Sidebar

Matematika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (2 metai)

Studijų apimtis: 120 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Metinis studijų mokestis: 2546 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų magistras


Matematikos programos tikslas rengti kvalifikuotus specialistus, kurie turi gilias grynosios ir taikomosios matematikos žinias, taip pat stiprius matematinių uždavinių sprendimo įgūdžius, kad galėtų sėkmingai spręsti sudėtingus mokslo, pramonės, ekonomikos šiuolaikinius uždavinius.

Studijuoti verta, nes:

  • programa teikia išsilavinimą pagrindinėse didelį taikomumo potencialą turinčiose matematikos šakose (diferencialinės lygtys, skaičių teorija tikimybių teorija), išugdo matematinių tyrimų ir metodų taikymo gebėjimus;
  • grynosios matematikos dalykai sudaro apie du trečdalius kurso. Daug dėmesio skiriama įvairių lygčių (funkcinių, diferencialinių, integralinių, stochastinių) teorijai ir sprendimo (skaitiniams, variaciniams, asimptotiniams) metodams, bei skaičių teorijai, mato teorijai, tikimybiniams modeliams;
  • vykdomi moksliniai tyrimai skaičių teorijos, diferencialinių lygčių ir skaitinės analizės srityse;
  • magistro darbas gali būti tiek iš grynosios matematikos, tiek iš taikomosios matematikos srities.

Karjeros galimybės:

Absolventas gali dirbti mokslo institucijose, aukštųjų technologijų pramonėje, socialinių tyrimų ir informacijos analizės įmonėse, valdymo institucijose, švietimo institucijose bei daryti karjerą kitose srityse, kur reikalingas matematikos suvokimas, analitiniai gebėjimai bei darbo su specializuota programine įranga įgūdžiai.Taip pat studijas galima tęsti matematikos, informatikos ir gretimų fizinių mokslo sričių doktorantūroje.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.