Bendra informacija

Rašto darbai

Rašto darbų temos:

 • 2023-2024 m. m. Bakalauro baigiamųjų darbų temų sąrašas.
 • 2023-2024 m. m. Kursinių darbų temų sąrašas.

BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO TEMOS REGISTRACIJOS TVARKA

Baigiamojo darbo temos registracija vyksta užpildant šią registracijos formą. Temą pirmiausiai turite aptarti su dėstytoju, o tik vėliau registruoti. Temos bus užregistruotos VUSIS pirmąją liepos savaitę ir apie sėkmingą temos registraciją būsite informuoti el. paštu su prašymu pasitikrinti, ar neįsivėlė klaidų.

KURSINIO DARBO TEMOS REGISTRACIJOS TVARKA

Kursinio darbo temą turite registruoti el. paštu. Ją pirmiausiai turite aptarti su dėstytoju, o tik tada informuoti studijų administratorę. Siunčiant laišką temos registracijai, reikia laiško kopiją (CC) nusiųsti ir dėstytojui. Registracijos laiške, kurio pavadinimas turi būti „Kursinio darbo temos registracija", nurodyti:

 • dėstytojo vardą ir pavardę,
 • temą lietuvių ir anglų kalbomis,
 • patvirtinimą, jog aptarėte su dėstytoju temą ir, kad jis sutinka jums vadovauti,
 • savo studijų programą, kursą ir grupę.

SVARBU:

 • Jeigu temą užregistruosite, o vėliau prasidėjus naujam semestrui pasirenkamąjį dalyką pakeisite - parašykite laišką , jog užregistruotą kurisnio darbo temą reikia atšaukti.
 • Nepasirinkus rašto darbo temos iki nurodyto termino, darbo vadovas gali būti paskirtas atsitiktine tvarka, bet tik tiems, kas kreipsis į studijų koordinatorę iki einamojo semestro vidurio.
 • Dėstytojams laiškus rašykite iš VU el. pašto, rašant iš asmeninio ar darbinio mes (administracija bei dėstytojai) neturime teisės jums atrašinėti, nes negalime jūsų identifikuoti. Netaikoma atnaujinatiems studijas.
 • Temos bus registruojamos sistemoje (VUSIS) – kiekvienas gausite laišką iš studijų administratorės apie sėkmingą temos registraciją. Negavę laiško per dvi savaites nuo temų registracijos termino pabaigos, rašykite
 • Prie rašto darbo kurso emokymai.vu.lt aplinkoje būsite pridėti kai tik jis bus sukurtas semestro pradžioje, apie tai būsite informuoti el. paštu.
 • Galite siūlyti ir registruoti savo temą.Tokiu atveju, turite pats susirasti vadovą.
Rašto darbų reikalavimai: 
Rašto darbų šablonai ir metodinė medžiaga: 

VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Kita informacija:

 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.
 • Kiekviename iš (dviejų) atspausdintų ir įrištų darbų egzempliorių privalo būti laikmena (CD arba DVD diskas, arba USB laikmena, arba SD kortelė) su įrašyta galutine elektronine darbo versija. Elektroninės versijos turinys:
  • SKAITYK.txt – tekstinė byla, kurioje nurodytas darbo autorius ir trumpas darbo elektroninės versijos turinys;
  • doc/ – katalogas su darbo tekstu PDF formatu, vienu iš originalių formatų (pavyzdžiui, TEX, ODT arba DOCX) ir visų darbe naudojamų iliustracijų grafinėmis bylomis (konversijai į PDF formatą galima naudoti pvz. LibreOffice arba nemokamą atviro kodo PDFCreator);
  • bin/ – katalogas su veikiančiu prototipu, sukompiliuotu numatomai platformai (jei tai taikoma darbui) ir minimalia instrukcija prototipui paleisti. Jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti nuotolinių resursų aprašą, prisijungimo galimybes. Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.
  • src/ – katalogas su išeities kodais (jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti reikiamus script'us/išeities kodus jų diegimui) ir galimybe recenzentui sukompiliuoti ir/arba įvertinti darbą, struktūrą ir jo apimtis. Privalo būti pateiktos detalios instrukcijos kaip darbas turėtų būti kompiliuojamas (pavyzdžiui, Matematikos ir informatikos fakulteto potinklio įrankiais arba kitais darbo recenzentui prieinamais įrankiais). Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.

SVARBU: Detalesnė informacija skelbiama ir nuolat atnaujinama VMA kurse „IT: Bakalauro baigiamasis darbas“.

 VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA*

Gynimas

Profesinės praktikos ataskaita 2024 m. lapkričio 17 d. iki 12:00 val. 2023 m. lapkričio 29 d. 303, 414, 418 aud., Didlaukio g. 47
Bakalauro baigiamasis darbas bus paskelbta VMA 2024 m. sausio 23, 24, 25 d. nuo 09:00 val. 307 aud., Didlaukio g. 47

*VMA - virtuali mokymosi aplinka 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Studentai ieškantys praktikos vietos laukiami Studentų profesinės praktikos sistemoje.

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto  praktikos nuostatai.

Informacinių technologijų studijų programos studentams:

 • Informacinių technologijų studijų programos praktikos eigos ir gynimo reikalavimai
 • Trišalė praktinio mokymo sutartis
 • Praktikos sutarties priedas
 • Praktikos ataskaitos titulinis puslapis

Praktikos vadovas. Universiteto praktikos vadovas paprastai būna tas pats dėstytojas, kuris vadovauja studento baigiamajam darbui, tačiau studentas gali pasirinkti ir kitą dėstytoją, kuris vadovaus jo praktikai.

Praktikos atlikimo laikas. Praktika gali būti atliekama ir anksčiau numatyto termino, tačiau turite pateikti motyvuotą prašymą fakulteto dekanui. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių. Visais atvejais trišalė sutartis privalo būti pasirašyta ir patvirtinta universitete iki pirmosios praktikos pradžios dienos.

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*
   

*Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu
 • Telefonu (8 5) 219 5027
 • Adresu Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Rekomenduojami IND dalykai

Rinkdamiesi dalykus individualioms studijoms, būtinai atkreipkite dėmesį į:

 1. Tvarkaraštį – pasitikrinkite, ar pasirinktas dalykas yra suderinamas su jūsų privalomųjų dalykų tvarkaraščiu. Jei individualiųjų studijų dalyko tvarkaraštis dar nėra nurodytas – pasižvalgykite ir kitų dalykų. Paaiškėjus prioritetinio IND dalyko tvarkaraščio nesuderinamumui, dalyką galėsite pakeisti kitu, kai atsidarys pasirinkimai antrą kartą jau prasidėjus semestrui (sekite terminus VU studijų kalendoriuje).
 2. Jūsų studijų programos privalomuosius dalykus – negalite rinktis IND dalyko, kuriuo ugdomos kompetencijos jau yra arba bus įgytos studijuojant savo studijų programos privalomąjį dalyką. Pasitikrinkite studijų planą VU IS.
 3. Atsakingai vertinkite savo turimas žinias, gebėjimus. Vienus dalykus studijuoti galės visi pasirinkusieji, kitiems dalykams reikės turėti ankščiau savarankiškai įgytas žinias bei atitikti išankstinius reikalavimus (tikrinkite dalyko apraše ir VU IS) sėkmingam dalyko studijavimui.
 4. Lokaciją – atsakingai įvertinkite, kur reikės lankyti paskaitas (dalykai gali būti siūlomi ir iš Šiaulių akademijos bei Kauno fakulteto), atkreipkite dėmesį, ar paskaitos vykdomos kontaktiniu būdu ar nuotoliu.

Daugiau informacijos apie individualiąsias studijas

Šių studijų programos komitetas rekomenduoja studentams, įstojusiems 2023 m. ir vėliau, rinktis šiuos individualiųjų studijų dalykus.

Nr. Dalyko pavadinimas Dėstytojas Semestras Kreditų sk. Išklausytų dalykų sąrašas
1 Kursinis darbas Pasirinktas rudens/pavasario 5 • Objektinis programavimas
• UNIX operacinės sistemos
• Duomenų bazių valdymo sistemos
2 Problemų sprendimu grįstas projektas (I/II) (anglų k.) A. Brilingaitė
 L.Bukauskas 
 L.Būtėnas
rudens 15 • Diskrečioji matematika
• Kompiuterių architektūra
• Objektinis programavimas
• UNIX operacinės sistemos
3 Problemų sprendimu grįstas projektas (II/II) (anglų k.) A. Brilingaitė
 L.Bukauskas 
 L.Būtėnas
pavasario 15 • Problemų sprendimu grįstas projektas (I/II)
• Duomenų bazių valdymo sistemos
• Virtualizacijos pagrindai
4 Internetinių aplikacijų saugumo testavimas V. Krinickij pavasario 5 • UNIX operacinės sistemos
• Duomenų bazių valdymo sistemos
5 Kompiuterių tinklai profesionalams E. Kutka pavasario 5 • Kompiuterių tinklai
 

SPK

Studijų programos komitetas

Linas Bukauskas

Doc. dr. Linas Bukauskas – komiteto pirmininkas;

 • Lektorius Linas Būtėnas;
 • Prof. dr. (HP) Algimantas Juozapavičius;
 • Mokslo darbuotoja dr. Anita Juškevičienė;
 • Doc. dr. Martynas Manstavičius;
 • Projekto vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Simonas Šaltenis;
 • Eglė Venskūnienė (socialinių partnerių atstovas, „Danske Bank“);
 • Adomas Jonavičius, studentų atstovas.

SPK posėdžiai

2023-06-06 svarstyta:

 • Ištaisyti neatitikimą dėl SPK nutarimo Vilniaus universiteto senato 2022 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. SPN-43 pakeitimus numatant individualiųjų studijų integravimą į Informacinių studijų programos planą nuo 2023/24 m.m. Pagal studijų programos apimtį remiantis galiojančiais VU studijų nuostatais bei VU studijų programų reglamentu yra numatoma individualizuotų studijų apimtis ne mažiau kaip 45 kreditai.

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-42.

2023-05-30 svarstyta:

 • Gedimino Rimšos kandidatūros siūlymas partnerystės docento pareigoms užimti (pratęsti).

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-39.

2023-02-20 svarstyta:

 • Vilniaus universiteto senato 2022 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. SPN-43 pakeitimus numatant Individualiosios studijos integravimą į Informacinių studijų programos planą nuo 2023/24 m.m. Pagal studijų programos apimtį remiantis galiojančiais VU studijų nuostatais bei VU studijų programų reglamentu yra numatoma individualizuotų studijų apimtis ne mažiau kaip 45 kreditai.

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-18.

2022-08-31 svarstyta:

 • Dalykų „Diskrečioji matematika“ (angl., Discrete mathematics, 1 sem.) ir Grafų teorijos algoritmai“ (angl., Graph Algorithms, 6 sem.) aprašų atnaujinimo klausimai.

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-60.

2020-10-14 svarstyta:

 • IT SPK sudėties atnaujinimas.
 • IT Studijų programos atsiperkamumas.
 • Studijų dalykų (praėjusio semestro) kokybės aptarimas ir dalykų gerinimas: „Verslo pagrindai" ir „Įvadas į kompiuterių architektūrą".
 • Einamojo semestro iššūkiai.

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-77.

2020-05-22 svarstyta:

 • Naujų kandidatūrų partnerystės docentams 2020-2021, 2021-2022 mokslo metams siūlymas bei esamų pratęsimas.

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-30.

2019-10-22 svarstyta:

 • VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Informacinių technologijų bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-48.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę