Bendra informacija

BENDRIEJI DOKUMENTAI

DĖMESIO: Kol bus atnaujintos rašto darbų rengimo nuostatos, radus skirtingus terminus dokumentuose ir nurodytus MIF internetinės svetainės puslapyje arba VMA, vadovaukitės terminais, nurodytais svetainėje, VMA arba atsiųstais el. paštu iš studijų administratorės. 

Rašto darbai

Informatikos studijų programoje bakalauro baigiamojo darbo tema ir vadovas lieka tokie patys, kaip buvo jūsų kursinio darbo (6 sem.) ir kursinio darbo projekto (7 sem.) – tai yra visų jūsų pradėtų darbų tęsinys. Dėl šios priežasties, naujos bakalauro baigiamojo darbo temos nėra skelbiamos.

Jei vis tik esate nusprendęs temą ir / ar vadovą keisti, galite siūlyti savo temą arba peržvelgti kursinių darbų temas Informatikos trečiakursiams (žr. žemiau) ir derinti su dėstytoju asmeniškai.

Baigiamojo darbo temos registracija vyksta užpildant šią trumpą BD temos registracijos formą.

Temą registruoti privalo ir tie, kurie informavo e. paštu apie vadovo pakeitimą, temos korekcijas ar apie grįžimą po studijų stabdymo.

Kursinio darbo temos ir jų registracijos tvarka:

2021 – 2022 m.m. kursinių darbų temų sąrašas. Pasirinkti temą bei ją užregistruoti turite iki sesijos pabaigos.

1. pasirinkite dominančią kursinio darbo temą;
2. kreipkitės į temą pasiūliusį dėstytoją (el. paštu) ir suderinkite su juo, ar jis sutinka būti jūsų kursinio darbo vadovu;
3. praneškite studijų administratorei el. paštu pasirinktą ir vadovo patvirtintą kursinio darbo temą. Laiško pavadinimas: Kursinio darbo registracija, laiške nurodykite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Savo studijų programą ir kursą.

4. pridėkite kursinio darbo vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (angl. CC).

Kursinio darbo vadovui el. paštu atsiuntus sutikimą, temos bus registruojamos VU IS, apie sėkmingą registraciją būsite informuoti el. paštu asmeniškai.

SVARBU:

 • Temos bus registruojamos VU IS po temos registracijos termino – tik tada ir gausite laišką apie sėkmingą temos registraciją.
 • Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas gali būti paskirtas atsitiktine tvarka, bet tik tiems, kas kreipsis į studijų koordinatorę iki einamojo semestro vidurio.
 • Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.
 • Dėstytojų el. paštą, jei kursinių darbų sąrašo lentelėje nenurodytas, tikrinkite VU telefonų knygoje.   
 • Studentai taip pat gali siūlyti savo temas, tokiu atveju turi susirasti vadovą individualiai.

Kursinio darbo projektų temų registracija

Tema ir dėstytojas lieka tie patys, kaip ir kursinio darbo. Eigoje temos dažnai yra koreguojamos, dėl to turite jas iš naujo registruoti gruodžio mėn. užpildant šią trumpą KDP temos registracijos formą.

Jei vis tik esate nusprendęs temą ir / ar vadovą keisti, galite siūlyti savo temą arba peržvelgti kursinių darbų temas Informatikos trečiakursiams (žr. aukščiau) ir derinti su dėstytoju asmeniškai.

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

Kita informacija:

 • Studentai taip pat gali siūlyti savas temas.
 • Renkantis temą, pirmiausia būtina suderinti šį sprendimą su galimu vadovu.
 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.

VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA* iki

Gynimas per MS Teams

   

 *VMA - virtuali mokymosi aplinka

**MIF Drive - vardinis studento katalogas, į kurį nuoroda atsiunčiama asmeniškai VU el. paštu, likus kelioms dienoms iki rašto darbo pateikimo termino.

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Praktika šiuo metu nevyksta.

Informatikos bakalauro studijų programos profesinės praktikos atsiskaitymo tvarka nuotoliniu būdu

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

Praktikos ataskaita – vienas iš pagrindinių dokumentų, liudijančių apie įgytas praktines žinias ir gebėjimus, todėl jos formai ir turiniui reikėtų skirti pakankamai dėmesio.

Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba (išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas)

Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus (VU Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas.)

Darbo turinys: praktikos vietos aprašymas, įvadas, teorinis–metodinis skyrius, tiriamasis–analitinis skyrius, išvadų ir pasiūlymų skyrius, priedai.

Rekomenduojama darbo apimtis: 8-15 psl.

Išsamesni metodiniai nurodymai ir praktikos ataskaitos titulinio lapo pavyzdys pateikti šioje nuorodoje: https://mif.vu.lt/lt3/dokumentai/dokumentai/INF/Profesines_praktikos_ataskaita.pdf:

SVARBU:

 • Rengdami praktikos ataskaitą, dėl detalesnio jos turinio rengimo konsultuokitės su savo universiteto praktikos vadovu.
 • Praktikos ataskaitos pateikiamos nepasirašytos. Pandemiojs metu parašų rinkti nereikia (įskaitant ir Jūsų).
 • Jums nereikia rūpintis ir mums pranešti, kokiu balu jus įvertina įmonės vadovas - tuo pasirūpinsime mes.

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaitą privaloma pateikti virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse „Informatika: profesinė praktika“ tam tikslui suformuotoje užduotyje. Detalesnę informaciją skaitykite VMA.

 • El. paštu
 • Telefonu (8 5) 219 5027
 • Adresu Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

SPK

Studijų programos komitetas

Linas Laibinis

Prof. dr. Linas Laibinis komiteto pirmininkas;

 • Asist. dr. Adomas Birštunas;
 • Prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis;
 • Prof. dr. Olga Kurasova;
 • Doc. dr. Karolis Petrauskas;
 • Doc. dr. Vilius Stakėnas;
 • Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
 • Giedrius Daugiala (socialinių partnerių atstovas, UAB „Asseco Lietuva“);
 • Tomas Kučejevas, studentų atstovas;
 • Titas Masys, studentų atstovas.

SPK posėdžiai

2022-08-31 svarstyta:

 • Privalomo dalyko “Matematinė analizė I” (bakalauro studijų 1-as semestras, dėstytoja Roma Kačinskaitė) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Privalomo dalyko “Objektinis programavimas Java” (bakalauro studijų 3-as semestras, dėstytojas prof. dr. Rimantas Vaicekauskas) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Privalomo dalyko “Kompiuterių architektūra” (bakalauro studijų 3-as semestras, dėstytojas prof. dr. Saulius Gražulis) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Pasirenkamojo dalyko “Elektroninės komercijos technologijų pagrindai" (bakalauro studijų 7-as semestras, dėstytoja prof. dr. Dalė Dzemydienė) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Pasirenkamojo dalyko “Loginis programavimas” (bakalauro studijų 7-as semestras, dėstytojas prof. dr. Rimantas Vaicekauskas) atnaujinto aprašo tvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-59.

2021-09-02 svarstyta:

 • Privalomo dalyko "Programavimo pagrindai" (bakalauro studijų SP 1-as semestras, dėstytojas I.Radavičius) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Privalomo dalyko "Matematinė logika" (bakalauro studijų SP 4-as semestras, dėstytojas H.Giedra) atnaujinto aprašo tvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-88.

2021-05-10 svarstyta:

 • Informatikos bakalauro SP pasirenkamųjų dalykų sąrašo papildymas 5-ame semestre.
 • Pasirenkamo dalyko “Transliavimo metodai” atnaujinto aprašo (pasikeitus dėstytojui) patvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-34.

2020-09-09 svarstyta:

 • Privalomo dalyko "Kompiuterių architektūra" (bakalauro studijų 3-as semestras) naujo aprašo tvirtinimas.
 • Privalomo dalyko "Matematinė logika" (bakalauro studijų 4-as semestras) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Papildomo pasirinktinio dalyko "Mainframe technologijos" (bakalauro studijų 5-as ir 7-as semestrai) įtraukimas į programą 2020/2021 mokslo metams ir jo aprašo tvirtinimas.
 • Pasirenkamų dalykų skaidymo į grupes atsisakymas (bakalauro studijų 5-ame semestre).

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-72.

2019-10-22 svarstyta:

 • VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-47.

2019-08-30 svarstyta:

 • Dėl anglų kalbos dėstymo taikant inovatyvią metodiką.
 • Dėl dalyko „Diskrečiosios matematikos“ aprašo atnaujinimo.

Informatikos bakalauro studijų programos komiteto elektroninio posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-2.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę