Bendra informacija

Finansų ir draudimo matematikos bakalauro studijų programa:

Rašto darbai

Skelbiamas 2022-2023 m. m. bakalauro baigiamųjų darbų temų sąrašas.

1. pasirinkite dominančią baigiamojo darbo temą (temas taip pat galite siūlyti ar modifikuoti siūlomas);

2. kreipkitės į temą pasiūliusį dėstytoją (el. paštu) ir suderinkite su juo, ar jis sutinka būti jūsų baigiamojo darbo vadovu;

3. praneškite studijų administratorei el. paštu pasirinktą ir vadovo patvirtintą darbo temą iki gruodžio 23 d. Laiško pavadinimas „„Baigiamojo darbo temos registracija““, jame nurodykite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą.
 • Savo studijų programą.

4. pridėkite baigiamojo darbo vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (angl. CC).

5. Temas studijų administratorė registruos VU IS. Jas tikslinti pranešus administratorei bus galima, tačiau ne vėliau nei keletą savaičių iki baigiamųjų darbų gynimo (apie šią datą gausite informaciją el. paštu).

6. Prašome naudotis VU suteiktu el. pašto adresu. Vėliau visą informaciją, susijusią su gynimais, gausite tik į šį el. paštą.

7. Dėstytojų el. paštą galite rasti VU telefonų knygoje.

Informacija dėl baigiamųjų darbų gynimų bus skelbiama ir nuolat atnaujinama VMA.

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VU IS iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Praktika šiuo metu nevyksta.

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba[1]

Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus[2]

Darbo turinys: praktikos vietos aprašymas, įvadas, teorinis–metodinis skyrius, tiriamasis–analitinis skyrius, išvadų ir pasiūlymų skyrius, priedai.

Darbo apimtis: 5-15 psl.

[1] išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas.

[2] VU Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas.

Praktikos ataskaitos pateikiamos nepasirašytos. Parašų rinkti nereikia (įskaitant ir Jūsų).

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje:

 • Ataskaitos failas yra teikiamas PDF formatu.
 • Failo pavadinimas turi būti PavardėVardasPA2020.pdf .

SVARBU: Jeigu ataskaitą jau pateikėte PDF formatu el. paštu studijų administratorei arba spausdintą pristatėte į MIF Studijų skyrių dėl praktikos laiko ankstinimo, ją reikia pateikti iš naujo per VMA PDF formatu.

PRAKTIKOS ATASKAITOS PRISTATYMO PATEIKIMAS

Norint išvengti techninių nesklandumų gynimo metu, rekomenduojama parengti pristatymą vienu iš būdų:

 • parengti praktikos ataskaitos skaidres PDF formatu. Failo pavadinimas - PavardėVardasPP2020.pdf.
 • įrašyti iki 5 min. trukmės pristatymo vaizdo medžiagą. Failo pavadinimas - PavardėVardasPP2020.

Praktikos ataskaitos pristatymą įkelkite į VMA temoje „Praktikos ataskaitos pristatymo pateikimas“ ne vėliau kaip 24 val. iki gynimo.

PRAKTIKOS ATASKAITOS GYNIMAS

Gynimai vyksta nuotoliniu būdu, naudojant MS Teams programą su vaizdu (galima naudoti kamerą mobiliajame telefone). Gynimo metu komisija užduoda klausimus studentams. Gynimo trukmė - apie 5 min.

Rekomenduojame prieš gynimus išbandyti technines prisijungimo MS Teams galimybes. Informacija dėl testavimo laiko ir prisijungimo nuoroda bus atsiųsta vėliau.

PROFESINĖS PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS

Profesinės praktikos vertinimas susideda iš Komisijos narių praktikos vertinimo vidurkio. Komisijos nariai vertina atsižvelgdami į Įmonės vadovo skirtą balą.

Universiteto vadovas praktikos ataskaitą įvertina leidimu/neleidimu gintis, VMA suteikdamas žymą „Tvirtinu“/“Netvirtinu“. Šiuos įvertinimus ir galutinį pažymį galima bus matyti VMA praktikos darbams skirtame kurse skiltyje „Įverčiai“.

Detalesnę informaciją dėl praktikos ataskaitų pateikimo ir gynimo el. paštu jums atsiųs studijų administratorė Rūta Šlaustienė.

 • El. paštu
 • Telefonu (8 5) 219 5027
 • Adresu Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

SPK

Studijų programos komitetas

Martynas Manstavicius

Doc. dr. Martynas Manstavičius – komiteto pirmininkas;

 • Doc. dr. Sigitas Dapkūnas;
 • Prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 • Prof. habil. dr. Vigirdas Mackevičius;
 • Vyresn. m. darb. dr. Viktor Medvedev;
 • Asist. dr. Aldona Skučaitė;
 • Prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys;
 • Partn. prof. dr. Gintaras Bakštys (socialinių partnerių atstovas, „ERGO Life Insurance SE“);
 • Arvydas Kazlauskas, studentų atstovas.

SPK posėdžiai

2022-04-22 svarstyta:

 • Panaikinti pasirenkamuosius dalykus „Eilių teorija“ ir „Dinaminės sistemos“ bakalauro studijų programos „Finansų ir draudimo matematika“ 7 semestre.
 • Panaikinti pasirenkamąjį dalyką „Vizualus programavimas“ bakalauro studijų programos „Finansų ir draudimo matematika“ 4 ir 6 semestre.

Bakalauro ir magistro studijų programų „Finansų ir draudimo matematika“ jungtinio komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-20.

2020-10-02 svarstyta:

 • Kontaktinių (auditorinių) valandų bakalaurų studijų programoje „Finansų ir draudimo matematika“ ir magistrantūros studijų programoje „Finansų ir draudimo matematika“ ribojimas, remiantis Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos 2019 09 27 Nr. (1.5) 11 0000-TPN-37 nutarimu.

Bakalauro ir magistro studijų programų „Finansų ir draudimo matematika“ jungtinio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2019/2020-1.

2020-10-02 svarstyta:

 • Bakalaurų studijų programos „Finansų ir draudimo matematika“ studijų dalyko „Tikimybių teorija ir matematinė statistika“ pavadinimo keitimas į „Tikimybių teorija“.

Bakalauro ir magistro studijų programų „Finansų ir draudimo matematika“ jungtinio komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-11.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu