė analizė I, II, III
• Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija 
• Mato teorija 
13 Įvadas į algebrinę skaičių teoriją* Paulius Drungilas 6 sem. 5 • Tiesinė algebra ir geometrija 
• Algebra I
• Matematinė analizė I
• Matematinė analizė II 
14 Papildomi matematinės analizės skyriai* Gintaras Puriuškis 6 sem. 5 • Matematinės analizės visų trijų semestrų įvertinimai turi būti ne mažiau 9 balų arba kurioje nors MIF olimpiadoje reikia surinkti daugiau kaip 10 balų
15 Mašininio mokymosi pagrindai Rokas Tamošiūnas 7 sem. 5 Nėra
16 Algoritminė skaičių teorija Artūras Dubickas 7 sem. 5 • Tiesinė algebra ir geometrija
• Algebra I
• Matematinė analizė I ir II

*Pasirenkamasis dalykas programoje. Likus vietų, siūlomas kaip individualiųjų studijų dalykas.

SPK

Studijų programos komitetas

Gediminas Stepanauskas

Doc. dr. Jonas Jankauskas komiteto pirmininkas;

 • Doc. dr. Gintautas Bareikis;
 • Prof. dr. (HP) Ramūnas Garunkštis;
 • Doc. dr. Andrius Grigutis;
 • Doc. dr. Kristina Kaulakytė;
 • Vyresn. m. d. dr. Daniele Ettore Otera;
 • Prof. habil. Dr. Konstantinas Pileckas;
 • Prof. dr. (HP) Artūras Štikonas;
 • Romualdas Zovė (socialinių partnerių atstovas, „Lietuvos bankas“);
 • Anastasija Volkova, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2023-02-24 svarstyta:

 • Bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ studijų plano pakeitimai, taikomi įstojusiems nuo 2023-2024 m. m. (įgyvendinant 60 studijų kreditų atlaisvinimo tikslą bei siūlant individualiųjų studijų dalykus):
  • Šių studijų dalykų braukimas iš pasirenkamųjų dalykų sąrašo: „Vizualus programavimas“, „Papildomi kombinatorikos skyriai“, „Variacinis skaičiavimas ir optimalus valdymas, „Specialiosios funkcijos“, „Kodavimas ir kriptografija“.
  • Dalykų dėstymo semestrų pakeitimas (siūloma dalyką „Geometrija“ dėstyti antrajame semestre, dalyką „Mato ir integralo teorija“ trečiajame semestre, dalyką „Kombinatorika ir grafų teorija“ ketvirtajame semestre).
  • Naujo dalyko „Matematikos studijų pagrindai“ siūlymas pirmajame semestre kaip individualiųjų studijų dalyko.
  • Iki šiol dėstytų šių pasirenkamųjų dalykų palikimas dalykų sąraše kiekviename iš minimų semestrų renkantis po vieną dalyką (4 semestre „Įvadas į Galua teoriją“, „Mechanika“, „Finansų rinkų matematika“, 6 semestre „Įvadas į algebrinę skaičių teoriją“, „Harmoninė analizė“, „Papildomi matematinės analizės skyriai“).
  • Privalomųjų dalykų „Duomenų bazių valdymo sistemos“ ir „Fizika“ pavertimas individualiaisiais studijų dalykais ir jų siūlymas šeštajame semestre.
  • Šių dalykų siūlymas į individualiąsias studijas: penktajame semestre – „Kategorijų teorijos pagrindai“. „Matematikos istorija ir filosofija“, „JAVA technologijos“, „Interneto technologijos“; septintajame semestre – „Mašininio mokymosi pagrindai“, „Algoritminė skaičių teorija“, „Matematikos istorija ir filosofija“.
  • Privalomojo Anglų kalbos dalyko pirmame ir antrame semestruose braukimas, siūlant rinktis individualiųjų studijų dalyką pirmame ir antrame semestruose po 5 kreditus, trečiajame semestre taip pat siūlant rinktis 5 kreditų laisvąjį studijų dalyką (rekomenduojant studijuoti anglų kalbą antrame ir trečiame semestruose kaip individualųjį studijų dalyką).
  • Visų dalykų siūlomų individualiosioms studijoms rekomendavimas studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ studentams.

Bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ ir magistrantūros studijų programos „Matematika“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-19.

2022-11-18 svarstyta:

 • Atnaujinto Profesinės praktikos dalyko aprašo patvirtinimas (pakeista praktikos vertinimo tvarka).

Bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ ir magistrantūros studijų programos „Matematika“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-71.

2022-08-17 svarstyta:

 • Nuo 2023-2024 m.m. nebesiūlyti dėstytojo doc. Raimundo Viduno pasirenkamojo kurso „Diferencialinių lygčių asimptotiniai metodai“ bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ 7 semestro studentams.
 • Nuo 2023-2024 m.m. įtraukti į bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ studijų planą naują doc. Raimundo Viduno pasirenkamąjį dalyką „Specialiosios funkcijos“.

Bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ ir magistrantūros studijų programos „Matematika“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-55.

2020-12-15 svarstyta:

 • Studijų dalyko „Informacijos teorija ir duomenų struktūra“ pavadinimo keitimas į „Mašininio mokymosi pagrindai“ („Machine learning primer“).
 • Studijų dalyko „Kompleksinio kintamojo funkcijų teorijos papildomi skyriai“ naikinimas ir vietoje jo naujo – „Kategorijų teorijos pagrindai“ – siūlymas.

Bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ ir magistrantūros studijų programos „Matematika“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-87.

2019-10-16 svarstyta:

 • Remiantis VU Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos 2019-09-27 protokolu Nr. (1.5)110000-TPN-37, kontaktinių (auditorinių) valandų skaičiaus bakalaurų studijų programoje „Matematika ir matematikos taikymai“ ir magistrantūros studijų programoje „Matematika“ mažinimas.

Bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ ir magistrantūros studijų programos „Matematika“ komiteto posėdžio protokolas.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu

Matematikos mokymas ir edukometrija

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VU IS iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Informacija ruošiama.

SPK

Studijų programos komitetas

2023 02 06 Rimas Norvaisa613x836

Prof. habil. dr. Rimas Norvaiša komiteto pirmininkas;

 • Prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 • Prof. dr. Audronė Jakaitienė;
 • Doc. dr. Asta Meškauskienė (Filosofijos fakultetas);
 • Dr. Vytautas Stepas;
 • Doc. dr. Gintautas Bareikis;
 • Albina Vilimienė (socialinių partnerių atstovas, Nacionalinė švietimo agentūra);
 • Monika Grigaliūnienė (socialinių partnerių atstovas, Vytauto Didžiojo universitetas);
 • Anastasija Volkova, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

Informacija ruošiama.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu

Programų sistemos

Rašto darbai

Bakalauro baigiamųjų darbų registracija 2022 – 2023 m. pavasario semestre vyksta užpildant formą.

Prieš registraciją:

1) suderinkite temą su būsimu/a vadovu/e;
2) išsaugokite dėstytojo/s sutikimą (PrintScreen). Registruojant temą ekrano nuotrauką pateikite formoje.

Temos bus registruojamos, patvirtinimo laišką apie užregistruotą temą gausite VU suteiktu el. p.


Skelbiamos 2023 - 2024 m.m. kursinių darbų temos III kurso studentams.

Kursinio darbo registracija

 1. Suderinkite temą su būsimu/a vadovu/e (dėstytojų el. p. adreso ieškokite VU telefonų knygoje);
 2. Nusiųskite temos pavadinimą lietuvių ir anglų k. bei vadovo/ės vardą, pavardę el. p. ir vadovo/ės el. p. adresą įrašykite į CC lauką.

Vadovui/ei patvirtinus, sutikimą vadovauti jūsų kursiniam darbui, temą užregistruosiu VU IS.

Patvirtinimo laišką apie užregistruotą temą gausite VU suteiktu el. p.

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

SVARBU:

 • Temos bus registruojamos VU IS.
 • Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas bus paskirtas (atsitiktine tvarka).
 • Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.
 • Dėstytojų el. paštą, jei kursinių darbų sąrašo lentelėje nenurodytas, tikrinkite VU telefonų knygoje.
  Jei kils klausimų, prašau kreiptis.

Kita informacija:

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA iki

Gynimas

Kursinis darbas ------- 2024 m. sausio 22 d., 16 val. Didlaukio g. 47

 

Rašto darbo pateikimo data ir būdas bus patikslinti vėliau.

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Rekomenduojami IND dalykai

Rinkdamiesi dalykus individualioms studijoms, būtinai atkreipkite dėmesį į:

 1. Tvarkaraštį – pasitikrinkite, ar pasirinktas dalykas yra suderinamas su jūsų privalomųjų dalykų tvarkaraščiu. Jei individualiųjų studijų dalyko tvarkaraštis dar nėra nurodytas – pasižvalgykite ir kitų dalykų. Paaiškėjus prioritetinio IND dalyko tvarkaraščio nesuderinamumui, dalyką galėsite pakeisti kitu, kai atsidarys pasirinkimai antrą kartą jau prasidėjus semestrui (sekite terminus VU studijų kalendoriuje).
 2. Jūsų studijų programos privalomuosius dalykus – negalite rinktis IND dalyko, kuriuo ugdomos kompetencijos jau yra arba bus įgytos studijuojant savo studijų programos privalomąjį dalyką. Pasitikrinkite studijų planą VU IS.
 3. Atsakingai vertinkite savo turimas žinias, gebėjimus. Vienus dalykus studijuoti galės visi pasirinkusieji, kitiems dalykams reikės turėti ankščiau savarankiškai įgytas žinias bei atitikti išankstinius reikalavimus (tikrinkite dalyko apraše ir VU IS) sėkmingam dalyko studijavimui.
 4. Lokaciją – atsakingai įvertinkite, kur reikės lankyti paskaitas (dalykai gali būti siūlomi ir iš Šiaulių akademijos bei Kauno fakulteto), atkreipkite dėmesį, ar paskaitos vykdomos kontaktiniu būdu ar nuotoliu.

Daugiau informacijos apie individualiąsias studijas

Šių studijų programos komitetas rekomenduoja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau, rinktis šiuos individualiųjų studijų dalykus.

Nr. Dalyko pavadinimas Dėstytojas Semestras Kreditų sk. Išankstiniai reikalavimai
1 Dirbtinis intelektas: klasikiniai principai V.Čyras pavasario 5 • Programavimo algoritmine kalba pagrindai, pvz., C, C#, Java, Pascal, Python ar kt.
2 Objektinis programavimas C++ I.Radavičius, V.Golubevas pavasario 5 • Programavimo pagrindai
3 Programavimas Python T.Plankis pavasario 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
4 Įvadas į kvantinius skaičiavimus L.Petkevičius, I.Grinis pavasario 5 • Algebra
• Programavimo pradmenys
5 Geografinės informacinės sistemos A.Šermokas pavasario 5 • Duomenų bazių valdymo sistemos

SPK

Studijų programos komitetas

Kristina Lapin

Doc. dr. Kristina Lapin komiteto pirmininkė;

 • Prof. dr. (HP) Romas Baronas;
 • Prof. dr. Olga Kurasova;
 • Doc. dr. Edmundas Mazėtis;
 • Doc. dr. Karolis Petrauskas;
 • Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
 • Dr. Vytautas Ašeris (socialinių partnerių atstovas, „Vinted“);
 • Gabija Burokaitė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2020-09-25 svarstyta:

 • Atnaujinti „IT ir komunikacijos įgūdžiai“ dalyko aprašą. Dalyko dalį „Komunikacijos įgūdžiai“ perėmus partn. prof. dr. Vytautui Ašeriui, nutarta: komunikacijos įgūdžių dalį vesti anglų kalba, pakeisti atsiskaitymus, pakoreguoti literatūrą.

Programų sistemų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1) 110000-V-111.

2020-09-07 svarstyta:

 • „Kursinio darbo“ apraše pakeisti: koordinuojantį dėstytoją, vykdymo laikotarpį, vertinimo kriterijus, privalomosios literatūros sąrašą. „Kursinį darbą“ perkėlus į 7 semestrą, „Projektinis darbas“ šiame rudens semestre (2020/2021 m.m.) bus vykdomas paskutinį kartą.
 • „Procedūrinio programavimo“ dalyko (1 sem.) dėstymą perėmus lekt. Irmantui Radavičiui, šio dalyko apraše pertvarkytas temų išdėstymas, sugriežtinta atsiskaitymo tvarka, atsisakyta tarpinio kontrolinio darbo, pridėtas projektas pažengusiems programavime studentams.
 • „Programų sistemų testavimo“ (5 sem.) dalyke koordinuojantį dėstytoją dr. Vytautą Valaitį pakeitus lekt. Tomui Tumasoniui, nutarta šio dalyko apraše įtraukti temą „Testavimo automatizavimas“, įtraukti papildomą literatūrą.
 • „Žmogaus ir kompiuterio sąveikos“ (5 sem.) dalyke atnaujinti dalį paskaitų temų.

Programų sistemų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1) 110000-V-102.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę.

Verslo duomenų analitika

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VU IS iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Informacija ruošiama.

Rekomenduojami IND dalykai

Rinkdamiesi dalykus individualioms studijoms, būtinai atkreipkite dėmesį į:

 1. Tvarkaraštį – pasitikrinkite, ar pasirinktas dalykas yra suderinamas su jūsų privalomųjų dalykų tvarkaraščiu. Jei individualiųjų studijų dalyko tvarkaraštis dar nėra nurodytas – pasižvalgykite ir kitų dalykų. Paaiškėjus prioritetinio IND dalyko tvarkaraščio nesuderinamumui, dalyką galėsite pakeisti kitu, kai atsidarys pasirinkimai antrą kartą jau prasidėjus semestrui (sekite terminus VU studijų kalendoriuje).
 2. Jūsų studijų programos privalomuosius dalykus – negalite rinktis IND dalyko, kuriuo ugdomos kompetencijos jau yra arba bus įgytos studijuojant savo studijų programos privalomąjį dalyką. Pasitikrinkite studijų planą VU IS.
 3. Atsakingai vertinkite savo turimas žinias, gebėjimus. Vienus dalykus studijuoti galės visi pasirinkusieji, kitiems dalykams reikės turėti ankščiau savarankiškai įgytas žinias bei atitikti išankstinius reikalavimus (tikrinkite dalyko apraše ir VU IS) sėkmingam dalyko studijavimui.
 4. Lokaciją – atsakingai įvertinkite, kur reikės lankyti paskaitas (dalykai gali būti siūlomi ir iš Šiaulių akademijos bei Kauno fakulteto), atkreipkite dėmesį, ar paskaitos vykdomos kontaktiniu būdu ar nuotoliu.

Daugiau informacijos apie individualiąsias studijas

Šių studijų programos komitetas rekomenduoja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau, rinktis šiuos individualiųjų studijų dalykus.

Nr. Dalyko pavadinimas Dėstytojas Semestras Kreditų sk. Išklausytų dalykų sąrašas
1 Asmeninio ir darbdavio įvaizdžio formavimas <bus papildyta> 2 sem. 5 Nėra
2 Lyderystė <bus papildyta> 3 sem. 5 <bus papildyta>
3 Žinių ir inovacijų vadyba (Knowledge and innovation management) prof. Mindaugas Laužikas 3 sem. 5 <bus papildyta>
4 Projektų valdymas (Project management) partn. doc. R. Gerenauskienė  4 sem. 5 <bus papildyta>
5 Finansinis intelektas* Aistis Raudys 4 sem. 5 • Informatikos pagrindai
• Duomenų struktūros
6 Imčių metodai* Rūta Levulienė 4 sem. 5 • Tikimybių teorija
• Statistika
7 Statistinis modeliavimas* Martynas Manstavičius 4 sem. 5 • Tikimybių teorija
• Statistika
8 Didžiųjų duomenų programiniai įrankiai* Viktor Skorniakov 5 sem. 5 • Python pagrindai
• Anglų kalba B1 (arba aukštesniu) lygiu pagal įprastą Europoje galiojančią lygių sistemą
9 Duomenų tvarkyba ir transformavimas R aplinkoje* Algimantas Birbilas 5 sem. 5 • Darbo R aplinkoje pagrindai
• Anglų kalba B1 (arba aukštesniu) lygiu pagal įprastą Europoje galiojančią lygių sistemą
10 Optimizavimo metodai* Vydas Čekanavičius 5 sem. 5 • Algebra
• Matematinė analizė I
11 Skaitiniai metodai* Pranas Katauskis 5,7 sem. 5 • Matematinė analizė I/II d.
• Algebra I/II d.
• Programavimas R, RStudio arba MATLAB, Python
12 Verslo teisė   5 sem. 5 <bus papildyta>
13 Strateginis valdymas (Strategic management) prof. Mindaugas Laužikas  5 sem. 5 <bus papildyta>

*Pasirenkamasis dalykas programoje. Likus vietų, siūlomas kaip individualiųjų studijų dalykas.

SPK

Studijų programos komitetas

2022 01 10 Ruta Levuliene

Doc. dr. Rūta Levulienė – komiteto pirmininkė;

 • Vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė;
 • Asist. dr. Andrius Buteikis;
 • Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius;
 • Partnerystės doc. Petras Dubinskas (Vilniaus universiteto Verslo mokykla);
 • Prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 • Doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 • Asist. dr. Tomas Plankis;
 • Prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 • Doc. dr. Viktor Skorniakov;
 • Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, If P&C Insurance AS);
 • Dominykas Venclovas, studentų atstovas;
 • Živilė Talutytė, studentų atstovė;
 • Paulina Leščinskaitė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2022-11-03 svarstyta:

 • Atsižvelgiant į praplėstą dalyko turinį, pakeisti dalyko „Duomenų bazių valdymo sistemų pagrindai“ pavadinimą į „Duomenų bazių valdymo sistemos“ ir padidinti kontaktinių valandų skaičių nuo 45 val. iki 60 val. (28 val. paskaitų ir 32 val. pratybų) paliekant tą patį bendrą dalyko valandų skaičių pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“ ir „Verslo duomenų analitika“ antrajame semestre.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-67.

2022-01-13 svarstyta:

 • Pritarti siūlomai atnaujintai bakalauro studijų programai „Ekonometrija“ ir suteikti jai pavadinimą „Verslo duomenų analitika“. Pagrindiniai pasikeitimai yra šie: pakeisti studijų programos siekiniai, programa labiau orientuota į verslo veiklos analizės pusę bei trumpinama programos trukmė - ji bus vykdoma 3 metus.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-2.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu