Sidebar

Apeliacijų, ginčų ir etikos pažeidimų nagrinėjimas

Ginčų nagrinėjimo komisija

Nuostatai VU puslapyje.

Komisijos sudėtis (patvirtinta 2018-02-09 VU MIF Tarybos posėdyje):

  • asist. dr. Adomas Birštunas – komisijos pirmininkas
  • doc. dr. Gintautas Bareikis
  • asist. dr. Kristina Kaulakytė
  • Gediminas Krasauskas (studentų atstovas)
  • Mantautas Rimkus (studentų atstovas)
  • Haroldas Vitunskas (studentų atstovas)

Kada reikia kreiptis

Į ginčų nagrinėjimo komisiją reikia kreiptis tada, jeigu norite pateikti pareiškimą dėl apeliacijos ar ginčo, susijusio su mokslo ir studijų veikla, tarp Universiteto studijuojančiųjų ir kitų bendruomenės narių, dirbančių tame padalinyje. Išskyrus ginčus dėl akademinės etikos ir ginčus dėl darbo santykių - šiuos ginčus nagrinėja Padalinio akademinės etikos komisija.

Teikimo priežastys

Pareiškimus gali teikti kiekvienas Universiteto studijuojantysis, kuris mano, kad jo teisės yra pažeidžiamos. Pavyzdžiui, apeliacijos dėl galutinio dalyko pasiekimų įvertinimo (išskyrus baigiamųjų egzaminų ir baigiamojo darbo gynimo įvertinimą) bei procedūrinių (egzamino laikymo, baigiamojo darbo gynimo) pažeidimų.

Teikimo terminai

Pareiškimas gali būti pateiktas ne vėliau kaip per mėnesį nuo dienos, kurią pažeidimas padarytas ar paaiškėjo. Esant svarbioms termino praleidimo priežastims ir motyvuotam pareiškėjo prašymui Komisija terminą gali atnaujinti.
Apeliacijos dėl galutinio vertinimo gali būti pateiktos ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvertinimo paskelbimo dienos. Tokiu atveju, kai egzaminas yra laikomas sesijos pabaigoje, apeliacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Padalinio tvarkaraščiuose numatytos paskutinės egzaminų laikymo dienos, t.y. jei egzaminas laikomas paskutinę egzaminų laikymo dieną, studento darbą ištaisius ir įvertinimą paskelbus per 5 dienas, studijuojantysis turi dvi dienas apeliacijai teikti.
Apeliacijos dėl procedūros pažeidimų gali būti pateiktos ne vėliau nei kitą darbo dieną po egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo datos.

Kur pristatyti

Pareiškimai įteikiami Studijų skyriui (galima elektronine forma).

Jeigu turite klausimų

Jeigu Jūs turite neaiškumų dėl šios komisijos veiklos ir taisyklių galite kreiptis į fakulteto studijų skyrių, bet kurį komisijos narį arba VU studentų atstovybę