Sidebar

Statistika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (1,5 metai)

Studijų apimtis: 90 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Metinis studijų mokestis: 2546 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų magistras


Statistikos programos tikslai: suteikti šiuolaikinės teorinės ir taikomosios statistikos žinias. Išmokyti jas taikyti analizuojant statistinius duomenis iš įvairių žmogaus veiklos sričių. Paruošti praktiniam statistiko darbui, dalį studentų - tolesnėms doktorantūros studijoms.

Studijuoti verta, nes:

  • programa yra iš esmės atnaujinta ir siūlo naujo turinio dalykus statistikos ir statistikos taikymų srityse.
  • pastaruoju metu statistikų ir duomenų analitikų poreikis pasaulyje auga. Didelių duomenų (Big data) analizės įmonėse ypač reikalingi profesionalūs statistikai.

Karjeros galimybės:

Absolventai gali dirbti:

  • valstybės institutuose (pavyzdžiui, Lietuvos statistikos departamente, Lietuvos muitinės statistikos analizės skyriuose);
  • pramonės įmonių kokybės valdymo ir kontrolės skyriuose;
  • įmonėse, kurioms tenka statistiškai analizuoti didelius savo duomenų masyvus (pavyzdžiui, LESTO, telekomunikacijų bendrovės, bankai, prekybos įmonės);
  • įstaigose ir firmose, kuriose analizuojami medicininiai duomenys (pavyzdžiui, Santariškių klinikos, Scope Baltija);
  • informatikos-didelių duomenų (big data) analizės įmonėse.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.