Bendra informacija

Rašto darbai

IV KURSO STUDENTŲ DĖMESIUI

Skelbiamas 2023-2024 mokslo metų Informacinių sistemų inžinerijos baigiamųjų bakalauro darbų temų sąrašas

Baigiamojo darbo temą prašome užregistruoti iki lapkričio 30 d. Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, tema ir vadovas gali būti paskirti atsitiktine tvarka.

Temos registracijos tvarka:

 1. Pasirinkite dominančią baigiamojo darbo temą.
 2. Kreipkitės į temą pasiūliusį dėstytoją ir suderinkite su juo, ar jis sutinka būti jūsų baigiamojo darbo vadovu, taip pat suderinkite temos pavadinimą lietuvių ir anglų kalba. Galite pasiūlyti ir savo baigiamojo darbo temą.
 3. Gavę dėstytojo sutikimą, užpildykite temos registracijos formą (formos nuorodą rasite laiške, kuris Jums išsiųstas el. paštu).
 4. Studentų užregistruotas temas peržiūrės SPK. Jei SPK nepritars Jūsų darbo temai, informuosime Jus apie tai el. paštu iki gruodžio 15 d. ir pasiūlysime temą koreguoti. Jei SPK temai pritars (dažniausiai taip ir bus), papildomas patvirtinimas nebus siunčiamas.

Baigiamasis bakalauro darbas – pagrindinis Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos rašto darbas.

Siūlomos baigiamųjų darbų temos skelbiamos 4 kurso studentams ne vėliau kaip lapkričio 15 d. Pasirinktą temą studentai turi suderinti su darbo vadovu ir užregistruoti. Studentai gali pasiūlyti ir savo baigiamojo darbo temą, kurią taip pat privalo suderinti su darbo vadovu.

Prasidėjus pavasario semestrui, aktuali informacija apie baigiamojo darbo rengimą ir gynimą (datos, procedūros, šablonai) pateikiama baigiamojo bakalauro darbo VMA kurse.

Kita informacija:

Atsiskatymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VU IS iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Detalesnė informacija skelbiama VMA kurse.

Praktika

Mokomoji praktika – tai pirmosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų praktika, kurios metu praktikantas susipažįsta su specialybės praktine veikla praktikos institucijoje ar kitoje praktikos atlikimo vietoje, formuoja gebėjimus, gilina teorines žinias. Profesinė praktika – tai Studijų programos dalis, kurios metu praktikantas įtvirtina ir tobulina bendrąsias Studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo kompetencijas praktinėje profesinėje veikloje. Studento praktikos atlikimo tam tikroje įstaigoje ar įmonėje juridinis pagrindas – VU, praktikos institucijos ir studento trišalė praktinio mokymo sutartis. Studentams bus sudarytos sąlygos praktiką atlikti Lietuvos lyderiaujančiose IT įmonėse, kurių veikla susijusi su informacinių sistemų kūrimu, diegimu ir priežiūra. Taip pat studentai bus skatinami dalyvauti ir DMSTI vykdomoje mokslinėje veikloje.

Studentai galės dalį savo studijų praleisti užsienio universitetuose, jei užsienio universitete studijuojami dalykai dera su studijuojamos programos tikslais ir gali būti į ją integruoti. Studentams bus sudaromos galimybės naudotis tokiomis judumo programomis kaip Erasmus+ bei VU dvišalių sutarčių siūlomomis galimybėmis. Taip pat bus skatinama laisvai judančių studentų iniciatyva, kai studentai patys susiranda dalinėms studijoms priimantį universitetą bei reikiamą finansavimą. Visi dalykai, kuriuos studentas planuos studijuoti užsienyje, turės būti suderinti su Instituto Erasmus studijų koordinatoriumi. Informacija apie galimybes dalyvauti judumo programose bus pateikta DMSTI (http://www.mii.lt) bei VU tarptautinių programų ir ryšių skyriaus (http://www.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/) svetainėse.

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*
Derinama Derinama

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu
 • Telefonu (8 5) 219 5027
 • Adresu Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika.

Rekomenduojami IND dalykai

Rinkdamiesi dalykus individualioms studijoms, būtinai atkreipkite dėmesį į:

 1. Tvarkaraštį – pasitikrinkite, ar pasirinktas dalykas yra suderinamas su jūsų privalomųjų dalykų tvarkaraščiu. Jei individualiųjų studijų dalyko tvarkaraštis dar nėra nurodytas – pasižvalgykite ir kitų dalykų. Paaiškėjus prioritetinio IND dalyko tvarkaraščio nesuderinamumui, dalyką galėsite pakeisti kitu, kai atsidarys pasirinkimai antrą kartą jau prasidėjus semestrui (sekite terminus VU studijų kalendoriuje).
 2. Jūsų studijų programos privalomuosius dalykus – negalite rinktis IND dalyko, kuriuo ugdomos kompetencijos jau yra arba bus įgytos studijuojant savo studijų programos privalomąjį dalyką. Pasitikrinkite studijų planą VU IS.
 3. Atsakingai vertinkite savo turimas žinias, gebėjimus. Vienus dalykus studijuoti galės visi pasirinkusieji, kitiems dalykams reikės turėti ankščiau savarankiškai įgytas žinias bei atitikti išankstinius reikalavimus (tikrinkite dalyko apraše ir VU IS) sėkmingam dalyko studijavimui.
 4. Lokaciją – atsakingai įvertinkite, kur reikės lankyti paskaitas (dalykai gali būti siūlomi ir iš Šiaulių akademijos bei Kauno fakulteto), atkreipkite dėmesį, ar paskaitos vykdomos kontaktiniu būdu ar nuotoliu.

Daugiau informacijos apie individualiąsias studijas

Šių studijų programos komitetas rekomenduoja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau, rinktis šiuos individualiųjų studijų dalykus.

Nr. Dalyko pavadinimas Dėstytojas Semestras Kreditų sk. Išankstiniai reikalavimai
  2 semestre ISI nesiūlo savo individualųjų studijų dalykų. Rekomenduojame rinktis iš kitų MIF studijų programų siūlomų individualiųjų studijų dalykų 2 sem. 2 sem.:
iš viso 5 kr. IND
žr. atitinkamų dalykų aprašus
  ISI 3 sem. pasirenkamieji dalykai (pasibaigus pasirenkamųjų dalykų registracijai šie dalykai bus perkeliami į individualiųjų studijų dalykus, jei juose liks laisvų vietų):   3 sem.:
iš viso 5 kr. IND
 
1 Blokų grandinių technologijos Prof. Dr. Remigijus Paulavičius,
Vyr. M. D. Dr. Ernestas Filatovas
3 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Algoritmai ir duomenų struktūros
• Duomenų bazių valdymo sistemos
2 Duomenų bazių projektavimas Prof. Dr. Povilas Treigys 3 sem. 5 • Duomenų bazių valdymo sistemos
3 Duomenų bazių užklausų kalbos J. Asist. Sandra Virbukaitė 3 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Duomenų bazių valdymo sistemos
  3 semestre taip pat galima rinktis iš kitų MIF studijų programų siūlomų individualiųjų studijų dalykų 3 sem.  5 žr. atitinkamų dalykų aprašus
  Pavasario semestro ISI siūlomi individualiųjų studijų dalykai, kuriuos rekomenduojame rinktis 4 semestre:   4 sem.:
iš viso 15 kr. IND
 
4 Projektų valdymas Partn. doc. Vytautas Pugačevskis 4 sem. 5
5 Rinkodara informatikams Lekt. Dainius Baliūnas 4 sem. 5 • Informacinių sistemų pagrindai
6 Verslo analitika Prof. Dr. Dalia Krikščiūnienė 4 sem. 5 • Matematinės statistikos pagrindai
7 Verslo procesų robotizavimas Asist. Dr. Laura Ringienė 4 sem. 5 • Programavimo pagrindai
• HTML žinios
  4 semestre taip pat galima rinktis iš kitų MIF studijų programų siūlomų individualiųjų studijų dalykų 4 sem.  5 žr. atitinkamų dalykų aprašus
  ISI 5 sem. pasirenkamieji dalykai (pasibaigus pasirenkamųjų dalykų registracijai šie dalykai bus perkeliami į individualiųjų studijų dalykus, jei juose liks laisvų vietų):   5 sem.:
iš viso 15 kr. IND
 
8 Informacijos teorija Doc. Dr. Algirdas Mačiulis 5 sem. 5 • Matematine analizė
• Algebra
• Tikimybių teorija
• Programavimo pagrindai (pageidautina)
9 Įvadas į robotiką J. Asist. Linas Aidokas 5 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
10 .NET platforma informacinėms sistemoms J. Asist. Dr. Igor Katin 5 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Algoritmai ir duomenų struktūros
• Duomenų bazių valdymo sistemos
  Rudens semestro ISI siūlomi individualiųjų studijų dalykai, kuriuos rekomenduojame rinktis 5 semestre:      
11 Nereliacinės duomenų bazės Lekt. Giedrius Graževičius 5 sem. 5 • Duomenų struktūros
• Duomenų bazių valdymo sistemos
12 Finansų inžinerija ir modeliavimas Prof. Igoris Belovas 5 sem. 5 • Tikimybių teorija
• Matematinė statistika
  ISI 6 sem. pasirenkamieji dalykai (pasibaigus pasirenkamųjų dalykų registracijai šie dalykai bus perkeliami į individualiųjų studijų dalykus, jei juose liks laisvų vietų):   6 sem.:
iš viso 15 kr. IND
 
13 Didžiųjų duomenų analitika Asist. Dr. Laura Ringienė 6 sem. 5 • Algoritmai ir duomenų struktūros
• Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Statistiniai duomenų analizės metodai
• Kompiuteriniai tinklai
14 Dirbtinio intelekto pagrindai Prof. Dr. Olga Kurasova,
Doc. Dr. Viktor Medvedev
6 sem. 5 • Algoritmai ir duomenų struktūros
• Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Statistiniai duomenų analizės metodai
• Optimizavimo metodai
15 Architektūriniai programų sistemų stiliai Asist. Dr. Andrius Vytautas Misiukas Misiūnas 6 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Algoritmai ir duomenų struktūros
• Objektinis programavimas
• Operacinės sistemos
• Duomenų bazių valdymo sistemos
• Naudotojo sąsajos kūrimas
16 Humanoidų robotikos pagrindai J. Asist. Linas Aidokas 6 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Operacinės sistemos
17 Išmaniųjų įrenginių programavimas J. Asist. Dr. Igor Katin 6 sem. 5 • Naudotojo sąsajų kūrimas
• Algoritmai ir duomenų struktūros
• Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Operacinės sistemos
18 Našieji skaičiavimai Doc. Dr. Algirdas Lančinskas 6 sem. 5 • Kompiuterių architektūra
• Operacinės sistemos
• Procedūrinis programavimas
19 Skriptinis programavimas J. Asist. Dr. Igor Katin 6 sem. 5 • Informacinės ir grupinio darbo sistemos
• Naudotojo sąsajos kūrimas
20 Virtualizacija ir debesų kompiuterija Lekt. Tomas Poškevičius 6 sem. 5 • Kompiuterių architektūra
• Operacinės sistemos
• Kompiuterių tinklai
  6 semestre taip pat galima rinktis iš kitų MIF studijų programų siūlomų individualiųjų studijų dalykų 6 sem.  5 žr. atitinkamų dalykų aprašus
  ISI 7 sem. pasirenkamieji dalykai (pasibaigus pasirenkamųjų dalykų registracijai šie dalykai bus perkeliami į individualiųjų studijų dalykus, jei juose liks laisvų vietų):   7 sem.:
iš viso 5 kr. IND
 
21 Garso signalų apdorojimas Doc. Dr. Gintautas Tamulevičius 7 sem. 5 • Matematika informacinėms sistemoms
• Statistiniai duomenų analizės metodai
22 Natūralios kalbos apdorojimas Vyr. M. D. Dr. Gražina Korvel 7 sem. 5 • Matematika informacinėms sistemoms
• Statistiniai duomenų analizės metodai
23 Vaizdo signalų apdorojimas Vyresn. M. D. Dr. Allan Rasmusson 7 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Matematika informacinėms sistemoms
• Statistiniai duomenų analizės metodai
24 Duomenų saugyklų architektūra Lekt. Jurga Globienė 7 sem. 5 • Duomenų bazių valdymo sistemos
• Duomenų struktūros ir algoritmai
25 Įterptinių sistemų programavimas J. Asist. Linas Aidokas 7 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas
• Operacinės sistemos
26 Projektavimo šablonai J. Asist. Justinas Jucevičius 7 sem. 5 • Procedūrinis programavimas
• Objektinis programavimas

SPK

Studijų programos komitetas

Gintautas Tamulevicius

Doc. dr. Gintautas Tamulevičius komiteto pirmininkas;

 • Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
 • Prof. dr. Olga Kurasova;
 • Prof. dr. Povilas Treigys;
 • Doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 • Partnerystės doc. Gediminas Rimša;
 • Gintautas Jonutis, socialinių partnerių atstovas, Western Union Processing Lithuania;
 • Atėnė Saulė Vaicekauskaitė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2023-05-19 svarstyta:

 • Perkelti 6-ojo semestro studijų dalyką „Virtualizacija ir debesų kompiuterija“ iš privalomųjų dalykų sąrašo į pasirenkamųjų dalykų grupę „Sistemų kūrimas, programavimas“ (grupė D), jo vykdymą numatant 6-ajame semestre, ir patvirtinti atnaujintą šio studijų dalyko aprašą. Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau.
 • Pašalinti 6-ojo semestro privalomąjį dalyką „Informacinių sistemų testavimas ir priežiūra“ iš studijų; užtikrinti, kad šio studijų dalyko žinios būtų suteikiamos kitais studijų dalykais. Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau.
 • Pakeisti studijų dalyko „Įvadas į duomenų tyrybą ir mašininį mokymąsi“ pavadinimą į „Duomenų tyryba ir mašininis mokymasis“, įtraukti jį į privalomųjų studijų dalykų sąrašą, jo vykdymą numatant 5-ajame semestre, ir patvirtinti atnaujintą dalyko aprašą. Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau.
 • Perkelti privalomąjį studijų dalyką „Informacinių sistemų kūrimo projektų valdymo metodikos“ iš 5-ojo į 6-ąjį semestrą. Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-40.

2023-05-03 svarstyta:

 • Pakeisti pasirenkamojo studijų dalyko „Rinkodara“ pavadinimą į „Rinkodara informatikams“ ir patvirtinti atnaujintą dalyko aprašą.
 • Sumažinti studijų dalyko „Naudotojo sąsajos kūrimas“ apimtį iki 5 kreditų ir patvirtinti atnaujintą šio studijų dalyko aprašą. Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau.
 • Sumažinti 7-ojo semestro individualiųjų studijų dalykų grupės apimtį iki 5 kreditų, perkeliant vieną 5 kreditų individualiųjų studijų dalyką į 3-ąjį semestrą. Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau.
 • Patvirtinti naujo studijų dalyko „Kursinis projektas“ aprašą, įtraukti šį dalyką į privalomųjų studijų dalykų sąrašą ir numatyti jo vykdymą 7-ajame semestre. Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau.
 • Patvirtinti šį Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos pasirenkamųjų dalykų sąrašą individualiosioms studijoms:
  • „Projektų valdymas“ (5 kreditai, pavasario semestras),
  • „Rinkodara informatikams“ (5 kreditai, pavasario semestras),
  • „Verslo analitika“ (5 kreditai, pavasario semestras),
  • „Verslo procesų robotizavimas“ (5 kreditai, pavasario semestras),
  • „Nereliacinės duomenų bazės“ (5 kreditai, rudens semestras),
  • „Finansų inžinerija ir modeliavimas“ (5 kreditai, rudens semestras)

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-36.

2023-02-14 svarstyta:

 • Studijų programos plane sukeisti vietomis 3 semestro privalomąjį studijų dalyką „Reikalavimų inžinerijos pagrindai“ (perkeliant jį į 5 semestrą) ir 5 semestro privalomąjį studijų dalyką „Kompiuterių tinklai“ (perkeliant jį į 3 semestrą). Šis pakeitimas galioja studentams, įstojusiems 2022 metais ir vėliau.
 • Patvirtinti atnaujintą studijų dalyko „Dirbtinio intelekto pagrindai“ aprašą.
 • Įtraukti studijų dalyką „Našieji skaičiavimai“ į pasirenkamųjų studijų dalykų grupę „Sistemų kūrimas, programavimas“ (grupė D), jo vykdymą numatant 6 semestre, ir patvirtinti šio studijų dalyko aprašą.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-17.

2022-12-23 svarstyta:

 • Siekiant suderinti Informacinių sistemų inžinerijos bakalauro studijų programos turinį su Vilniaus universiteto senato 2022 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. SPN-43 patvirtintų „Vilniaus universiteto studijų nuostatų“ reikalavimais, atlikti tokius Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos pakeitimus:

  1. 2-ajame semestre vietoje pasirenkamo bendrųjų universitetinių studijų (toliau BUS) dalyko (5 kreditų apimties) įtraukti 5 kreditų apimties laisvai pasirenkamą individualiųjų studijų dalyką.

  2. 4-ajame semestre vietoje 10 kreditų apimties „Verslo“ (A) grupės pasirenkamųjų dalykų bei 5 kreditų BUS dalyko įtraukti 15 kreditų apimties laisvai pasirenkamų individualiųjų studijų dalykų grupę.
  3. 5-ajame semestre vietoje „Duomenų bazių“ (B) grupės (5 kreditų apimties) ir Duomenų analitikos grupės (10 kreditų apimties) įtraukti 15 kreditų apimties laisvai pasirenkamų individualiųjų studijų dalykų grupę.
  4. 6-ajame semestre vietoj privalomo 5 kreditų dalyko „Virtualizacija ir debesų kompiuterija“ ir 5 kreditų apimties BUS dalyko įtraukti 15 kreditų apimties laisvai pasirenkamų individualiųjų studijų dalykų grupę. „Sistemų kūrimo, programavimo“ (D) grupės dalykų pasirinkimą sumažinti nuo 10 iki 5 kreditų apimties.
  5. 7-ajame semestre vietoje 10 kreditų apimties „Mokomosios praktikos“ dalyko įtraukti 10 kreditų apimties laisvai pasirenkamų individualiųjų studijų dalykų grupę.
  Studijų programos plano pakeitimai galioja studentams, įstojusiems 2023 metais ir vėliau.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-76.

2022-11-11 svarstyta:

 •  Pritarti atnaujintai studijų programos „Informacinių sistemų inžinerija“ komiteto sudėčiai ir prašyti Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos patvirtinti šios sudėties studijų programos komitetą:

  1. Doc. dr. Gintautas Tamulevičius – komiteto pirmininkas;

  2. Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
  3. Prof. dr. Olga Kurasova;
  4. Prof. dr. Povilas Treigys;
  5. Doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
  6. Dr. Gediminas Rimša;
  7. Gintautas Jonutis (socialinių partnerių atstovas, UAB „Western Union Processing Lithuania“);
  8. Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-70.

2022-07-01 svarstyta:

 • Pakeisti 5 semestro studijų dalyko „Kompiuterių tinklai ir našieji skaičiavimai“ pavadinimą į „Kompiuterių tinklai“ ir patvirtinti atnaujintą šio dalyko aprašą, studijas pagal šį aprašą pradedant 2022–2023 mokslo metais.
 • Pašalinti studijų dalyką „Dirbtinio intelekto pagrindai“ iš 5 semestro pasirenkamųjų dalykų sąrašo nuo 2023–2024 mokslo metų.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-54.

2021-11-11 svarstyta:

 • 2022–2023 mokslo metais į pirmąjį Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos kursą priimti 56 pageidaujančius studijuoti asmenis.
 • Patvirtinti Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos rašto darbų metodinius nurodymus.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-102.

2021-09-01 svarstyta:

 • 2021–2022 mokslo metų 7 semestro studijų programos plane privalomąjį studijų dalyką „Virtualizacija ir debesų kompiuterija“ pakeisti pasirenkamuoju dalyku, tokiu būdu leidžiant studentams šiame semestre rinktis du pasirenkamuosius dalykus iš anksčiau patvirtinto pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-86.

2021-05-05 svarstyta:

 • Pašalinti studijų dalyką „Reaktyvusis programavimas“ iš 7 semestro pasirenkamųjų dalykų sąrašo.
 • Įtraukti į 2021–2022 mokslo metų 7 semestro studijų programos planą privalomą studijų dalyką „Virtualizacija ir debesų kompiuterija“ bei sujungti pasirenkamųjų dalykų grupes „Duomenų analitika“ (grupė C) ir „Sistemų kūrimas, programavimas“ (grupė D) į vieną grupę, įtraukiant į ją visus 7-ame semestre numatytus pasirenkamuosius studijų dalykus – „Garso signalų apdorojimas“, „Vaizdo signalų apdorojimas“, „Įterptinių sistemų programavimas“, „Duomenų saugyklų architektūra“.
 • Pakeisti studijų dalyko „Duomenų tyryba ir vizualizacija“ pavadinimą į „Įvadas į duomenų tyrybą ir mašininį mokymąsi“ ir patvirtinti naują šio studijų dalyko aprašą.
 • Įtraukti studijų dalykus „Įvadas į robotiką“ ir „Informacijos teorija“ į pasirenkamųjų studijų dalykų grupę „Sistemų kūrimas, programavimas“ (grupė D), jų vykdymą numatant 5 semestre.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-33.

2021-04-27 svarstyta:

 • Įtraukti naują studijų dalyką „Duomenų saugyklų architektūra“ į pasirenkamųjų studijų dalykų grupę „Sistemų kūrimas, programavimas“ (grupė D), jo vykdymą numatant 7 semestre.
 • Įtraukti naują studijų dalyką „Finansų inžinerija ir modeliavimas“ į pasirenkamųjų studijų dalykų grupę „Duomenų analitika“ (grupė C), jo vykdymą numatant 5 semestre.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-28.

2021-03-05 svarstyta:

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-17.

2021-01-29 svarstyta:

 • 2020-2021 mokslo metų studijų programos „Informacinių sistemų inžinerija“ plane pašalinti privalomą 6 semestro studijų dalyką „Virtualizacija ir debesų kompiuterija“ ir vietoj jo leisti studentams pasirinkti vieną papildomą pasirenkamąjį dalyką iš grupės „Sistemų kūrimas, programavimas“ (D grupė), papildžius šią grupę dalyku „Duomenų tyryba ir vizualizavimas“. Vėliau spręsti dėl galimybės dėstyti „Virtualizaciją ir debesų kompiuteriją“ ateinančiame 2021-2022 mokslo metų 7 semestre.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-16.

2020-10-16 svarstyta:

 • 2021/2022 mokslo metais į pirmąjį Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos kursą priimti 54 pageidaujančius studijuoti asmenis.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-78.

2020-06-25 svarstyta:

 • Pakeisti 2020–2021 mokslo metų 7-o semestro pasirenkamąjį studijų dalyką „Reaktyvusis programavimas“ į pasirenkamuosius studijų dalykus „Natūralios kalbos apdorojimas“, „Projektavimo šablonai“, „Darbu grįstų blokų grandinių technologijos“ ir „Skriptinis programavimas“.
 • Pritarti 2019–2020 mokslo metų Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto veiklos ataskaitai.
 • Pritarti Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto sudėties pakeitimui, vietoj socialinio partnerio atstovės Rasos Milašiūnienės (UAB „Western Union Processing Lithuania“) įtraukiant į SPK sudėtį Gintautą Jonutį (UAB „Western Union Processing Lithuania“) ir prašyti Fakulteto tarybos patvirtinti atnaujintą SPK sudėtį .

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-58.

2020-02-06 svarstyta:

 • 2020/2021 mokslo metais į pirmąjį Informacinių sistemų inžinerijos (ISI) studijų kursą priimti 52 pageidaujančius studijuoti asmenis.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-8.

2019-12-04 svarstyta:

 • Į pasirenkamųjų dalykų grupę D įtraukti „Humanoidų robotikos pagrindų“ modulį. 

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KI-60.

2019-10-24 svarstyta:

 • Pakeisti dalyko „Blokų grandinių technologijos“ vykdymo laiką iš 5 semestro į 3 semestrą, atitinkamai pakeičiant dalyko aprašą.
 • Papildyti pasirenkamųjų dalykų B grupės sąrašą papildant nauju dalyku „Darbu grįstų blokų grandinių technologijos“.
 • Pakeisti ISI studijų programos modulių aprašus, ribojant kontaktinio krūvio apimtis.
 • Atšaukti Informacinių sistemų inžinerijos Studijų programos komiteto 2019 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. (2.1) 110000-KI-13 bei įpareigoti dėstytojus, dėstančius III kurso studentams, praktikos ir laboratorinius darbus, seminarus organizuoti dviem srautais, skaidant grupes į pogrupius.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KI-50.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę.