Bendra informacija

Kursinių darbų ir kursinių projektų temos bioinformatikams

Rašto darbai

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

Kursinio projektinio darbo temą prašome registruoti el. paštu iki š.m. spalio 12 d.. siunčiant laišką studijų administratorei. Registracijos laiške, kurio pavadinimas turi būti „Kursinio projektinio darbo temos registracija", nurodyti:

 • dėstytojo vardą ir pavardę,
 • temą lietuvių ir anglų kalbomis.

Daugiau informacijos apie VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarką

Kita informacija:

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti VMA iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Praktika šiuo metu nevyksta.

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

 • Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba (išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas)
 • Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus 
 • Darbo turinys: titulinis lapas, turinys, įvadas, įmonės/įstaigos apibūdinimas, praktikos veiklos aprašymas, rezultatai, išvados ir pasiūlymai, priedai. Darbo apimtis: ne mažiau 6 psl.
 • Praktikos ataskaitos titulinis lapas 

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje:

 • Ataskaitos failas yra teikiamas PDF formatu.
 • Failo pavadinimas turi būti PavardėVardasPA2020.pdf 
 • Pateikimo terminų ieškoite skiltyje "Baigiamieji darbai"
 • Jeigu ataskaitą jau pateikėte pdf formatu ar pristatėte į Studijų skyriui, ją reikia pateikti iš naujo per VMA pdf formatu.

PRAKTIKOS ATASKAITOS PRISTATYMO PATEIKIMAS

Kad išvengtume galimų techninių nesklandumų gynimų metu, būtina:

 • parengti praktikos ataskaitos skaidres pdf formatu ir įkelti pristatymą VMA, failo pavadinimas turi būti PavardėVardasPP2020.pdf
 • įrašyti pristatymo medžiagą. Minimalus variantas – įgarsinti skaidres (svarbu – vaizdas ir garsas, galima naudoti telefono kamerą), pristatymo trukmė iki 10 min.
 • įrašytą pristatymą įkelti į MS Teams gynimui skirtą grupę likus 24 val. iki gynimo. Failo pavadinimas – PavardėVardasPP2020
  Rekomenduojame prieš gynimus išbandyti technines prisijungimo galimybes. Testavimo laikas ir nuoroda bus paskelbti atskirai el. paštu.

PRAKTIKOS ATASKAITOS GYNIMAS

Gynimai vyks nuotoliniu būdu, naudojant MS Teams programą su vaizdu (galima naudoti kamerą mobiliajame telefone). Gynimo metu komisija užduoda klausimus studentams. Gynimas trunka 5-10 min. vienam studentui. Gynimo datos ieškokite skiltyje "Baigiamieji darbai".

PROFESINĖS PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS

Profesinės praktikos vertinimas susideda iš šių dalių:

 • Įmonės vadovo praktikos vertinimas,
 • Universiteto vadovo praktikos vertinimas,
 • Komisijos narių praktikos vertinimo vidurkio.

Įmonės vadovo vertinimo anketa jums rūpintis nereikia.

Praktikos ataskaitos titulinis lapas.

 • El. paštu
 • Telefonu (8 5) 219 5027
 • Adresu Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

SPK

Studijų programos komitetas

2020 02 21 Gintautas Bareikis200x260 

Doc. dr. Gintautas Bareikis – komiteto pirmininkas;

 • Prof. dr. Saulius Gražulis;
 • Lekt. Irus Grinis;
 • Prof. dr. Audronė Jakaitienė;
 • Doc. dr. Martynas Manstavičius;
 • M. darbuot. dr. Andrius Merkys;
 • M. darbuot. dr. Kliment Olechnovič;
 • Prof. dr. (HP) Edita Sužiedėlienė;
 • Justina Januševičienė, socialinių partnerių atstovė, LR sveikatos apsaugos ministerija;
 • Rita Žilinskaitė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2020-09-30 svarstyta:

 • Atnaujinti „Molekulinės biologijos“ dalyko aprašą: prie teorinės dalies 48 valandų, papildomai pridėti 16 valandų darbui laboratorijose.

Bioinformatikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1) 110000-V-107.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų skyriaus administratorę Juliją Kurilovą ().