2020 08 07 Programu sistemosBM

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (2 metai), ištęstinė (3 metai)
Studijų apimtis: 120 kreditų
Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.
Metinis studijų mokestis (2020 m. kaina): 4250 EUR (nuolatinė forma), 2833 EUR (ištęstinė forma)
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų magistras


Programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos programų sistemų specialistus, gebančius savarankiškai atlikti mokslo tiriamuosius darbus, vadovauti programų sistemų kūrimo, priežiūros ir proceso gerinimo projektams, taikyti savo žinias įvairiose taikomosiose srityse, priimti sprendimus ribotos informacijos sąlygomis ir logiškai, nedviprasmiškai bei aiškiai argumentuoti juos specialistų ir ne specialistų tarpe.

Studijuoti verta, nes:

  • programa derina praktinę orientaciją su mokslo tiriamojo darbo gebėjimų ugdymu;
  • absolventai įgyja technologines ir vadybines žinias bei gebėjimus vadovauti programų sistemų kūrimo, priežiūros ir proceso gerinimo projektams.  

Karjeros galimybės

Absolventai yra pasirengę dirbti projektų vadovais informacinių technologijų srityje, programų kūrimo proceso gerinimo vadovais, o taip pat analitikais, projektuotojais, programuotojais bei tyrėjais privačiame bei valstybiniame sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje.  Studijas galima tęsti informatikos, informatikos inžinerijos ar gretimos mokslo krypties doktorantūroje Lietuvoje ir užsienyje.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

Studijų turinys

Studijų programos planas

1 rudens semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Lygiagretūs ir išskirstyti skaičiavimai 5.0
Mokslo tiriamasis darbas I/III d. 5.0
Programų sistemų architektūra ir projektavimas 10.0
Projektų valdymas 5.0
Reikalavimų inžinerija 5.0
2 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 20.0
Mokslo tiriamasis darbas II/III d. 5.0
Programų kūrimo proceso vertinimas ir gerinimas 5.0
Programų sistemų inžinerijos modeliai ir metodai 10.0
Pasirenkamieji dalykai 10.0
Daugiamačių duomenų vizualizavimas 5.0
Informacijos saugumas 5.0
Naudotojo potyrių inžinerija 5.0
Organizacijų architektūros karkasai 5.0
Programų sistemų kokybė 5.0
Randomizuoti algoritmai 5.0
3 rudens semestras
Privalomieji dalykai 25.0
Mokslo tiriamasis darbas III/III d. 10.0
Profesinė praktika 15.0
Pasirenkamieji dalykai 5.0
Elektroninio parašo infrastruktūra ir elektroniniai dokumentai 5.0
Euristiniai algoritmai NP-pilniems uždaviniams 5.0
Išskirstytos sistemos 5.0
Kriptografijos metodai 5.0
Objektinės duomenų bazės 5.0
Programavimas debesijos aplinkoje 5.0
Programų sistemų testavimas ir konfigūracijos valdymas 5.0
4 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Magistro baigiamasis darbas (kryptis: programų sistemos) 30.0
DalykaiKreditai

 

Studijų programos planas ištęstiniu tvarkaraščiu

DalykaiKreditai
1 rudens semestras
Privalomieji dalykai 20.0
Mokslo tiriamasis darbas I/III d. 5.0
Programų sistemų architektūra ir projektavimas 10.0
Projektų valdymas 5.0
2 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 20.0
Mokslo tiriamasis darbas II/III d. 5.0
Programų kūrimo proceso vertinimas ir gerinimas 5.0
Programų sistemų inžinerijos modeliai ir metodai 10.0
3 rudens semestras
Privalomieji dalykai 20.0
Profesinė praktika 15.0
Reikalavimų inžinerija 5.0
4 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 10.0
Mokslo tiriamasis darbas III/III d. 10.0
Pasirenkamieji dalykai 10.0
Daugiamačių duomenų vizualizavimas 5.0
Informacijos saugumas 5.0
Naudotojo potyrių inžinerija 5.0
Organizacijų architektūros karkasai 5.0
Programų sistemų kokybė 5.0
Randomizuoti algoritmai 5.0
5 rudens semestras
Privalomieji dalykai 15.0
Baigiamojo darbo projektas III/III d. 10.0
Lygiagretūs ir išskirstyti skaičiavimai 5.0
Pasirenkamieji dalykai 5.0
Elektroninio parašo infrastruktūra ir elektroniniai dokumentai 5.0
Euristiniai algoritmai NP-pilniems uždaviniams 5.0
Išskirstytos sistemos 5.0
Kriptografijos metodai 5.0
Objektinės duomenų bazės 5.0
Programavimas debesijos aplinkoje 5.0
Programų sistemų testavimas ir konfigūracijos valdymas 5.0
6 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 20.0
Magistro baigiamasis darbas (kryptis: programų sistemos) 20.0

 

Studijų programos aprašas

Numatomi programos rezultatai

Programų sistemų magistrantūros absolventas įgyja technologines ir vadybines žinias bei sugebėjimus vadovauti programų sistemų kūrimo, priežiūros ir proceso gerinimo projektams, taikyti savo žinias naujomis sąlygomis ir įvairiose taikomosiose srityse, priimti sprendimus, esant ribotai informacijai, ir bendrauti įvairiose auditorijose, geba apibendrinti žinias ir turi mokslo tiriamojo darbo įgūdžių.

Reikalavimai stojantiesiems

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas. Taip pat baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Informatikos papildomąsias studijas Vilniaus universitete.

Stojamojo egzamino programa

Stojamasis egzaminas birželio 29 d. 10 val. vyks nuotoliniu būdu.

Alumni

2020 04 23 Victor Sevaldin

Viktor Ševaldin, UAB „Insoft“ IT administratorius, Lietuva

„Šios studijos leidžia patikimai jaustis IT darbo rinkoje, žinių bazė yra išties plati. Studijų metu gali rinktis sau įdomiausius dalykus, gilintis į dominančias sritis. Pabaigęs studijas gauni ne tik žinių, bet, svarbiausia – įrankius, kuriais gali suprasti, pažinti, kurti, tobulinti ir toliau sėkmingai savarankiškai mokytis! Dėstytojai – tikri savo sričių profesionalai!“

 

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

  • El. paštu:
  • Telefonu: (8 5) 219 3055

Studijų programos komitetas

2020 09 08 Karolis Petrauskas

Doc. dr. Karolis Petrauskas - pirmininkas;

  • Prof. dr. (HP) Romas Baronas;
  • Doc. dr. Kristina Lapin;
  • Doc. dr. Rūta Levulienė;
  • Mokslo darbuot. dr. Audronė Lupeikienė;
  • Dr. Vytautas Ašeris (socialinių partnerių atstovas, „Danske bank“);
  • Andrius Bušma, studentų atstovas.