Sidebar

Finansų ir draudimo matematika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (1,5 metų)

Studijų apimtis: 90 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Metinis studijų mokestis: 2546 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų magistras


Programos tikslas yra suteikti gilesnių matematikos žinių ir parengti aukščiausios kvalifikacijos finansų ir draudimo matematikos specialistus, galinčius konkuruoti ne tik Lietuvos bet ir Europos Sąjungos darbo rinkoje. Išmokyti studentus savarankiškai mokytis pasirinktoje profesinėje srityje, sugebėti dirbti komandoje su kitų sričių specialistais, mokėti formuluoti ir spręsti naujus uždavinius.

Studijuoti verta, nes:

  • programa orientuota į teorinius rezultatus, neišskiriant naujausių, kurie įgalina praktikoje stebimų procesų supratimą;
  • studentai mokomi paaiškinti teorinių modelių taikymo praktikoje galimybes ir ribas;
  • įgyta kvalifikacija suderinta su narystės Lietuvos aktuarų draugijoje reikalavimais;
  • programos kompetencijos atitinka tarptautinės darbo rinkos reikalavimus;
  • geriausi studentai skatinami publikuoti savo darbus Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose.

Karjeros galimybės:

Finansų ir draudimo matematikos magistrai gali dirbti aktuarais, finansų specialistais ar konsultantais, įvairių sričių rizikos vertintojais ir pan. Studijų metu įgytos žinios suteiks galimybę absolventams dirbti bankuose, kitose finansinėse įstaigose, draudimo įmonėse, pensijų ir investiciniuose fonduose, konsultacinėse įmonėse, valstybinėse įstaigose ir daryti karjerą kitose srityse, kur gali būti panaudojamos įgytos žinios ir kūrybiško mąstymo įgūdžiai. Absolventai, įgiję Finansų ir draudimo matematikos magistro laipsnį, gali tęsti studijas finansų ir draudimo matematikos doktorantūroje tiek Vilniaus universitete, tiek kituose pasaulio universitetuose.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.